Wskaźnik płynności bieżącej pozwala określić, w jakiej kondycji finansowej jest dana firma. Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia przedsiębiorstwa jest przecież jego rentowność. Jak obliczyć wskaźnik i poprawić płynność finansową firmy? Sprawdź!

Utrzymanie się na rynku wśród stale rosnącej i silnej konkurencji wymaga ciągłej kontroli stanu majątkowego. Trzeba generować odpowiednie zyski, które zapewniają wypłacalność firmy. Jeśli będzie inaczej, wówczas każde przedsiębiorstwo jest zagrożone rychłym upadkiem. Kontrolować stan majątkowy przedsiębiorstwa możesz poprzez wskaźnik płynności bieżącej. Jego niski poziom wskazuje, że firmie grozi brak wypłacalności, zaś wysoki oznacza bezpieczny zapas finansowy. Warto wiedzieć, czym jest dokładnie płynność finansowa, a także jak ją polepszyć, by uchronić się przed upadkiem. Dowiedz się więcej!

Wskaźnik płynności bieżącej – czym jest płynność finansowa?

Zanim zaczniemy opisywać samo działanie wskaźnika płynności bieżącej, trzeba najpierw wspomnieć o samej płynności finansowej. To określenie oznacza zdolność danego przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań. Chodzi tutaj o zobowiązania bieżące, czyli wliczone w bilans 12 miesięcy działalności. Trzeba je regulować cyklicznie i stosunkowo szybko. Zaliczają się do nich opłaty za czynsz, prąd, internet oraz inne usługi umożliwiające prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Zdolność do regulowania wszystkich tych zobowiązań pozwala na dalsze działanie na rynku i oznacza płynność bieżącą.

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa

Płynność finansową kształtuje wiele różnych czynników, które są mniej lub bardziej zależne od właściciela i pracowników. Wyszczególnić należy:

 • czynniki branżowe – są one związane z konkretnym obszarem działalności i obejmują np. rozwój danego sektora, specyfikę jego działania i finansowania czy charakterystyczne dla niego zwyczaje płatnicze;
 • czynniki wewnętrzne – należą do nich zarządzanie zasobami materialnymi i ludzkimi, potencjał generowania zysku, dbanie o reputację przedsiębiorstwa oraz zapewnienie dobrych warunków do rozwoju;
 • czynniki zewnętrzne – nie zależą od żadnego obszaru związanego z pracą ani właścicielem, ponieważ składają się na nie takie rzeczy, jak stawki podatków, przychody ze sprzedaży danych produktów, a także koszty zatrudnienia i ubezpieczenia pracowników.

Jak obliczyć wskaźnik bieżącej płynności finansowej?

Sprawdzenie, na jakim poziomie oscyluje wskaźnik płynności bieżącej, jest bardzo proste. Wystarczy bowiem podliczyć wszystkie aktywa obrotowe, a następnie podzielić je przez zobowiązania bieżące. Aktywami nazywany jest wszelki majątek przedsiębiorstwa, który można podzielić na rzeczowy i finansowy. Rzeczowymi aktywami obrotowymi są:

 • towar w asortymencie (na przykład sklepu – zarówno ten na półkach, jak i w magazynie);
 • materiały służące do produkcji danych przedmiotów i różnego rodzaju półprodukty;
 • elementy wyposażenia w firmie;
 • przedmioty codziennego użytku w przedsiębiorstwie (na przykład artykuły piśmiennicze).

Jako finansowe aktywa obrotowe należy wymienić:

 • gotówkę będącą własnością firmy;
 •  środki, które znajdują się na koncie bankowym;
 • lokaty oraz inne sposoby gromadzenia pieniędzy.

Powtórzmy jeszcze, że zobowiązania bieżące są to kwoty do zapłaty, których termin płatności nie przekracza 12 miesięcy.

Jakie wskaźniki płynności finansowej są najlepsze?

Nawet jeśli masz gotowy wzór, trudno stwierdzić, czy przedsiębiorstwo jest rentowne. Nie masz bowiem żadnego punktu odniesienia. Jakie wartości są pożądane, a jakie powinny alarmować do szukania pomocy? Optymalna wartość tego wskaźnika mieści się w granicach 1,5 do 2. Jeśli wskaźnik płynności bieżącej wynosi mniej niż 1, jest to praktycznie oznaka utraty płynności finansowej. Potrzeba wtedy zdecydowanego działania, aby ratować firmę. Jeżeli wartość wynosi sporo powyżej 2, nie jest to jednak takie korzystne. Jest to bowiem nadpłynność skutkująca niższą efektywnością na dłuższą metę.

Jak sprawdzić płynność finansową firmy w inny sposób?

