Prawo pracy

Jakie świadczenia socjalne przysługują pracownikom? Poznaj Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Ocena

Świadczenia socjalne są bardzo ważnym dodatkiem w pracy. Podnoszą one atrakcyjność danego miejsca, są też wyrazem zapewnienia pracownikom warunków, jakie są dla nich najlepsze. Sprawdź, czym są dodatki socjalne i jakie formy mogą przyjąć.

Świadczenia socjalne to jeden z elementów zatrudnienia, który często bywa bagatelizowany. Niektórzy uważają, że to tylko niepotrzebne składki uszczykające nieco z comiesięcznej pensji. Świadczenia socjalne pochodzą z różnych źródeł i mogą też przyjąć zróżnicowane formy. Wiele zależy tutaj od danego miejsca pracy i tego, jaka kultura organizacyjna w nim panuje. Niezależnie od strategii czy profilu działalności przedsiębiorstwa, świadczenia socjalne powinny być jednak istotnym elementem każdego biznesu. Sprawdź, dlaczego!

Świadczenie socjalne – definicja tego pojęcia

Świadczenia socjalne to rodzaj dodatkowych funduszy przysługującym konkretnym pracownikom. Są one wypłacane określonym osobom oraz na skonkretyzowane cele. Różni się to zatem od podwyżki, premii czy jakiegokolwiek innego dodatku, które zazwyczaj są przyznawane za jakieś osiągnięcie każdej osobie bez szczególnych wymagań. W przeciwieństwie do socjalnego dla pracowników, inne dodatki mogą też być wydane na jakikolwiek cel. Dodatkowy fundusz powstał w celu wsparcia konkretnych osób i jako taki powinien zostać wykorzystywany.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – co to jest?

Socjalne w pracy jest wypłacane ze środków tak zwanego ZFŚS, czyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co to jest? To forma finansowania powoływana na konkretnych zasadach. Jeśli dany przedsiębiorca zatrudnia od 20 do 50 osób, to może utworzyć fundusz na wniosek organizacji związkowej lub z własnej inicjatywy. W sytuacji, gdy w firmie pracuje więcej osób, fundusz świadczeń socjalnych jest już obowiązkowy. 

Socjalne dla pracownika i obowiązek utworzenia funduszu są obowiązkowe dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Nie liczy się tutaj wielkość zakładu, a jego charakter.

Jakie są kryteria przyznawania pieniędzy z funduszu świadczeń socjalnych?

Świadczenia socjalne są wypłacane na podstawie sytuacji życiowej oraz materialnej pracowników. Ponieważ obejmują tych najbardziej potrzebujących pomocy, nie mogą być siłą rzeczy udzielane każdej osobie. Pracownik chcący ubiegać się o pieniądze powinien zatem złożyć specjalny wniosek oraz przedstawić swoją sytuację. Jednym z najczęstszych kryteriów, jakie są stosowane w wielu miejscach pracy, są grupy dochodowe, na podstawie których ustala się wysokość świadczeń.

Na jakie cele może zostać przeznaczone świadczenie socjalne?

Istnieje kilka rodzajów świadczeń, na jakie mogą zostać wypłacone fundusze. Jednym z najpopularniejszych jest dofinansowanie wypoczynku, które może objąć na przykład finansowanie wyjazdu dzieci na kolonie. W niektórych przypadkach świadczenie obejmuje również działalność sportowo-kulturową. Można z jego pomocą opłacić bilety na basen, siłownię, do kina czy teatru. Wiele miejsc pracy finansuje też paczki dla dzieci pracowników, wykorzystując świadczenie socjalne na święta. Rodzice małych dzieci mogą też ubiegać się o dofinansowanie opieki sprawowanej przez nianię.

Do czego nie wykorzystuje się świadczeń socjalnych?

Są oczywiście cele, które nie powinny znaleźć się na liście wydatków z funduszu świadczeń socjalnych. Należą do nich:

  • opłacanie dojazdów do pracy;
  • stałe wynagrodzenia dla pracowników;
  • wszelkiego rodzaju imprezy oraz inne wydarzenia w firmie;
  • prywatna opieka medyczna dla pracowników;
  • opłacanie firmowej stołówki lub cateringu.

Jak obliczyć dochód brutto do funduszu socjalnego?

Wiele osób może zastanawiać się, czy świadczenia socjalne wlicza się do dochodu oraz, jak obliczyć dochód brutto do funduszu socjalnego. Najczęściej pracownik musi złożyć specjalne oświadczenie, w którym wpisuje konkretne dane. Powinny być one określone w regulaminie funduszu, by wszystkie zgłoszenia były jednakowe i nie stanowiły podstawy do nadużyć. 

Do oświadczenia o uzyskanie świadczenia socjalnego najczęściej wpisuje się dane takie jak:

  • liczbę osób mieszkających w danym gospodarstwie domowym, w tym także osoby przewlekle chore;
  • stan cywilny pracownika;
  • liczbę posiadanych dzieci, włączając w to te z orzeczeniem niepełnosprawności;
  • dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny.

Oprócz tego, we wniosku powinny znaleźć się informacje uwzględniające okres, z jakiego zlicza się dochody oraz osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego.

Świadczenia socjalne są jedną z najbardziej podstawowych form pomocy. Nie warto z nich rezygnować, a najlepiej znać prawa nimi rządzące. Mogą być atrakcyjnym dodatkiem dla pracowników w trudnej sytuacji.


Zobacz też:
Nasze propozycje
Prawo pracy

Czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca?

Prawo pracy

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Prawo pracy

Umowa na czas określony a ciąża

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.