Wskaźnik rotacji należności – istota, wzór, interpretacja

Wskaźnik rotacji należności to jedna z bardziej popularnych miar efektywności działalności przedsiębiorstw.Dzięki niemu firma jest w stanie dowiedzieć się w jakim stopniu kredytuje swoich klientów. Prezentujemy najważniejsze informacje na temat tego wskaźnika! Wskaźnik rotacji należności to bardzo pożyteczne narzędzie analityczne. Dzięki niemu władze przedsiębiorstwa mają świadomość, ile razy w ciągu roku firma jest w stanie odtworzyć stan swoich należności. Sprawdziliśmy, czym dokładnie jest wskaźnik rotacji, jak go się oblicza, jak interpretuje się otrzymany wynik oraz na jakiej wysokości plasuje się ten wskaźnik w różnych branżach. Zapraszamy do lektury! Spis treści pokaż 1 Czym jest rotacja? 2 Czym jest wskaźnik rotacji należności? 3 Jak obliczyć wskaźnik rotacji należności? 4 Jak interpretować wskaźnik rotacji należności? 5 Czym jest i jak obliczyć wskaźnik cyklu rotacji należności? 6 Interpretacja wskaźnika cyklu rotacji należności 7 Wskaźnik rotacji należności a spółki WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 Czym jest rotacja? Mianem rotacji w ekonomii określa się szybkość z jaką składniki majątkowe przedsiębiorstw zmieniają swoją postać. Rotację wyraża się w cyklach obrotowych, jakie składniki majątkowe wykonają w zadanym okresie czasu lub w długości trwania cyklu. Cykl może trwać na przykład: jeden dzień, tydzień, miesiąc lub rok. Celem wskaźników rotacji jest umożliwienie dokonania analizy sprawności działania przedsiębiorstwa. Analizując wskaźniki