Eksport – definicja i charakterystyka

Mianem eksportu określa się wywóz dóbr materialnych i towarów poza granice kraju ich produkcji.