Prowadzenie firmy

Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa


Ocena

Analiza fundamentalna przedsiębiorstw to metoda ustalenia ich kondycji finansowej i prognozy rozwoju na najbliższe lata. Korzystają z niej przede wszystkim inwestorzy, wyszukujący najlepiej rokujące spółki giełdowe. W jakich innych sytuacjach warto przeprowadzić taką analizę? Na czym ona polega? Sprawdźmy.

Aby ustalić, czy spółka będzie przynosiła zyski czy straty, nie wystarczy sprawdzić jej bilans roczny. Trzeba przeanalizować jej kondycję w kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także tendencji ekonomicznych w danej branży. Należy sprawdzić wskaźniki fundamentalne i zastanowić się nad tym, na ile mogą zaszkodzić przedsiębiorstwu firmy konkurencyjne. Do tego służy właśnie analiza fundamentalna spółek. Komu i do czego jest ona potrzebna? Jak ją odpowiednio przeprowadzić? Spieszymy z wyjaśnieniami.

Metody analizy aktywów przedsiębiorstwa

Analitycy finansowi oraz doradcy inwestycyjni wyróżniają dwie techniki wyceny wartości spółek. Należy do nich analiza techniczna i analiza fundamentalna. Ta pierwsza bazuje na analizie wykresów historycznych wynikach ceny akcji, rachunku zysków i strat, ilości akcjonariuszy oraz wolumenu obrotu papierami wartościowymi, surowcami czy walutą. Analizę techniczną trudno odnieść w przypadku startupów. Z kolei analiza fundamentalna opiera się nie tylko na sprawdzeniu bilansów, ale na całościowej analizie sytuacyjnej i przewidywaniu kondycji spółki w przyszłości.

Definicja analizy fundamentalnej

To metoda analizy sytuacji finansowej spółki, prowadząca do określenia jej wartości na rynku kapitałowym i ustalenia opłacalności inwestycji. Jak tę definicję przełożyć na prostszy język? Jeśli zastanawiasz się, czy warto inwestować w konkretną spółkę, to przeanalizuj potencjał jej produktów i usług, zwłaszcza w kontekście sytuacji sektorowej oraz przewagi nad ofertą konkurencyjnych firm. Popatrz na kompetencje kadry menedżerskiej, zarówno w odniesieniu do decyzji finansowych, jak i marketingu firmy. Sprawdź popularność akcji spółki na giełdzie. Na tej podstawie możesz wycenić rzeczywistą wartość akcji spółki, jej wartość na rynku oraz oszacować wyniki finansowe w przyszłości.

Komu i do czego potrzebna jest analiza fundamentalna przedsiębiorstwa?

Najważniejszą rolą tejże analizy jest ustalenie, czy dana spółka będzie się rozwijała w przyszłości i czy jest sens w nią zainwestować, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu. Jednak analizę fundamentalną wykorzystują nie tylko inwestorzy. Tę metodę wyceny wartości spółki na rynku warto polecić osobom, które planują rozpocząć pracę w zarządzie czy radzie nadzorczej spółki. Z metody tej korzystają właściciele przedsiębiorstw przed zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego, a także bankierzy, rozpatrujący wnioski kredytowe.

Etapy przeprowadzania fundamentalnej analizy spółki

Analizę fundamentalną spółki przeprowadza się w kilku etapach:

  • analiza makroekonomiczna rynku (m.in. sytuacja gospodarcza i polityczna kraju, inflacja, przepisy prawne i podatkowe);
  • analiza sektorowa, czyli ocena prognozy rozwoju danej branży, w tym otoczenie podwykonawców, dostawców surowców i odbiorców produktu bądź usługi;
  • analiza sytuacyjna spółki – słabe i silne strony, jakość kadry, marketing produktów i usług;
  • analiza finansowa spółki, w tym sprawdzanie raportów finansowych i przepływu środków, analiza podaży i popytu na produkty i usługi;
  • ostateczna wycena akcji danej spółki.

Wskaźniki finansowe i fundamentalne, wykorzystywane do analizy

Najistotniejsze wskaźniki brane pod uwagę podczas analizy fundamentalnej, to:

  • bieżąca płynność finansowa – pokazuje, czy spółka jest w stanie sama pokryć swoje zobowiązania z aktywów;
  • rotacja należności – pokazuje, czy spółka kredytuje swoich klientów i zamraża swoje należności w towarze bądź fakturach z długim okresem zapłaty;
  • rentowność sprzedaży;
  • wskaźnik rotacji zapasów określa, czy firma na bieżąco sprzedaje zapas towaru;
  • wskaźnik zadłużenia spółki, czyli ustalenie, jak wiele aktywów majątku przedsiębiorstwa pochodzi z kredytów i zobowiązań długoterminowych.

Najczęstsze błędy w przeprowadzaniu analizy fundamentalnej

Najczęstsze błędy to brak rzetelnego wdrożenia się w poszczególne aspekty funkcjonowania spółki i jej otoczenia biznesowego. W przypadku zainwestowania w akcje spółki, konsekwencją takich zaniedbań może być nawet brak prawa do dywidendy. Poza tym wyniki analizy należy odnieść do przyszłości i oszacować rozwój spółki w kontekście sytuacji gospodarczej i politycznej. Przykładowo, analizując kondycję spółki eksportującej tarcicę do Chin, należy wziąć pod uwagę także trendy ekologiczne, sytuację geopolityczną, a nawet kurs dolara. Prognozy 2023 nie napawają optymizmem i skutecznie obniżają wyniki analiz.

Jak wycenić rzeczywistą wartość akcji pod kątem inwestycyjnym?

Po rzetelnej analizie makroekonomicznej, sektorowej i finansowej, można przystąpić do wyceny rzeczywistej wartości akcji, emitowanych przez spółkę. Następnie należy porównać uzyskany wynik z ceną rynkową akcji. Zaniżona cena papierów wartościowych oznacza prawdopodobieństwo zysku. Natomiast cena rzeczywista niższa od tej, za jaką można akcje kupić, oznacza, że kondycja spółki wkrótce spadnie, a inwestorzy stracą.

Wiesz już, na czym polega i do czego służy analiza fundamentalna. Wykorzystaj tę wiedzę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news
Damian Pawłowski
90 Artykuł(y)

o autorze
Z wykształcenia prawnik. Specjalista od prawa gospodarczego oraz finansów. Doradzał w kwestiach prawnych firmom z różnorodnych sektorów. Jego największą pasją jest radzenie sobie z zawiłościami prawa podatkowego.
Artykuły
Nasze propozycje
Prowadzenie firmy

Wigilia firmowa jako koszt firmowy. Czy warto organizować to wydarzenie?

Prowadzenie firmy

Czym jest outsourcing? Czy warto w swojej firmie zlecać zadania na zewnątrz?

Prowadzenie firmy

Faktury imienne dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jak wystawić fakturę bez numeru NIP?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *