Posiadasz już spore doświadczenie w inwestowaniu? Handel akcjami przestaje ci wystarczać i rozglądasz się za bardziej złożonymi instrumentami finansowymi? Dowiedz się, czym są kontrakty terminowe.

Kontrakty terminowe to nieco bardziej zaawansowany model inwestowania. Dzieje się tak ze względu na to, że transakcja jest odroczona w czasie, a inwestor może grać na spadki, co oznacza możliwość zajęcia krótkiej pozycji. Tego rodzaju handel jest możliwy dzięki pośrednictwu domów maklerskich oraz określonej giełdy, na przykład GPW. Poznaj, czym są w praktyce kontrakty terminowe i co powinieneś o nich wiedzieć, zanim zdecydujesz się zainwestować.

Kontrakty terminowe – nieco historii

Transakcje na kształt dzisiejszych kontraktów terminowych zostały obmyślone już dawno temu – a dokładnie w XVII-wiecznej Japonii na giełdach ryżu. Aby zminimalizować ryzyko, sprzedający dokonywali transakcji jeszcze przed obsadzeniem pola czy zbiorami. Podpisywali umowę, według której zobowiązywali się na sprzedaż dóbr za średnią cenę z ostatnich miesięcy. Nie wiedzieli jednak, jakie ceny będą panować na rynku oraz czy dany rok będzie urodzajny. Pod koniec ubiegłego wieku kontrakty terminowe pojawiły się także w Stanach, co sprawiło, że rynek zaczął nabierać coraz bardziej spekulacyjnego wymiaru.

Czym są kontrakty terminowe obecnie?

Współczesne kontrakty terminowe to instrumenty pochodne, które naśladują kurs aktywów bazowych. Inwestor niejako zakłada się z innym uczestnikiem o to, jak będzie wyglądał cena kupna i sprzedaży danego aktywa za kilka miesięcy. Większość osób decyduje się na zakup kontraktów terminowych, czyli zajmowanie pozycji długiej, ponieważ liczy, że kurs danego aktywa będzie dalej rósł. Pozycja krótka, czyli sprzedaż kontraktów terminowych wiąże się ze spadkiem kursu. Zysk osiągnie ten, który najlepiej przewidzi kierunek zmian. Warto wiedzieć, że korzystając z kontraktów terminowych, nie stajesz się akcjonariuszem danej spółki i nie masz prawa do dywidendy.

Kontrakty terminowe a zamykanie pozycji

Zazwyczaj kontrakty terminowe są rozliczane w dniu wykonana kontraktu – jednak nie jest to zasadą. Można zdecydować się na wcześniejsze zamknięcie pozycji, co wymaga wykonania transakcji odwrotnej, czyli zneutralizowania pozycji. W praktyce oznacza to, że musisz dokonać kupna kontraktu terminowego o identycznych parametrach – w przypadku gry na krótko. Jeżeli jednak zająłeś długą pozycję, w celu zakończenia transakcji musisz sprzedać kontrakt.

Wartość kontraktów terminowych

Każdy kontrakt terminowy odpowiada konkretnej liczbie instrumentów bazowych – może to być akcja danej spółki, indeks czy waluta. Wartość kontraktu terminowego oblicza się za pomocą prostego rozliczenia. Wystarczy pomnożyć kurs kontraktu przez mnożnik, czyli liczbę akcji przypadających na kontrakt. Wycena kontraktu jest więc uzależniona od ceny instrumentu bazowego.

Podstawowy podział kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Wyróżnia się kontrakty futures, czyli takie, które nawiązuje się za pośrednictwem giełdy oraz forward – kontrakty pozagiełdowe.

Podział kontraktów ze względu na instrumenty bazowe

Możliwy jest jeszcze inny podział kontraktów terminowych – ze względu na aktywa bazowe, na których są oparte. W takim przypadku wyróżnić można kontrakty terminowane na akcje oraz indeksy, na przykład WIG20. Innymi przykładami są kontrakty terminowe na waluty, gdzie instrumentem bazowym jest kurs walut oraz na surowce. W tym ostatnim przypadku kontrakty dostępne są na platformach tradingowych, a nie na GPW, natomiast instrumentem bazowym są surowce notowane na amerykańskiej giełdzie CME.

Mechanizm dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa, czyli tak zwane lewarowanie i depozyt zabezpieczający, to instrument, który daje możliwość o wiele szybszego zarobku niż jedynie obrót akcjami. Dźwignia finansowa powiększa wartość depozytu. Większość uczestników rynku decyduje się na lewarowanie, jeżeli czuje, że aktualna cena akcji danej spółki będzie spadać. Działa to jednak w obie strony i może powiększyć straty.

Depozyt zabezpieczający – co musisz o nim wiedzieć?

Kontrakty terminowe wymagają posiadania odpowiedniego depozytu zabezpieczającego – na wypadek, gdyby kurs obrał inny kierunek, niż myślałeś. Jego wysokość na GPW ustala Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zazwyczaj wynosi on około 40 tyś. zł. Jednak dzięki dźwigni finansowej można obniżyć go nawet do 4 tyś. zł.

Jak inwestować w kontrakty terminowe?

Jeżeli chcesz wypróbować swoje siły w nieco bardziej ryzykownej metodzie inwestowania, musisz przede wszystkim zdobyć odpowiednią wiedzę. Ważne jest to, aby być na bieżąco z aktualnymi notowaniami kontraktów terminowych oraz ułożyć plan obrotu kontraktami. Na początek nie ryzykuj więcej niż kilka procent kapitału i bądź cierpliwy.

Jak widać, kontrakty terminowe to instrumenty ryzykowne, które przeznaczone są one dla osób o silnych nerwach, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną na temat rynków światowych, ale też sporo doświadczenia.

Archiwum: listopad 2022
kontrakty terminowe