Czym jest rada nadzorcza, kto może być jej członkiem i jakie ma ona kompetencje? Sprawdź, co mówi Kodeks Spółek Handlowych

Spółka to jeden ze sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa.