Kim jest wierzyciel, a kim dłużnik? Obowiązki i uprawnienia stron

Wierzycielem może być osoba fizyczna (np.