Chcesz dowiedzieć się, czym właściwie jest spółdzielnia? Jeśli tak, to zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem. Dzięki temu poznasz podstawowe informacje na temat tego podmiotu. Miłej lektury!

Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie członków, które tworzy się w celu realizacji wspólnych zamierzeń. Liczba uczestników tego podmiotu nie jest ograniczona. Oprócz realizacji celów gospodarczych (np. działalności handlowej), spółdzielnia – w odróżnieniu od przedsiębiorstw – prowadzi także aktywność w obszarze edukacji czy kultury. Podmiot ten to osoba prawna, która musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółdzielnia – rodzaje

Obecnie działające spółdzielnie dzieli się na 3 główne kategorie. Są to spółdzielnie:

  • konsumentów;
  • producentów;
  • pracownicze.

To nie jedyny stosowany podział. Oprócz tego organizacje spółdzielcze dzieli się także na różne branże, w tym na przykład:

  • mleczarskie;
  • ogrodniczo-pszczelarskie;
  • spożywcze („Społem”);
  • bankowe (banki spółdzielcze).

Krótka historia spółdzielczości (ruchu spółdzielczego)

Początków funkcjonowania ruchu spółdzielczego upatruje się w XIX wieku. To właśnie wtedy powstały takie organizacje, jak na przykład banki ludowe czy skupiająca producentów rolnych organizacja „Rolniki”. Oprócz tego działały wówczas także takie organizacje, jak na przykład Kasy Stefczyka, a także spółdzielnie mieszkaniowe, mleczarskie, kupieckie itp.

Tym, co odróżniało polski ruch spółdzielczy od podobnych organizacji w Europie Zachodniej, był patriotyczny charakter. Podmioty te miały na celu nie tylko zrzeszanie różnych grup społecznych; postrzegano je wówczas także jako sposób na przetrwanie narodu znajdującego się pod zaborami Rosji, Prus oraz Austrii. To właśnie w organizacjach spółdzielczych swoje pierwsze kroki stawiały takie osoby, jak np. Stanisław Wojciechowski czyli późniejszy Prezydent I RP.

Organy spółdzielni

Działalnością spółdzielni kierują takie organy jak:

  • walne zgromadzenie – składa się ono ze wszystkich przedstawicieli spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach;
  • zarząd – przede wszystkim, zarząd zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw organizacji. Oprócz tego pełni on funkcję reprezentacyjną i zajmuje się np. podpisywaniem umów w imieniu organizacji;
  • rada nadzorcza – podobnie jak w spółce, kontroluje ona zarząd, a oprócz tego uchwala plany gospodarcze itp.

Spółdzielnia to wspólnota o bardzo długiej tradycji, jednak również współcześnie wiele z nich wciąż świetnie prosperuje.

Archiwum: wrzesień 2022
Spółdzielnia