Jeśli potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wzór u nas dostępny pozwoli na legalne przetwarzanie danych. Sprawdź, kiedy i jakim celu taka zgoda jest wymagana i poznaj schemat, według którego się ją tworzy. 

Gdy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wzór musi zawierać kilka kluczowych informacji. O jakich zapisach mowa? Przekonaj się, co należy uwzględnić, by posiadanie czyichś danych było w pełni zgodne z prawem. Zapoznaj się ze schematem i pobierz PDF!

Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Jak mówi definicja, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażeniem woli w formie dobrowolnego oświadczenia lub działania ewidentnie tę wolę potwierdzającego. 

W jakim celu używa się zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Kiedy konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wzór będzie pomocny. Jest to bowiem schemat zawierający w pełni legalną, zgodną z ustawą treść oświadczenia, na podstawie którego możliwe jest posiadanie czyichś danych. 

Tego typu zgoda nie może być domniemana. Konieczna jest jasna i niepodważalna zgoda, którą można w każdej chwili wycofać. 

Co powinno znaleźć się w poprawnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych?

Przede wszystkim w treści takiej zgody konieczne jest umieszczenie jasno określonego celu, do którego dane będą wykorzystane. Może być to zarówno kwestia działalność marketingowa, jak i handlowa. 

W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych wzór powinien zawierać również konkretne opisanie zakresu, w jakim owe dane będą przetwarzane. Może dookreślać, że będą to np. imię, nazwisko czy data urodzenia. 

W treści trzeba podać także dane administratora danych oraz informację o prawie do cofnięcia zgody. 

W jakich okolicznościach najczęściej udziela się zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna przy niemal każdej umowie zawierającej dane. Jedyny wyjątek to sytuacja, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, która została już podpisana. 

Jeśli zaś przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych osobowych, nie ma konieczności zawierania dodatkowej zgody. 

Najczęściej takie zgody są umieszczane przy okazji zamówień, zakupów i wykorzystywane w branży usługowo-handlowej. 

Kiedy przetwarzanie danych jest legalne?

Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych wymaga świadomej i pewnej zgody uzyskanej od danej osoby. Może być również efektem świadomie zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

Błędy najczęściej popełniane podczas formułowania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Większość błędów, jakie można spotkać w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, wynika z nieuczciwości. Przykładem może być choćby klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dołączenie do newslettera. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być w żaden sposób łączona z innymi usługami i zgodami. W takim przypadku jest więc bardzo prosta do podważenia, ponieważ została uzyskana pod przymusem.

Dodatkowo nie można łączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych z możliwością otrzymywania informacji handlowych. Są to całkowicie odrębne kwestie i ich połączenie nie jest dopuszczone prawem. 

Każda zgoda powinna być także udzielona świadomie i jednoznacznie. W sytuacji gdy np. sklep internetowy wymaga zaakceptowania regulaminu, okienko automatycznie zaznacza także zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzorem poprzednio opisanej, tak uzyskana zgoda również jest prosta do podważenia. 

Kiedy nie ma konieczności udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Nie ma możliwości pozyskania legalnej zgody na przetwarzanie danych pod przymusem. Jednak dopuszczalne są sytuacje, w których to przetwarzanie następuje bez uzyskania formalnej aprobaty.

Może mieć miejsce przede wszystkim w sytuacji, gdy jest to warunek konieczny do zrealizowania zawartej umowy, a także w konkretnych okolicznościach dopuszczalnych przez prawo. Kodeks pracy pozwala na przetwarzanie kilku konkretnych informacji na temat kandydata podczas procesu rekrutacyjnego, nawet jeśli nie zawarł pisemnej klauzuli RODO. 

Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskana przed wejściem RODO pozostaje aktualna?

Jeżeli ktoś raz udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jej cel nie uległ zmianie, ta nadal pozostaje w mocy. Zmiana przepisów oraz wejście w życie RODO nie ma wpływu na już udzielone zgody. 

Jeśli jednak cel przetwarzania danych osobowych uległ zmianie lub się rozszerzył,, konieczne jest uzyskanie ponownego potwierdzenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy schemat zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór ten możesz pobrać w formacie PDF lub docx, by potem edytować jego treść. 

Archiwum: wrzesień 2022
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wzór