Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa – istota, rodzaje, wzory, interpretacja

Wskaźniki rentowności są elementem analizy rentowności przedsiębiorstw, Dzięki nim możliwe jest dokonanie oceny skuteczności działań podejmowanych w firmie.Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć o wskaźnikach rentowności! Skuteczność i opłacalność podejmowanych w przedsiębiorstwach działań prowadzi do pomnażania ich majątku i obejmowania coraz to większych obszarów rynku. Nieodzowną pomocą przy mierzeniu rentowności firm są wskaźniki rentowności pokazujące relacje pomiędzy osiąganymi przez przedsiębiorstwo przychodami i ponoszonymi kosztami. W artykule postanowiliśmy przybliżyć kluczowe pojęcia związane ze wskaźnikami rentowności wykorzystywanymi w analizie rentowności. Zapraszamy do lektury! Spis treści pokaż 1 Rentowność – istota 2 Analiza rentowności przedsiębiorstwa – co to jest? 3 Po co oblicza się wskaźniki rentowności? 4 Kto powinien przeprowadzać analizę rentowności? 5 Jakie dane są niezbędne do wykonania analizy rentowności? 6 Podstawowe wskaźniki rentowności 7 Analiza rentowności aktywów – wskaźnik rentowności aktywów 7.1 Wskaźnik rentowności aktywów – wzór 7.2 Wskaźnik rentowności aktywów – interpretacja 7.3 Wskaźnik rentowności aktywów – praktyka 8 Analiza rentowności kapitałów własnych – wskaźnik rentowności kapitału 8.1 Wskaźnik rentowności kapitałów – wzór 8.2 Wskaźnik rentowności kapitałów – interpretacja 8.3 Wskaźnik rentowności kapitałów – praktyka 9 Analiza rentowności sprzedaży – wskaźnik rentowności sprzedaży 9.1 Wskaźnik rentowności sprzedaży – wzór 9.2 Wskaźnik rentowności sprzedaży – interpretacja Rentowność – istota Mianem rentowności określa