Umowa handlowa

Przepisy polskiego prawa nie definiują wprost, jaką umowę można uznać za handlową.