Osoby osiągające najwyższe dochody w kraju są często zobowiązane do płacenia znacznie wyższych podatków. Jeśli chodzi o daninę solidarnościową, 2023 nie jest pierwszym rokiem jej funkcjonowania. To przepis obowiązujący już od 2019 roku. Dowiedz się więcej!

Danina solidarnościowa 2023 to inaczej nieformalny trzeci próg podatkowy. W praktyce podatek ten obejmuje osoby o najwyższych dochodach w kraju, które przekraczają milion złotych rocznie. Jesteś osobą fizyczną, która zarabia pokaźne kwoty w skali roku?

Musisz wiedzieć, że dodatkowa danina od najwyższych dochodów wynosi 4% od nadwyżki zarobków. Wysokość daniny solidarnościowej w dużej mierze zależy od tego, ile zarabia dana osoba fizyczna. Aby zgłębić to zagadnienie i być na bieżąco, czytaj nasz tekst!

Danina solidarnościowa 2023 – co to takiego?

Opodatkowanie w formie daniny solidarnościowej obowiązuje już od 1 stycznia 2019 roku i dotyczy osób fizycznych o największych dochodach (przekraczających 1 mln zł rocznie). Danina solidarnościowa 2023 w zakresie podmiotowym jest określona przepisami ustawy o PIT. Dotyczą one wyłącznie osób fizycznych, zatem obowiązek zapłaty dodatkowego podatku nie ciąży na osobach prawnych ani spółkach.

Przepisy odnoszące się do daniny solidarnościowej dotyczą zarówno polskich rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych. Oznacza to, że praktycznie każda osoba mająca stałe miejsce zameldowania w kraju jest zobowiązana do zapłaty daniny (oczywiście pod warunkiem, że osiąga odpowiednio wysokie dochody). Pamiętaj, że daniną objęte będą wyłącznie dochody uzyskanie w kraju opodatkowania, czyli w Polsce.

Danina solidarnościowa – przedmiotowy zakres obowiązywania

Wiesz już, jaki jest podmiotowy zakres obowiązywania przepisów dotyczących daniny od wysokich dochodów. Przepisy określają również to, w jaki sposób obliczana jest nadwyżka dochodów, która podlega dodatkowemu podatkowi. Podstawą do opodatkowania jest nadwyżka kwoty powyżej 1 mln złotych w pomniejszeniu o kwoty wynikające z ustawy. Katalog dochodów, które są brane pod uwagę podczas wyliczania sumy dochodów, wskazuje głównie na takie źródła, jak:

Oczywiście to nie wszystkie dochody, jakie są brane pod uwagę do obliczenia nadwyżki wymagającej opłacenia daniny solidarnościowej. Podatek dochodowy to zupełnie inna opłata na rzecz US. Obliczana jest na podstawie przychodów, które są pomniejszone o koszty ich uzyskania. Jako osoba fizyczna również masz prawo do licznych odliczeń od podatku, dzięki czemu sama podstawa opodatkowania będzie znacząco niższa.

Jaka stawka i formularz podczas rozliczania PIT?

Ciekawostką w temacie daniny solidarnościowej jest fakt, że dochody opodatkowane według skali podatkowej uwzględnia się z wyłączeniem dochodów, które objęte są przepisami o unikaniu podwójnego opodatkowania z metodą wyłączonej progresji.

 1. Dla zysków kapitałowych należny podatek obliczysz według stawki 19%, a samą deklarację złożysz na formularzu PIT-38.
 2. Ma to zastosowanie także do produkcji rolnej i zysków uwzględnionych na podstawie prowadzonych ksiąg.
 3. Uwaga! Dla zagranicznych jednostek kontrolowanych stosuje się stawkę 19%. Na tej podstawie obliczysz należny podatek, a samo rozliczenie do zapłaty daniny solidarnościowej złożysz na formularzu PIT-CFC.

Jakie dochody nie są objęte daniną solidarnościową? Podpowiadamy!

Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej dotyczy konkretnych typów dochodów podatnika będącego osobą fizyczną. Są jednak pewne rodzaje zysków, które nie zostaną uwzględnione do wyliczania daniny, a mianowicie:

 • dywidendy;
 • środki ze zbycia nieruchomości;
 • nieujawnione źródła przychodów.

Jeśli rozliczasz się z US na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, te również nie zostaną uwzględnione w ramach obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej. Karta podatkowa i zryczałtowany podatek dochodowy rozliczane są na takich samych zasadach. Podlegasz pod ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej? W takim razie te dochody również będą wyłączone z konieczności zapłaty daniny solidarnościowej.

Kiedy i jak zapłacić daninę solidarnościową w Polsce?

Deklarację daniny solidarnościowej za rok 2022 należy złożyć do 2 maja 2023 roku. Dodatkowo w tym samym terminie musisz zapłacić należną kwotę w ramach tej daniny. Nie wykonałeś przelewu w terminie? W razie braku uiszczenia stosownej opłaty na rzecz urzędu skarbowego ten może nałożyć na taką osobę fizyczną dodatkowe kary pieniężne za niedopełnienie formalności podatkowych. Samą deklarację możesz złożyć:

 • na formularzu DSF-1 przez serwis online;
 • osobiście w placówce US.

Samo złożenie deklaracji powinno być różnoznaczne z tym, że doszło do poprawnego wyliczenia daniny solidarnościowej oraz jej zapłaty na wskazany mikrorachunek w Urzędzie Skarbowym.

Jakie zeznania podatkowe dotyczą daniny solidarnościowej 2023?

Chcesz wiedzieć, jak w praktyce wygląda rozliczenie daniny solidarnościowej 2023? W tym przypadku dochody podlegające opodatkowaniu są różne i wymagają złożenia zupełnie innych deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Do podstawy daniny solidarnościowej wlicza się każdą nadwyżkę kwotową ponad dochód 1 mln złotych.

 1. Dochody podlegające pod skalę podatkową musisz uwzględnić na rocznym rozliczeniu podatku PIT-40A lub PIT-36 i PIT-37.
 2. Wszelkie zyski kapitałowe rozliczysz z US na podstawie formularza PIT-38.
 3. Pozarolnicza działalność gospodarcza rozliczana jest na jeszcze innych zasadach. Tutaj musisz złożyć deklarację PIT-36L i obliczyć podatek zgodnie ze stawką 19%.
 4. Dochody zagraniczne to PIT-CFC.

Pamiętaj, że do obliczania daniny solidarnościowej nie uwzględnia się odliczeń:

 • składek na ubezpieczenia społeczne;
 • z tytułu przekazanych darowizn;
 • ulg rehabilitacyjnych.

Czym grozi niedopełnienie obowiązku rozliczenia daniny solidarnościowej?

W razie braku rozliczenia z urzędem skarbowym opłaty wynikającej z podatku solidarnościowego narażasz się na srogie kary. Zadbaj o to, by złożenia deklaracji DSF-1 miało miejsce nie później niż 30 kwietnia, a wszystko będzie w porządku. Nie potrafisz samodzielnie obliczyć wysokości daniny solidarnościowej 2023? Skorzystaj z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. W ten sposób szybko dowiesz się, ile wyniesie twoja danina na rzecz US w tym roku i w jaki sposób ją zapłacić.

Podsumowując, danina solidarnościowa to dość nowy przepis, który obowiązuje dopiero od kilku lat. W tej kwestii musisz jeszcze wiedzieć, że niektóre dochody osiągane za granicą są specjalnie traktowane podczas obliczania wysokości podatku. Dotyczy to głównie środków, które są rozliczane z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, by uniknąć podwójnego opodatkowania.

Ma to zastosowanie do dochodów osiąganych z takich krajów, jak Niemcy, Francja, Czechy, Szwajcaria oraz Szwecja. Kiedy ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia – twoje dochody będą liczone do opodatkowania daniną solidarnościową. Dotyczy to zarobków osiąganych w takich krajach, jak Holandia, Wielka Brytania, Austria i Rosja.

Archiwum: styczeń 2023
danina solidarnościowa 2022