Jak napisać wezwanie do zapłaty? Wzór pisma to sposób, dzięki któremu można polubownie zwrócić się z prośbą o zwrot zadłużenia. Dla wielu osób wysyłanie wezwania i odzyskiwanie zaległych należności jest trudne, warto więc skorzystać z gotowego wzoru.

Kwestia odzyskiwania pieniędzy i ściągania zaległych należności jest trudna i dla wielu osób niekomfortowa. Wezwanie do zapłaty wzór to ogromne ułatwienie. Darmowy schemat pozwala sporządzić poprawne wezwanie i odzyskać pożądaną kwotę.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Poniżej znajduje się darmowy wzór wezwania do zapłaty. Możesz pobrać go w formacie PDF lub doc. Ta druga opcja pozwoli ci na bezproblemową edycję i wpisywanie danych.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

W jakim celu formułuje się wezwanie do zapłaty?

Musisz napisać wezwanie do zapłaty? Wzór to darmowy schemat zawierający wszystkie niezbędne informacje.

Tego rodzaju pismo można skierować do osoby, która z różnych powodów nie spłaca swoich zobowiązań. To trudna sytuacja, która w skrajnych przypadkach musi być rozpatrywana przed sądem.

Wcześniej jednak można spróbować rozwiązać problem polubownie. Tego rodzaju pismo jest znacznie lepszym i tańszym sposobem, ponieważ żadna ze stron nie zostanie obciążona kosztami postępowania sądowego.

Co powinno zawierać poprawne wezwanie do zapłaty?

Prawo nie określa jednego, konkretnego wzoru tego rodzaju wezwania. Niemniej jednak, aby było czytelne i skuteczne, musi zawierać kilka kluczowych elementów.

Przede wszystkim należy wypisać wszystkie dane, zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, a także miejsce oraz datę sformułowania wezwania.

Następnie trzeba wymienić stosunek prawny będący podstawą roszczeń.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty musi zawierać także kwotę długu, termin spłaty oraz techniczną formę przekazania środków. Wierzyciel musi podpisać dokument odręcznie.

Jakie są rodzaje wezwań do zapłaty?

Samo wezwanie do zapłaty jest pismem upominawczym. Ma ono na celu przypomnienie dłużnikowi o konieczności spłaty zobowiązania. Nie ma jednego, sztywnego schematu ani ściśle określonej treści.

Obecnie można spotkać się z kilkoma podstawowymi rodzajami wezwań.

Zwykłe wezwanie do spłaty

Jest to pismo kierowane do dłużnika w sytuacji, gdy poprzednie upomnienia nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Może zawierać w swojej treści konkretne ostrzeżenia oraz informację o tym, że wszczęte zostało postępowanie windykacyjne.

Zazwyczaj wypunktowane są w nim także ewentualne sankcje oraz kroki, które będą poczynione w razie braku spłaty.

Upomnienie urzędowe

Jest to pismo wysyłane za pośrednictwem organów administracyjnych. Zazwyczaj jest ostatnim ostrzeżeniem przed egzekucją.

Monit

Monit jest pierwszym pisemnym upomnieniem kierowanym do dłużnika. Zazwyczaj jest wysyłane po upływie terminu spłaty i ma charakter głównie informujący i przypominający. Jest to rodzaj prośby o niezwłoczną spłatę zobowiązania.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest ostatnim polubownym etapem rozwiązywania problemu. Ma dość oficjalny charakter i po jego zignorowaniu sprawa kierowana jest do sądu.

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Na tym etapie osoba, wobec której ktoś na nieuregulowane zobowiązania finansowe, ma już nakaz zapłaty, lecz sprawa nie została jeszcze przekazana komornikowi.

Dłużnik ma możliwość uniknięcia postępowania egzekucyjnego, a także wszelkich z nim związanych kosztów.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

W przypadku niektórych należności występuje termin ich przedawnienia. Wtedy dłużnik ma prawo odmówić ich spłaty. Jest to określone w Kodeksie cywilnym. W przypadku faktury sprzedażowej są to 2 lata, a kredytu gotówkowego – 3 lata.

Niemniej jednak bieg przedawnienia może zostać przerwany. W tym celu konieczne jest przyjęcie długu, a także np. prośba o rozłożenie go na raty.

Problem przedawnień zazwyczaj ma miejsce po sprzedaży długów firmie zajmującej się ściąganiem należności. Wtedy jej pisma kierowane do dłużników mogą być bezzasadne. Wiesz już więcej o wezwaniu do zapłaty. Wzór, który zapewne pobrałeś, możesz wykorzystać i wysłać. Kiedy jednak zaistnieją okoliczności, gdy takie działanie będzie zasadne?

Z jakiego powodu najczęściej formułuje się wezwanie do zapłaty?

Z definicji wezwanie do zapłaty może obejmować każdą nieuregulowaną należność. Niemniej jednak postępowanie może wyglądać inaczej w zależności od tego, kim jest wierzyciel lub czego konkretnie dotyczy dług.

Faktura

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca świadczył usługi, czy zajmuje się sprzedażą, po upływie określonego terminu klient zobowiązany jest do opłacenia otrzymanych dóbr.

W przypadku zwlekania, a także w sytuacji gdy klientem również jest przedsiębiorstwo, rozpoczynane są działania mające na celu odzyskanie środków.

Tego typu wezwanie do zapłaty może być wygenerowane przez program do fakturowania lub zostać sporządzone samodzielnie.

Zachowek

Zachowek jest prawem osób, które ze względu na linię pokrewieństwa powinny dziedziczyć określony procent majątku zmarłego, lecz w testamencie zostały pominięte.

Jeśli nie wystąpiły uzasadnione przyczyny wydziedziczenia, można zgodnie z prawem wystąpić o spłatę połowy tego procentu przez spadkobierców.

Abonament RTV

Departament Budżetu i Finansów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przesyła czasem takie pisma osobom posiadającym odbiornik, które mimo tego nie uiszczają koniecznej opłaty.

W takim przypadku można ubiegać się o rozłożenie długu na raty. Pierwsze zobowiązanie tego typu ulega przedawnieniu po 5 latach. 

Wynagrodzenie

Zgodnie z prawem każdy pracodawca ma obowiązek terminowo wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu uchyla się od tego, pracownik ma prawo złożyć wezwanie do spłaty zobowiązania.

Takie pismo może być dostarczone osobiście lub listownie. Nie ma konieczności od razu korzystać z bardzo formalnych sposobów, zazwyczaj samodzielnie przygotowane pismo wystarczy. Właśnie w takich przypadkach wezwania do zapłaty wzorem dokumentu warto się posłużyć.

Czynsz

Zazwyczaj wezwania do zapłaty czynszu stosują właściciele mieszkań wobec swoich lokatorów lub różnego rodzaju wspólnoty i spółdzielnie.

W takiej sytuacji po nieuregulowaniu spłaty można spodziewać się przekierowania sprawy do sądu.

Kara umowna

Podczas podpisywania różnorodnych umów, np. u dewelopera, można spotkać się z zapisem o karach umownych. Są nakładane w sytuacji jawnego złamania postanowień.

Większość takich zapisów konstruowanych jest w porozumieniu z prawnikami, przez co osobie poszkodowanej może być trudno ubiegać się o swoje środki.

W jaki sposób może być przekazane wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty najczęściej przyjmuje postać pisemną, zazwyczaj w formie listu poleconego.

Takie zawiadomienie może być przekazane telefonicznie (zarówno poprzez rozmowę, jak i wiadomość SMS).

Obecnie wiele tego typu informacji przekazywanych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kto może napisać wezwanie do zapłaty? 

Jeśli są powody, by napisać wezwanie do zapłaty, wzór dostępny u nas ułatwi ci zadanie. Tego rodzaju dokument może sformułować każda osoba, wobec której ktoś ma nieuregulowane zobowiązania finansowe.

Najczęściej tego rodzaju wezwanie kierują instytucje świadczące pożyczki. Wiele osób długi ma również w firmach oferujących media, takich jak gazownia, elektrownia czy wodociągi. Operatorzy telekomunikacyjni oraz spółdzielnie mieszkaniowe także mają prawo wystosować takie pismo. W przypadku nieopłacenia każdej faktury w terminie można spodziewać się wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty jest dość prostym do sformułowania pismem będącym skutecznym i legalnym sposobem odzyskania swoich należności. Wezwanie przedsądowe oraz szereg innych polubownych etapów może prowadzić do pełnego postępowania windykacyjnego. Tym samym, jeśli jest się stroną niewywiązującą się ze spłaty, warto w odpowiednim momencie uregulować swoje zobowiązania. Pozwoli to uniknąć ponoszenia szeregu kosztów związanych z postępowaniem.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
wezwanie do zapłaty wzór