Inflacja

Inflacja w Polsce – lipiec 2022. Rekordowe wzrosty cen już za nami?

5 minut(y) czytania
Ocena

Polska nie jest jedynym krajem, w którym inflacja mocno dokucza mieszkańcom. Spadek wartości pieniądza w lipcu 2022 r. był jednym z najwyższych od dawna. Sprawdź, z czego się bierze inflacja i jakie dane podał GUS!

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem wzrosły o 0,4%. To dane na podstawie trzech głównych wskaźników, do których zaliczają się żywność i napoje bezalkoholowe, nośniki energii oraz paliwo do prywatnych środków transportu. W ujęciu rocznym inflacja w Polsce – lipiec 2022 w porównaniu do lipca 2021 r. – wyniosła 15,5%. Pierwsze szacunki za czerwiec mówiły o wzroście cen rdr. o 15,6%, ostatecznie wskaźnik CPI zatrzymał się na poziomie 15,5% (HICP – 14,2%). Inflacja przestała rosnąć, ale wciąż daleko jej do celu inflacyjnego NBP i wyniku 2,5% +/- 1 pkt proc.

Ile wyniosła inflacja w Polsce? Lipiec 2022 był droższy o 15,5% od lipca 2021

Główny Urząd Statystyczny prezentuje swoje wyliczenia CPI na podstawie wyników badań cen na rynku detalicznym oraz budżetów gospodarstw domowych Polaków. Koszt każdego towaru czy usługi ma przypisaną odrębną wagę, zależną od statystyk indywidualnego spożycia/zużycia/zapotrzebowania z ostatnich 2 lat. Według szybkiego szacunku GUS inflacja w lipcu 2022 r. wyniesie 15,5%. Tak wzrosły ceny za:

 • żywność i napoje bezalkoholowe – 15,3% rok do roku, 0,6% od czerwca 2022;
 • nośniki energii (prąd, węgiel i inne materiały opałowe, gaz) – 36,6% rdr., 1,3% mdm.;
 • paliwa do prywatnych środków transportu – 36,8% rdr., -2,6% mdm.
Kliknij!
Inflacja w USA – lipiec 2022. Inflacja w Stanach Zjednoczonych jest niższa niż w czerwcu

Pełne dane za polskie ceny z lipca 2022 zostaną upublicznione 12 sierpnia lub w drugiej połowie miesiąca. Wtedy też poznamy dokładne informacje na temat inflacji bazowej, z wyłączeniem cen żywności i energii. Komentatorzy przewidują, że wyniesie 9,1–9,3%. W pełnych raportach GUS uwzględnia wpływ poszczególnych kategorii na łączną inflację, wprowadza także dokładniejszy podział produktów z koszyka cen. Podstawowa klasyfikacja obejmuje:

 • żywność i napoje bezalkoholowe;
 • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe;
 • odzież i obuwie;
 • użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii;
 • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego;
 • zdrowie;
 • transport;
 • łączność;
 • rekreacja i kultura;
 • edukacja;
 • restauracje i hotele;
 • inne towary i usługi.

Prognozy dotyczące inflacji w Polsce. Lipiec zwiastuje wyhamowanie tempa wzrostu cen?

To pierwszy, a w zasadzie drugi miesiąc 2022 roku, w którym wskaźnik inflacji rok do roku nie był wyższy, niż w poprzednim miesiącu. Krótki spadek nastąpił w lutym, ale wielu ekspertów nie uwzględnia go w komentarzach na temat trendów w polskiej gospodarce – ówczesne spowolnienie wzrostu cen było krótkotrwałym efekt wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej. Utrzymanie inflacji w Polsce w lipcu 2022 na tym samym poziomie, co w czerwcu, nie oznacza jeszcze, że szczyt podwyżek mamy za sobą i będzie tylko lepiej. To zależy m.in. od:

 • cen paliw – spadek cen za lipiec (spodziewany z powodu cen ropy na rynkach światowych) był niższy od wielu przewidywań, głównie z powodu osłabienia złotego;
 • cen surowców energetycznych i opału – dominują prognozy o wzrostach;
 • cen energii – URE ma rozpatrzyć wnioski dystrybutorów o podwyżki taryf jeszcze przed końcem 2022 roku;
 • cen żywności – spadają ceny owoców i warzyw, ale rośnie cena cukru;
 • decyzji w sprawie tarcz antyinflacyjnych – aktualnie obowiązują do końca października, choć premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już przedłużenie ich do końca grudnia.

W lipcu NBP opublikował prognozy, według których inflacja w Polsce za cały 2022 rok wyniesie 14,2%. Z kolei w 2023 r. ceny wzrosną już o 12,3% – szczyt wzrostów w obecnym kryzysie miałby przypaść na pierwszy kwartał przyszłego roku i wynieść 18,8%. Za to w 2024 r. NBP prognozuje (a wg części komentatorów wyraża nierealne życzenie – przyp. red.) CPI na poziomie 4,1%. Analitycy przewidują, że od września inflacja w Polsce znów przyspieszy i lipcowy odczyt to tylko krótka pauza. Część zwraca uwagę, że wzrosty cen dla konsumentów są niższe, niż dla producentów – wskaźnik cen dóbr produkcyjnych PPI wynosi 25,6%.

Kliknij!
Inflacja w Czechach – lipiec 2022

Czym jest inflacja? Najważniejsze definicje, pojęcia i wskaźniki

W treści oficjalnych raportów GUS-u próżno szukać takiego terminu. Instytucja uznaje go za potoczny, choć NBP posługuje się nim w znacznie szerszym zakresie. Inflacja to zjawisko postępującego spadku wartości pieniądza, które objawia się głównie powszechnym wzrostem cen towarów i usług we wszystkich branżach, kategoriach i sektorach – za taką samą sumę kupisz mniej, niż wcześniej. Nie należy mylić jej z samymi podwyżkami cen. Między innymi dlatego, że z powodu zachowań konsumentów zmienia się koszyk dóbr podstawowych, których wartość bada GUS.

W niektórych dokumentach i artykułach spotkasz się także z CPI – skrótem od angielskiego Consumer Price Index, czyli indeksu cen konsumenta, nazywanego też indeksem kosztów życia. Kiedy CPI rośnie – tak jak w lipcu 2022 r. w Polsce – można mówić o inflacji, a kiedy spada, pojawia się jej przeciwieństwo, czyli deflacja. Część mediów podaje wskaźnik HICP, który bazuje na metodologii Eurostatu, innej od stosowanej przez GUS. Niektórzy ekonomiści preferują wskaźnik inflacji bazowej, który do pewnego stopnia wyłącza czynniki, których nie można kontrolować poprzez narzędzia polityki pieniężnej (m.in. sezonowość, szoki popytowe i podażowe). Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski podaje aż 4 miary inflacji bazowej w odniesieniu do dodatniego CPI:

 • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych;
 • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych;
 • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii;
 • 15% średnia obcięta.

Główne przyczyny inflacji w Polsce. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

W rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister finansów Artur Soboń przekonywał, że wysoka inflacja w ostatnich miesiącach w Polsce wynika przede wszystkim z czynników zewnętrznych. Wskazywał na globalne ceny energii i paliw, niedobory na rynku żywności, działania wojenne, sankcje wobec potentatów surowcowych (Rosję, ale nie tylko) oraz zaburzenia w globalnym łańcuchu dostaw. Na logistykę wpływają m.in. pandemia COVID-19, zaostrzenia obostrzeń w Chinach i innych krajach Azji, ale też pomniejsze kryzysy. Najsłynniejszy przypadek z ostatnich lat to zablokowanie Kanału Sueskiego na blisko tydzień przez kontenerowiec Ever Given.

Kliknij!
Inflacja w Polsce 2022 – na jakim jest poziomie? Co wpływa na wysokość inflacji? Jak jej przeciwdziałać?

W rozmowach o przyczynach inflacji w Polsce – nie tylko w lipcu 2022 r. – politycy opozycyjni oraz część ekspertów koncentruje się na czynnikach wewnętrznych. Wzrost cen wynika również nadmiernej emisji pieniądza przez NBP, rozbudowanych programów świadczeń socjalnych i pomocowych (m.in. 500+, kolejne rządowe tarcze), braku dyscypliny wydatków budżetowych, niedostosowania struktury gospodarki do aktualnych realiów ekonomicznych czy zaburzonych relacji pomiędzy krajowym popytem a podażą. Jak łatwo się domyślić, przyczyny inflacji akcentowane w poszczególnych wypowiedziach wynikają nie tylko z obiektywnej oceny rzeczywistej sytuacji, ale i bieżących potrzeb politycznych.

Czy inflacja w Polsce w lipcu 2022 r. jest wysoka? To zależy jak i z kim się porównywać

W całej Unii Europejskiej inflację obserwuje się już od lipca 2021 r. Jednak kryzys cenowy nie dotyka wszystkich państw członkowskich w takim samym stopniu. Niektóre kraje unijne przekroczyły już próg 20–procentowej inflacji rok do roku, w innych wskaźniki CPI nie dobiły jeszcze do 6% – wynika to m.in. ze zróżnicowanego kształtu gospodarek, miksu energetycznego, decyzji banków centralnych, waluty, zakresu opieki socjalnej i wielu innych czynników. Oto comiesięczne odczyty inflacji rok do roku w Polsce za 2022 rok:

styczeń – CIP 9,4%, HICP 8,7 %;

luty – CIP 8,5%, HICP 8,1%;

marzec – CIP 11,0%, HICP 10,2%;

kwiecień – CIP 12,4%, HICP 11,4%;

maj – CIP 13,9%, HICP 12,8%;

czerwiec – CIP 15,5%, HICP 14,2%;

Zobacz też:
Kliknij!
Inflacja w Niemczech – lipiec 2022. Jakie są ceny u naszych zachodnich sąsiadów?
Nasze propozycje
Inflacja

Inflacja w USA – lipiec 2022. Inflacja w Stanach Zjednoczonych jest niższa niż w czerwcu

3 minut(y) czytania
Ocena Jak wysoka jest inflacja w USA? Lipiec 2022 przyniósł optymistyczne informacje o wyhamowaniu inflacji. Mimo że sytuacja w Stanach Zjednoczonych wydaje…
Inflacja

Inflacja w Turcji – lipiec 2022. Kolejny wzrost cen w raju turystycznym!

3 minut(y) czytania
5/5 – (1 vote) Inflacja w Turcji – lipiec 2022 przyniósł kolejne niechlubne rekordy. Jej poziom nie był tak wysoki od 1998…
Inflacja

Inflacja w Polsce 2022 – na jakim jest poziomie? Co wpływa na wysokość inflacji? Jak jej przeciwdziałać?

4 minut(y) czytania
Ocena Narodowy Bank Polski dokłada wszelkich starań, aby zahamować szalejącą inflację w Polsce. Chcesz wiedzieć, co wpływa na wysokie ceny towarów i…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.