Biznes

Eksport – definicja i charakterystyka

Mianem eksportu określa się wywóz dóbr materialnych i towarów poza granice kraju ich produkcji. Czynność tę można realizować w różnej skali. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć na temat tego zagadnienia!

Wielkość eksportu jest kluczowym wskaźnikiem bogactwa danego kraju. Dzieje się tak, ponieważ wymiana dóbr pomiędzy poszczególnymi państwami w istotny sposób wpływa na wygląd bilansu płatniczego oraz stan gospodarki. Czym dokładnie jest eksport? Dlaczego jest tak ważny i na czym dokładnie polega różnica pomiędzy eksportem a importem? Podpowiadamy!

Czym jest eksport?

Eksport polega na wywiezieniu konkretnych dóbr materialnych oraz towarów poza granice kraju ich wyprodukowania. Jeśli są one produkowane w kraju należącym do Unii Europejskiej, to o eksporcie będzie się mówić, kiedy wywożony towar przekroczy granice krajów członkowskich. Omawiany transport powinien być dokonywany na podstawie opłaconej dostawy towarów oraz potwierdzony przez urząd celny.

Eksport w skali mikro

Mikroeksporterem można nazwać na przykład jedno przedsiębiorstwo, które produkuje usługi i towary celem ich późniejszego wywiezienia poza granice wspólnoty. Eksportem w skali miro określa się również transport w danym sektorze przedsiębiorstw lub kategorii produktów.

Eksport w skali makro

Eksportem w skali makro nazywa się całkowity eksport z danego państwa. Przyjmowany jest tutaj punkt widzenia całego kraju.

Eksport pośredni

W eksporcie pośrednim ważną rolę odgrywają pośrednicy, za pośrednictwem których odbywa się sprzedaż produktów własnych do odbiorców poza granicami kraju. Producent dostarcza towary do pośrednika i na nim spoczywa wszelkie ryzyko oraz koszty dokonania transakcji.

Eksport bezpośredni

W eksporcie bezpośrednim nie uczestniczą pośrednicy. Firmy samodzielnie wprowadzają własne produkty i usługi na rynek zagraniczny.

Import a eksport

Import stanowi przeciwieństwo dla eksportu. Polega na zakupie towarów, usług lub dóbr materialnych poza granicami kraju, a następnie wprowadzeniu ich na rynek krajowy. Różnicę pomiędzy wartością eksportu i importu określa się mianem bilansu handlowego.

Eksportem określa się wywóz towarów i usług wyprodukowanych w kraju poza granice UE. Wielkość eksportu wywiera wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki krajowej, a w szczególności na takie kategorie, jak: wzrost gospodarczy, bezrobocie i wartość waluty.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: