Deflacja – podstawowe informacje. Jakie skutki może wywołać ujemna inflacja?

Inflacja to pojęcie, które w 2022 roku jest powszechnie obecne w polskich mediach.Nie ma w tym nic dziwnego. Procesy inflacyjne przekładają się na spadek siły nabywczej pieniądza. Rosnące ceny sprawiają, że w zapomnienie odeszło zjawisko przeciwne, czyli deflacja. Inflacja, tzn. ogólny wzrost cen towarów i usług, jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia konsumentów. Taki stan rzeczy nie powinien nikogo zaskakiwać. Im wyższa jest stopa inflacji, tym mniej jednostek produktu można kupić za dany poziom gotówki. Inflacja jest zagrożeniem nie tylko dla bieżących dochodów, ale także – o czym nie wolno zapominać – dla oszczędności. Często można spotkać się z opinią, zgodnie z którą pożądane jest nie tylko obniżenie się inflacji, ale wręcz ujemny jej poziom. Takie zjawisko jest określane jako deflacja i niekoniecznie oznacza zdrową gospodarkę. Spis treści pokaż 1 Deflacja – definicja 2 Jakie są przyczyny ogólnego spadku cen? 2.1 Recesja w gospodarce 2.2 Spadek podaży pieniądza w gospodarce 2.3 Restrykcyjna polityka banku centralnego 3 Skutki deflacji – czy ujemna inflacja jest dobra dla gospodarki? Jak prowadzona jest walka z deflacją? 4 Deflacja w Polsce oraz na świecie Deflacja – definicja Jeśli chodzi o definicję tego pojęcia, nie ma większych sporów wśród ekonomistów. Deflacja jest określana jako ujemny