Akcjonariusz w spółce handlowej. Jakie ma prawa i obowiązki?

Akcjonariusz jest właścicielem części akcji, emitowanych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne.