Beneficjent – kto to jest? Beneficjent a polskie regulacje prawne oraz dofinansowania unijne

Określenie „beneficjent” jest powszechnie znane.Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co właściwie oznacza? Zapoznaj się z naszym tekstem. Znajdziesz w nim niezbędne informacje na temat beneficjentów. Beneficjent to określenie, które często kojarzy się przede wszystkim z osobami prywatnymi otrzymującymi wsparcie finansowe lub rzeczowe. Tymczasem pojęcie to funkcjonuje również w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność biznesową. Spis treści pokaż 1 Beneficjent – ogólne informacje 2 Beneficjent w ramach projektów krajowych i unijnych systemów dofinansowań Beneficjent – ogólne informacje Na początku warto przedstawić ogólną definicję. Słowo to wywodzi się z łacińskiego beneficium, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „dobrodziejstwo”. Jak już wspomniano, beneficjentem może być zarówno przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, jak i osoba fizyczna. Jeśli chodzi o drugą z wymienionych kategorii, może być to pojedynczy człowiek lub cała grupa społeczna, która spełnia określone warunki – są to np. niskie dochody, konieczność ponoszenia nadzwyczaj wysokich kosztów lub czynniki społeczno-demograficzne (fakt posiadania dużej liczby dzieci itp.). Beneficjenci otrzymują różne formy wsparcia, w tym na przykład pomoc w postaci: Beneficjent w ramach projektów krajowych i unijnych systemów dofinansowań Jeśli chodzi o przedsięwzięcia finansowane przez Unię Europejską, beneficjent projektu jest definiowany jako osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka