Zapytanie ofertowe – wzór

Dzięki zapytaniu ofertowemu można poszukiwać dostawców produktów i usług.