Interesujesz się giełdą i chciałbyś zacząć inwestować? Aby osiągnąć sukces, niezbędne jest zdobycie wiedzy i odpowiednie przygotowanie. Dowiedz się, czym jest analiza techniczna, jak czytać wykresy giełdowe i dlaczego warto to robić przed dokonywaniem transakcji.

Analiza techniczna to podstawowe narzędzie wykorzystywane przez inwestorów, którzy lokują swój kapitał w różne instrumenty. Umiejętność odczytywania wykresów jest niezbędna, aby zauważyć dobrą okazję do zainwestowania, a następnie z niej skorzystać w odpowiednim momencie. Dzięki wnikliwej analizie aktualnej sytuacji rynkowej możesz odsunąć na bok emocje i podjąć dobrą decyzję, które zamiast strat przyniesie ci zyski. Poznaj nieco bliżej ten temat.

Analiza spółek i rynku – fundamentalna i techniczna

Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje analizy indeksów giełdowych – jest to analiza statyczna, techniczna oraz analiza fundamentalna. Powszechnie uważa się, że ta ostatnia odpowiada na pytanie, co kupić i stosowana jest głównie w przypadku inwestycji długoterminowych, natomiast techniczna koncentruje się na analizie wykresów i wskazuje, kiedy kupić oraz kiedy sprzedać. Natomiast narzędzia analizy statystycznej, między innymi odchylenie standardowe i średnia ruchoma są jedynie wsparciem prognoz.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna stosowana jest, aby przewidzieć aktualne trendy, czyli to, w jakim kierunku pójdzie kurs akcji w najbliższej przyszłości. Jest bardzo praktyczna szczególnie w przypadku inwestycji krótkoterminowych. Wbrew pozorom, nie opiera się ona jedynie na cenach historycznych, ale także wskaźnikach opisujących aktualną sytuację rynkową. Jej podstawą są wykresy, w których należy rozpoznać wzory. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, w tym przypadku analityk techniczny nie stara się przewidywać przyszłość na podstawie danych finansowych firmy.

W jaki sposób działa analiza techniczna?

Analiza techniczna koncentruje się na statystycznej analizie ruchów cen. Opiera się na trzech słynnych przekonaniach, że historia się powtarza, ceny poruszają się w trendzie, a rynek dyskontuje wszystko. Wystarczy krótka analiza rynku akcji, aby zauważyć, że ich cena porusza się w stałym zakresie. Natomiast po osiągnięciu najwyższego lub najniższego poziomu zaczyna iść w innym kierunku. Warto pamiętać, że ta metoda analizy podobnie jak inne, ma swoje słabe strony i nie zawsze okazuje się w pełni skuteczna – między innymi dlatego, że przyczyną trendów na giełdzie bywają również uwarunkowania gospodarcze lub polityczne.

Czym są formacje na wykresach?

Zwolennicy analizy technicznej na wykresach szukają powtarzalnych schematów, które mogą zwiastować kontynuację trendu lub jego odwrócenie. Są one ważnym elementem ruchów cenowych. Tworzą one na wykresach figury geometryczne lub kształty. Można je podzielić na dwie grupy – formację kontynuacji oraz odwrócenia trendu. Warto pamiętać, że formacje cenowe tworzące się przez długi czas, zazwyczaj są skuteczniejsze.

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia zazwyczaj wskazują na słabość aktualnego trendu i potencjalne rozpoczęcie ruchu w innym kierunku. Przyjmują formę układów na lokalnych szczytach lub dołkach. Najbardziej charakterystyczną formacją świecową jest formacja spadającej gwiazdy, która składa się z pojedynczej świecy, wskazującej na możliwość zakończenia trendu wzrostowego. Innym przykładem jest odwrócony młot pojawiający się w trendach spadkowych, który sugeruje hossę, czyli długotrwały wzrost kursu akcji. Natomiast gwiazda poranna to formacja odwrócenia bessy.

Formacje kontynuacji

Formacje kontynuacji w przypadku analizy technicznej potwierdzają utrzymanie obserwowanej tendencji. Występują, kiedy fala popytu i podaży napotyka wsparcie i opór po dużym ruchu cenowym. Zazwyczaj trwają krótko – na przykład kilka dni lub tygodni. Obserwuje się je po nagłych ruchach cenowych, na przykład w połowie dużego ruchu. Stanowią przerywniki w aktualnym trendzie głównym, który po trendzie horyzontalnym dalej jest kontynuowany. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na ich podstawie potrafi być nieco ryzykowne.

Inne wskaźniki na rynkach finansowych, czyli ciąg Fibonacciego

Aby poznać linie trendu i podjąć mądrą decyzję dotyczącą kupna i sprzedaży można też korzystać z innych narzędzi analizy technicznej, czyli wskaźników technicznych. Ich przykładem jest między innymi ciąg Fibonacciego występujący w przyrodzie, który znajduje zastosowanie również na rynkach finansowych. Wskaźnik siły względnej, czyli RSI pomaga określić, czy to dobry moment, aby wejść na rynek. Natomiast średnie kroczące pokazują, jak w pewnym okresie kształtowała się średnia cena akcji. Stosuje się je, aby sprawdzić, czy warto zainwestować w danym momencie.

Nieważne, czy preferujesz analizę techniczną, czy fundamentalną, przed wejściem na rynek zawsze warto starannie obliczyć ryzyko, odstawić na bok emocje oraz opracować własną strategię i plan inwestycji.

Archiwum: listopad 2022
analiza techniczna