Jeżeli prowadzisz lub zamierzasz rozpocząć prace termomodernizacyjne w swoim domu, to możesz ubiegać się o odliczenie ponoszonych wydatków. Rozwiązaniem jest ulga termomodernizacyjna. Jak to zrobić?

Jeżeli prowadzisz przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego jednorodzinnego, to z dużym prawdopodobieństwem możesz liczyć na zwrot części wydatków. Skorzystać z ulgi podatkowej możesz tylko w określonych przypadkach. Sprawdź, co należy zrobić, aby ulga termomodernizacyjna 2023 ci się należała.

Czym jest ulga termomodernizacyjna 2023?

Ulga termomodernizacyjna to preferencja podatkowa, dzięki której podatnik może odliczyć do 53 000 złotych wydatków na termomodernizację domu jednorodzinnego. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest to, że swobodnie można łączyć odliczenie z dotacją otrzymywaną w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku zgodnie z ustawą o PIT. Naliczana jest od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu w przypadku rozliczenia PIT lub też od przychodu, jeżeli mamy do czynienia z ryczałtem przy przychodach ewidencjonowanych.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna 2023?

Ulga przysługuje ci, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Preferencja ma zastosowanie w przypadku podmiotów, które są podatnikami podatku VAT i rozliczają się na podstawie:

Właściciel może odliczyć poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych i urządzeń, a także skorzystanie z usług związanych z termomodernizacją budynku jednorodzinnego. Zgodnie z ustawą odliczyć ulgę można w przypadku inwestycji, które zostaną zakończone w okresie maksymalnie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, gdy odnotowano pierwszy wydatek.

Budynek mieszkalny jednorodzinny – co nim jest?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym budynek jednorodzinny mieszkalny to budynek wolnostojący, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, który jak sama nazwa wskazuje, spełnia rolę mieszkalną. Konstrukcyjnie jest jednak samodzielnym tworem. Dodatkowo w takim domu można wydzielić maksymalnie dwa lokale mieszkaniowe lub jeden lokal mieszkaniowy i jeden usługowy, który nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku. Jeżeli jesteś właścicielem obiektu, który spełnia te wymagania, to możesz ubiegać się o przyznanie ulgi termomodernizacyjnej i częściowy zwrot odliczonych wydatków poniesionych na inwestycję. Pamiętaj o tym, że odliczenie od dochodu nie może być większe niż 53 000 złotych.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – czym jest w świetle przepisów?

Warto zwrócić uwagę na art. 5a pkt 18c ustawy o PIT. To ten fragment określa, czym zgodnie z przepisami można nazwać inwestycję związaną z termomodernizacją budynku. Zgodnie z tym zapisem do tego typu przedsięwzięć można zaliczyć:

 • częściową lub całkowitą zamianę źródeł energii na odnawialne, lub też zastosowanie wysokoefektywnej kogeneracji;
 • stworzenie przyłącza technicznego do centralnego źródła ciepła, co zmniejsza koszty pozyskiwania dostarczanego ciepła;
 • ulepszenie lub remont budynku, dzięki któremu zmniejsza się jego zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego;
 • ulepszenie lub remont budynku, dzięki czemu zmniejsza się straty energii pierwotnej w obszarze lokalnych sieci ciepłowniczych lub innych źródeł ciepła.

Jakie produkty można odliczać w ramach ulgi?

Przepisy w jasny sposób definiują to, co można odliczyć od podstawy podatkowej w ramach ulgi. Zaliczane są do tego urządzenia i materiały budowlane:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury włącznie;
 • materiały budowlane stosowane przy dociepleniach i zabezpieczeniach przed wilgocią;
 • kotły gazowe kondensacyjne wraz z niezbędną aparaturą;
 • kotły olejowe kondensacyjne wraz z niezbędną aparaturą;
 • zbiorniki na olej lub gaz;
 • przyłącze do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
 • materiały budowlane wykorzystywane przy instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej i systemie ogrzewania elektrycznego;
 • kolektory słoneczne z osprzętem;
 • pompy ciepła z osprzętem;
 • ogniwa fotowoltaiczne z aparaturą;
 • stolarkę okienną i drzwiową;
 • materiały konstrukcyjne systemu wentylacji mechanicznej.

Ponadto do końca 2021 roku można było odliczać kotły na paliwo stałe, a do 1 stycznia 2022 roku kotły do spalania biomasy.

Czy w ramach ulgi można odliczać usługi?

Poza materiałami i sprzętem w ramach ulgi właściciele domów mogą odliczać również usługi. Zgodnie z ustawą kwalifikują się do nich:

 • analiza termograficzna budynku;
 • audyt energetyczny poprzedzający inwestycję;
 • dokumentacja projektowa wraz z zakresem prac;
 • ekspertyzy chiropterologiczna i ornitologiczna;
 • wykonanie docieplenie fundamentów, przegród budowlanych lub płyt balkonowych;
 • wymiana elementów starej instalacji grzewczej lub wykonanie nowej;
 • wymiana stolarki zewnętrznej;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego, kotła gazowego kondensacyjnego, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej i kolektora słonecznego;
 • instalacja systemu wentylacji mechanicznej;
 • równoważenie hydrauliczne i regulacja instalacji;
 • uruchomienie i regulacja źródeł ciepła;
 • analiza spalin;
 • demontaż starego źródła ciepła.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją kwalifikacji danego produktu lub usługi warto skontaktować się z urzędem.

Czego na pewno nie odliczysz?

Ustawa reguluje również wydatki, które nie mogą być odliczane. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

 • wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • wydatki sfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy wojewódzkich;
 • koszty zwrócone podatnikowi w innej formie.

Jak obliczyć jej wysokość?

Podstawą do obliczenia wysokości ulgi jest zbieranie dokumentów potwierdzających zakup produktu, sprzętu, czy też usług. W tym celu należy zbierać faktury imienne na wydatki, które związane są z inwestycją w termomodernizację budynku.

Jak skorzystać z ulgi i odliczyć ją od podatku? Sprawdź, jaki PIT złożyć

Podatnik może dokonać odliczeń w ramach zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37. Dodatkowo należy złożyć załącznik PIT/O, w którym znajdują się informację o zastosowanych odliczeniach.

Co w przypadku utraty prawa do ulgi?

Osoba korzystająca z tej preferencji podatkowej zobowiązana jest do zakończenia całej inwestycji w czasie nie dłuższym niż trzy lata. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, to podatnik traci prawo do ulgi i zgodnie z ustawą musi zwrócić do urzędu skarbowego środki. Jednocześnie po roku, w którym skorzystał z ulgi i otrzymał zwrot wydatków na termomodernizację, podatnik zobowiązany jest doliczyć środki uprzednio odliczone od dochodu w danym zeznaniu podatkowym. Jeżeli tego nie zrobi, to mogą czekać go konsekwencje w postaci kar finansowych nakładanych w trybie administracyjnym.

Program „Czyste Powietrze” i ulga termomodernizacyjna

Ważnym aspektem jest to, że ulgę termomodernizacyjną z powodzeniem można łączyć z dofinansowaniem, które otrzymuje się w ramach programów środowiskowych. Skorzystanie z nich nie wyklucza możliwości odliczenia ulgi, co niesie ze sobą dodatkowe korzyści dla inwestora. Tym bardziej że termomodernizacja zazwyczaj wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.

Dlaczego warto z tego skorzystać?

Oczywiście inwestycja związana z termomodernizacją budynku może być bardzo wysoka. Warto jednak na nią postawić, ponieważ dzięki temu zwiększa się komfort cieplny w budynku i jednocześnie ogranicza koszty eksploatacyjne. Przy skorzystaniu z ulgi i różnego rodzaju dotacji, zwrot z inwestycji następuje już w ciągu kilku lat. To wszystko z dbałością o środowisko, więc jest to klasyczny przykład połączenia dobrego z pożytecznym. Skorzystanie z ulgi jest proste i nie powinien mieć z tym problemu żaden z podatników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z przedstawicielami urzędu skarbowego właściwego dla zamieszkania właściciela budynku. Poprawne obliczenie pozwala na odliczenie nawet 53 000 złotych od podatku PIT. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden obiekt i równolegle prowadzisz przy nich prace termomodernizacyjne, to łączna kwota odliczenia wynosi 53 000 na wszystkie budynki, a nie na każdy z nich pojedynczo.

Wiesz już, czym jest ulga termomodernizacyjna. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych został uwzględnionych w ustawie i w przykładowych interpretacjach urzędu skarbowego do niej. Przed skorzystaniem z tej preferencji podatkowej warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem. Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się do inwestycji, a także prawidłowe gromadzenie faktur za zakupy i usługi oraz ich rozliczenie.

Archiwum: styczeń 2023
ulga termomodernizacyjna