Popyt – definicja, prawo popytu, zależności, równowaga popytu i podaży

Popyt stanowi istotną kategorię ekonomiczną.