Warranty subskrypcyjne. Źródło finansowania nowych spółek

Warranty subskrypcyjne nazywane są przez finansistów pochodnym instrumentem inwestycyjnym.