Im bliżej zimy, tym większe zainteresowanie budzą hasła takie jak termomodernizacja. Dofinansowanie ocieplenia mieszkania to wówczas istotna pomoc. Czy wiesz, w ramach jakich programów możesz uzyskać dofinansowanie na ocieplenie i prace termomodernizacyjne w domu? Sprawdź!

Termomodernizacja domu to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zużycia bądź zapotrzebowania na energię cieplną w danym budynku. W zakres wchodzi wiele prac, które pozwalają na minimalizację utraty ciepła, co wiąże się ze sporymi oszczędnościami. Pieniądze pozwalają oszczędzić również liczne dofinansowania na ocieplenie domu.

Termomodernizacja – dofinansowanie w 2023 roku. Z jakich programów można skorzystać?

Główne programy rządowe umożliwiające dofinansowanie termomodernizacji i remontu budynku to programy Czyste Powietrze, Stop Smog oraz fundusze regionalne prowadzone w ramach samorządów. Koszty przeprowadzonej inwestycji można również odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa, która ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstałych na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych za pomocą przestarzałych źródeł ciepła. W ramach programu możliwa jest niemal całkowita termomodernizacja. Dofinansowanie adresowane jest do właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jedną z nowości w programie wprowadzonych w ciągu ostatniego roku jest możliwość uzyskania częściowej przedpłaty.

Kredyt Czyste Powietrze

W ramach programu Kredyt Czyste Powietrze można uzyskać częściową spłatę kapitału pożyczki zaciągniętej w banku na planowane koszty, które wyniesie termomodernizacja. Dofinansowanie jest udzielane wtedy za pośrednictwem placówki bankowej. Warunkiem rozliczenia częściowej spłaty jest wykonanie inwestycji w terminie 18 miesięcy od daty złożenia wniosku. Pełna lista placówek, w których można uzyskać kredyt i złożyć wniosek jest dostępna na stronie programu.

Warunki otrzymania dotacji

Warunkiem otrzymania dotacji w programie Czyste Powietrze jest:

 • bycie właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w domu lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą;
 • roczny maksymalny dochód wnioskodawcy o wartości 100 tys. złotych;
 • wyrażenie zgody na kontrolę budynku, w którym zostało wykonane przedsięwzięcie termomodernizacyjne przez okres trwałości wynoszący 5 lat od daty jego zakończenia.

Aby skorzystać z programu i dotacji należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami do właściwego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wniosek można złożyć przez internet w Portalu Beneficjenta, w urzędzie, bądź w bankach. Do wniosku należy załączyć uproszczony audyt energetyczny, księgę wieczystą bądź skan potwierdzający prawo własności budynku, oraz w przypadku wnioskowania o dofinansowanie podwyższone bądź najwyższe, skany zaświadczeń uprawniających do jego otrzymania względem kryterium dochodowego. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, zakłada się jednak zakończenie przyjmowania wniosków z dniem 31.12.2027 roku.

Poziomy dofinansowania

W zależności od kryterium dochodowego na osobę oraz kosztów, które wyniesie termomodernizacja, dofinansowanie można otrzymać w trzech pułapach. Są to kolejno:

 1. poziom podstawowy – dotacja do 30 tysięcy złotych;
 2. poziom podwyższony – dotacja do 37 tysięcy złotych;
 3. poziom najwyższy – dotacja do 69 tysięcy złotych.

Dotacja wypłacana jest w całości bądź maksymalnie trzech częściach. Możliwe jest również uzyskanie dopłaty z prefinansowaniem, co zwiększa poziomy podwyższony i najwyższy kolejno do 47 i 79 tysięcy złotych.

Jakie prace może objąć termomodernizacja?

Dofinansowanieprzedsięwzięć możliwe jest w trzech opcjach. Są to kolejno:

 1. Opcja 1 zakładająca pełen demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda bądź gruntowej pompy ciepła, bądź montażu ogrzewania i cwu.
 2. Opcja 2 zakładająca pełen demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła do celów grzewczych, bądź ogrzewania i cwu, bądź zakup i montaż kotłowni gazowej.
 3. Opcja 3 zakładająca zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, drzwi i bram garażowych oraz koszty dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu ocieplenia budynku.

Opcja 1 i 2 zakładają również uzyskanie dodatkowych dotacji na wymianę stolarki, zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych, zakup wentylacji mechanicznej oraz koszta audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz.

Program Stop Smog

Program Stop Smog realizowany przez 10 gmin objętych ustawą antysmogową ma na celu wsparcie gospodarstw nieposiadających wystarczających środków na przedsięwzięcie, którym jest termomodernizacja. Dofinansowanie obejmuje:

 • wymianę bądź likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskiej emisji;
 • termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • podłączenie domostwa do sieci ciepłowniczej bądź gazowej.

Dofinansowanie do ocieplenia budynku może być pokryte nawet w całości ze środków publicznych, z limitem do 53 tys. złotych. W tym przypadku nie jest możliwe osobiste składanie wniosków o dofinansowanie — całość programu jest bowiem realizowana w ramach gmin, związków międzygminnych i metropolitalnych czy powiatów. Te również bezpośrednio wybierają beneficjentów programu, którzy muszą spełniać odpowiednie kryteria dochodowe.

Ulga podatkowa

Od stycznia 2019 roku możliwe jest również odliczenie od podatku kosztów, jakie wyniosła nastermomodernizacja. Dofinansowanie w postaci ulgi podatkowej ma maksymalny limit 53 tys. złotych i może być łączone wraz z dotacją programu Czyste Powietrze. Ulga przysługuje wyłącznie przy remoncie i umożliwia odliczenie od kosztów wydatki na materiały budowlane, usługi oraz urządzenia związane z wymianą źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Przy rozliczeniu podatku można uwzględnić koszta takie jak:

 • materiały budowlane niezbędnych do ocieplenia przegród budynku;
 • instalację grzewczą;
 • wymianę i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem bądź kotła na paliwo stałe;
 • montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i węzłów cieplnych z programatorem temperatury.

Programy regionalne

Również w ramach programów regionalnych można otrzymać dopłatę do kosztów, które wyniosła termomodernizacja. Dofinansowanie przysługuje właścicielom lokali mieszkalnych na terenie danych gmin, którzy zdecydowali się na wymianę starego urządzenia grzewczego na nowoczesne urządzenie ekologiczne zmniejszające emisję pyłów. Zalicza się do nich:

 • kotły gazowe;
 • kotły na biomasę;
 • kotły na węgiel nowej generacji;
 • urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie i dopłatę można uzyskać również przy podłączeniu domu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Szczegółowe zasady otrzymania dofinansowania zależne są od samorządów terytorialnych, a informacje można w większości uzyskać poprzez portal ePUAP. Do programów regionalnych należą między innymi:

 • Kawka Plus – województwo dolnośląskie;
 • Kawka Bis – województwo wielkopolskie;
 • Mewa – województwo zachodniopomorskie;
 • Nie truj się – województwo łódzkie;
 • Zlikwiduj Kopciucha – województwo mazowieckie.

Termomodernizacja – dofinansowanie od PGNiG

Dodatkowe środki na wymianę urządzenia grzewczego na nowy kocioł gazowy bądź pompę ciepła mogą uzyskać również osoby korzystające z usług PGNiG. Tutaj wysokość dotacji oraz warunki są obliczane indywidualnie przez dostawcę usług i są zależne od wieku budynku, oraz rodzaju montowanego urządzenia.

Podsumowanie

Jak widać, wiele programów pozwala w 2023 roku na częściowe bądź pełne pokrycie kosztów, z którymi wiąże się termomodernizacja. Dofinansowanie to okazja, z której warto skorzystać – nie tylko po to, aby oszczędzić środki lub opłaty za ogrzewanie, ale i ograniczyć szkodliwe dla środowiska emisje pyłów. Obecnie prowadzone jest wiele programów, które umożliwiają ten krok, warto więc zapoznać się z ich zasadami, zanim ulegną przedawnieniu.

Archiwum: styczeń 2023
termomodernizacja dofinansowanie