Wspomniany powyżej wskaźnik należy do zdecydowanie najbardziej podstawowych sposobów mierzenia rentowności przedsiębiorstwa. Nie zawsze wystarczy jednak do wiarygodnej oceny stanu finansowego podmiotu. Część zobowiązań wymaga bowiem znacznie szybszej spłaty. W tym przypadku posłużą ci dwie inne wartości wskaźników:

 • wskaźnik płynności natychmiastowej;
 • wskaźnik szybkiej płynności finansowej.

Wskaźnik płynności natychmiastowej

Aby go poznać, należy obliczyć sumę wszystkich środków pieniężnych i podzielić ją przez zobowiązania bieżące. Ten wskaźnik płynności bieżącej natychmiastowej pomaga sprawdzić, jak wiele zobowiązań da się spłacić od razu. Informuje również, które z nich wymagają większych nakładów i więcej czasu na spłatę. Całość powinna wynieść od 0,1 do 0,2. Zbyt niska wartość nie musi być jednak znacznikiem upadku, ponieważ może wynikać z zarządzania umowami z kontrahentami. Nadmierna płynność to zaś źródło powstawania kosztów utraconych korzyści. Firma traci więc dostęp do potencjalnych nowych dochodów.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

Jak go obliczyć? Trzeba odjąć zapasy od aktywów obrotowych, a następnie podzielić całość przez zobowiązania bieżące. Do zapasów należą w większości przedmioty, których firma nie chce sprzedać, ponieważ są potrzebne do działania przedsiębiorstwa. Wskaźnik płynności bieżącej w tym wariancie pomaga określić to, ile zobowiązań można pokryć wyłącznie poprzez środki pieniężne i bieżące należności. Wynik powinien oscylować tutaj w granicach 1. Mniejsza wartość wiąże się z brakiem płynności, zaś większa świadczy o tym, że firma nie inwestuje, tylko gromadzi środki finansowe, stojąc w miejscu.

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Jeśli wskaźnik płynności oscyluje w twoim przedsiębiorstwie na niebezpiecznie niskim poziomie, warto jak najszybciej wdrożyć sposoby, które pomogą polepszyć bilans. Przedstawiamy kilka sprawdzonych metod na poprawę wskaźnika płynności bieżącej przedsiębiorstwa. Są to:

 • zaplanowanie wydatków z wyprzedzeniem
 • wykorzystanie lokat bankowych;
 • umożliwienie zapłaty w ratach;
 • zapewnienie nowości;
 • docieranie do jak najszerszych grup odbiorców.

Zaplanowanie wydatków z wyprzedzeniem

Warto podzielić wydatki na te stałe i zmienne. Do stałych zalicza się różnego rodzaju opłaty miesięczne, zaś zmienne wynikają z zapotrzebowania i zainteresowania usługami. Wszystkie opłaty możesz uwzględnić w planie, który pozwoli uniknąć zaskoczenia brakiem funduszy.

Wykorzystanie lokat bankowych

W obecnych czasach oprocentowanie lokat jest bardzo niewielkie, co sprawia, że osiągany zysk nie powala. Mimo to warto odkładać część pieniędzy, której akurat nie potrzebujesz, ponieważ nawet najmniejszy zysk jest lepszy niż żaden.

Umożliwienie zapłaty w ratach

Kontrahenci wolą zazwyczaj zapłacić kilka mniejszych kwot, niż uzbierać większą w całości. Może się to stać powodem opóźnionych wpłat. Warto zatem umożliwić klientom zakupy na raty, ponieważ zapewniasz sobie w ten sposób stały dopływ środków.

Zapewnienie nowości

Każda osoba pracująca z klientami i oferująca im usługi powinna wiedzieć, co jest kluczem do zainteresowania. Różnego rodzaju okazyjne akcje promocyjne, rabaty na specjalne dni czy loterie z atrakcyjnymi nagrodami to sprawdzony sposób na powiększenie zysku.

Docieranie do jak najszerszych grup odbiorców

Warto postawić na różnorodne kanały promocji, ponieważ każdy z nich przyciąga inny typ klienta. Dobrze jest tutaj być wszechstronnym i podkreślać inne cechy kierując reklamę do różnych grup. Można także poszerzać swoją ofertę tak, by zadowalała więcej klientów.

Wskaźnik płynności bieżącej pozwala na określenie stanu finansowego przedsiębiorstwa. Dobrze jest zawczasu zadbać o jego wartość, by uniknąć upadku. Pamiętaj, że wskaźnik niski powinien być alarmujący, ale nie zapomnij, że zbyt wysoki także nie jest pozytywny. Firma nie może tkwić w stagnacji, więc dbaj o balans i inwestycje.

Archiwum: lipiec 2021
wskaźnik płynności bieżącej