Rentowność przedsiębiorstwa – istota, rodzaje, wskaźnik rentowności firmy

Rentowność jest miarą skuteczności działań podejmowanych w przedsiębiorstwach.