Wezwanie do zapłaty – wzór

Jak napisać wezwanie do zapłaty?