Dodatek węglowy to odpowiedź rządu na rosnące ceny surowca. Świadczenie ma pomóc Polakom w radzeniu sobie z rosnącymi cenami opału w sezonie grzewczym i ułatwić zakup węgla. Gospodarstwa domowe miałyby otrzymać pomoc w kwocie 3 tysięcy złotych. Czytaj dalej!

Rosnące ceny źródeł ciepła mogą w tym oraz przyszłym roku wyjątkowo uszczuplić portfele Polaków. Cena węgla wciąż rośnie, a odpowiedzią rządku jest dodatek węglowy, który ma pomóc gospodarstwom domowym w sezonie grzewczym. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasz artykuł!

Czym jest dodatek węglowy?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym 19 lipca 2022 roku. Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych miałby przysługiwać gospodarstwom domowym, w których do ogrzewania wykorzystywany jest węgiel. Ceny węgla rosną, więc rząd zdecydował o wprowadzeniu nowego świadczenia. Ma ono zastąpić obiecaną wcześniej przez rząd „gwarantowaną cenę węgla”, która zakładała, że tona węgla miałaby kosztować 996. Okazało się, że taka cena jest nierealna w obecnych warunkach.

Dla kogo dodatek węglowy?

Projekt zakłada, że dodatek węglowy przysługiwałby gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania są:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • ogrzewacz powietrza;
 • koza;
 • piecokuchnia;
 • trzon kuchenny;
 • kuchnia węglowa;
 • piec kaflowy.

Co więcej, muszą być zasilane brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Piece zasilane węglem kamiennym są w Polsce cały czas bardzo popularne, więc wydaje się, że uprawnionych do świadczenia nie zabraknie.

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy ma być wypłacany jednorazowo w kwocie 3000 złotych. Od tej sumy nie będzie płacony podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatek będzie także wyjęty spod egzekucji komorniczej. Jeżeli jednak okaże się, że zapotrzebowanie na opisywane świadczenie będzie zbyt duże, to jego wysokość zostanie zmniejszona. Określono, że gdy pula środków zaplanowanych na dodatek zostanie wykorzystana w 95%, wówczas zostanie on proporcjonalnie zmniejszony. Wszystko po to, by wysokość dodatków wypłacanych była równa maksymalnemu limitowi finansowych środków, które przeznaczane są na dodatek, czyli 11,5 miliarda złotych.

Jak otrzymać dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy trzeba będzie złożyć w gminie, w której znajduje się twoje miejsce zamieszkania. Sama ustawa wejdzie w życie w dzień po ogłoszeniu i to właśnie od tego dnia będzie możliwość składania wniosków o to świadczenie. Najbardziej prawdopodobną datą wejścia w życie ustawy jest sierpień. Wniosek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 roku. Jeżeli się spóźnisz, to dodatku nie otrzymasz. Wzór wniosku o wypłatę dodatku dostępny jest już w sieci. Jeśli wypełnisz druk, może być on złożony na piśmie lub poprzez system elektroniczny ePUAP. Co jeszcze warto wiedzieć o dodatku na węgiel?

 • warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W innym wypadku nie otrzymasz świadczenia;
 • wniosek mogą składać wszystkie osoby, które legalnie przebywają na terenie Polski. Nie trzeba być obywatelem, by uzyskać dodatek węglowy;
 • dodatek węglowy będzie powiązany z gospodarstwem domowym, więc złożenie wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa sprawi, że świadczenie zostanie przyznane osobie, która jako pierwsza złożyła wymagany dokument;
 • dodatek ten jest niezależny od zamożności osób mieszkających w gospodarstwie domowym;
 • wskazano, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę świadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Mowa o składaniu fałszywych zeznań. Jeżeli wykryte zostaną nieprawidłowości, to organy ścigania mają prawo do podjęcia czynności związanych z próbą wyłudzenia.

Kiedy otrzymasz dodatek węglowy?

Gminy mają maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Należy zaznaczyć, że do przyznania wniosku nie będzie konieczna decyzja administracyjna, co oznacza, że nie działa tutaj prawo o 14-dniowym terminie na uprawomocnienie się decyzji o wypłacie. Samo przyznanie dodatku będzie się odbywało w formie informacji. Jeżeli nastąpi odmowa, wówczas przybierze formę decyzji. To oznacza, że wnioskującemu przysługuje odwołanie, które odbędzie się zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania administracyjnego. Wypłatą dodatku węglowego zajmować się będą gminy.

Środki na dodatek węglowy

Środki na opisywane świadczenie gminy mają wypłacać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz ten powstał, aby gminy mogły radzić sobie ze skutkami pandemii COVID-19. W tym funduszu znajdują się między innymi wypłaty z zysków jednostek sektora finansów publicznych, wypłaty z budżetu państwa i obligacje skarbowe. Dodatkowe środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą trafić z banku centralnego.

Ceny węgla w Polsce

W porównaniu do zeszłego roku węgiel podrożał nawet do 300%. Cena 800 złotych za tonę zmieniła się w 2000-3000 złotych. Sama dostępność węgla też jest bardzo ograniczona. Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, a wysokie ceny mogą bardzo negatywnie wpłynąć na zasobność portfeli. Węgiel jest wciąż bardzo popularny w naszym kraju, do ogrzewania domów wykorzystuje go około 3 mln Polaków. Wzrost cen węgla ma związek między innymi napaścią Rosji na Ukrainę i wciąż trwającą wojną, skutkiem gospodarczym której jest m.in. embargo na surowiec pochodzący z Rosji. Wielu producentów winą za wysoką cenę węgla obarcza nieuczciwych spekulantów, czyli pośredników, którzy skupowali surowiec w cenach około 1000 złotych za tonę, a teraz sprzedają 200% lub nawet 300% drożej. Niektórzy eksperci twierdzą nawet, że w sezonie grzewczym węgla może nawet zabraknąć. Dodatek węglowy może rozwiązać więc problem jedynie w pewnym stopniu.

Nie tylko Polska ma problemy z ceną węgla, bo również na świecie brakuje tego surowca. Popyt w przypadku węgla obecnie jest zdecydowanie większy niż podaż. Eksperci twierdzą, że na razie cena węgla na świecie będzie pozostawała na wysokim poziomie. W Europie od sierpnia wchodzi unijne embargo na węgiel pochodzący z Rosji. W tym momencie część krajów wciąż kupuje rosyjski węgiel, wśród nich są między innymi Niemcy. Wraz z nadejściem sierpnia można spodziewać się dużych problemów z dostępnością, a wysoka cena węgla będzie się utrzymywać.

Czy w zimę zabraknie węgla?

Niektóre prognozy wskazują, że w kraju może zabraknąć węgla w okresie grzewczym. Szacuje się, że będzie brakować około 4 do 5 mln ton. Bardzo duża część węgla wykorzystywanego w naszym kraju pochodziła z Rosji, więc embargo może w bardzo dużym stopniu wpłynąć na dostępność. Polski rząd jako jeden z pierwszych w Europie wprowadził embargo na rosyjski węgiel, ale nie ma pewności, że zabezpieczył wcześniej odpowiednie rezerwy węglowe. Pierwsze sygnały, że węgla może zabraknąć, płynęły już od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Nie ma jeszcze pewnych informacji o tym, że węgla w zimę zabraknie, ale wielu ekspertów uważa, że istnieje spore ryzyko takiej sytuacji.

Dodatek węglowy może pomóc Polakom z radzeniem sobie z wysokimi cenami węgla w okresie grzewczym. Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w sierpniu i umożliwi Polakom otrzymanie jednorazowego świadczenia w postaci 3000 tysięcy złotych.

Archiwum: lipiec 2022
Dodatek węglowy