Wzory

Spis z natury – wzór

Czeka cię spis z natury? Wzór, który pobierzesz u nas, ułatwi ci zadanie. Gdy wypełnisz go z należytą uwagą, będziesz miał pewność, że żadna istotna kwestia nie została przeoczona, a wszystko jest odpowiednio uporządkowane. Czytaj więcej i pobierz plik!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Spis z natury to jedna z najbardziej podstawowych metod inwentaryzacji. Pozwala dokładnie zweryfikować, ile jest produktów, a tym samym oszacować wartość aktywów. Podczas wykonywania spisu trzeba policzyć lub zważyć towary, a także usunąć te zniszczone lub zepsute. Jeśli nie wiesz, jak wygląda spis z natury, wzór dostępny poniżej rozwieje twoje wątpliwości. Sprawdź, co zawiera!

W jakim celu sporządza się spis z natury?

Spis z natury podstawowa forma inwentaryzacji, która jednak pozwala na dokładne i rzetelne poznanie stanu magazynowego oraz wartości posiadanych aktywów. 

Najczęściej spis ten wykorzystywany jest podczas inwentaryzowania środków pieniężnych oraz wszelkich materialnych papierów wartościowych. 

Sprawdza się także w przypadku kontrolowania liczby maszyn i urządzeń, a także środków trwałych i nieruchomości. 

W pełni legalnie i efektywnie można korzystać z tego sposobu inwentaryzacji także podczas szacowania zasobów posiadanych surowców, materiałów oraz towarów, również w toku produkcji. 

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanym spisie z natury?

Warto pobrać u nas spis z natury. Wzór zawiera bowiem miejsce na wpisanie wszystkich niezbędnych informacji. 

 1. Przede wszystkim trzeba określić datę i zakres inwentaryzacji. 
 2. Następnie należy opisać wszystkie liczone towary i przedmioty. 
 3. Podczas robienia spisu z natury trzeba również podać liczbę i wartość wszystkich sprawdzanych dóbr. 

Pamiętaj, że nie można zmieniać danych umieszczonych w arkuszu inwentaryzacyjnym. W przypadku takiej konieczności trzeba zrobić to zgodnie z zasadami poprawiania błędów w dowodach księgowych. 

Spis z natury – wzór 

Poniżej znajduje się przykładowy spis z natury. Wzór pobierzesz w formacie PDF lub będziesz mógł zmodyfikować w edytorze tekstu. Oto jego kolejne elementy:

 • tytuł (SPIS Z NATURY na dzień…);
 • data i nazwa firmy lub innej organizacji sporządzającej spis;
 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko właściciela;
 • treść spisu (nazwa towaru, jednostka, ilość, cena, wartość, łączna wartość spisu z natury);
 • adnotacja (spis z natury zakończono na pozycji…);
 • osoby sporządzające spis;
 • data i podpis.

Kto powinien sporządzić spis z natury?

Spis z natury może być wykonywany przez pracowników firmy lub właściciela i osoby zatrudnione jedynie w celu sporządzenia dokumentu. Nie ma wymogów formalnych, które zawężałyby możliwości w tym zakresie. Miej na uwadze, że pracodawca ma obowiązek przedstawić swoje oczekiwania i zasady przed sporządzeniem spisu. 

Kiedy sporządzany jest spis z natury?

Standardowo spis z natury jest przeprowadzany na początku roku kalendarzowego lub na koniec każdego roku podatkowego. Dodatkowo taki spis należy przygotować w dniu rozpoczęcia działalności, przy zmianie wspólnika oraz w razie likwidacji działalności. 

Jak wycenić przedmioty opisane w spisie z natury?

Przedmioty spisane podczas remanentu należy także wycenić. W tym celu zazwyczaj korzysta się z cen zakupu, czyli opiera na rzeczywistych kosztach, jakie przedsiębiorca poniósł podczas nabywania danych towarów lub przedmiotów. 

Można skorzystać także z cen nabycia powiększonych o różnego rodzaju koszty dodatkowe, takie jak np. koszt transportu. 

W niektórych sytuacjach można bazować również na cenach rynkowych. W tym przypadku warunkiem jest jednak ich niższa wartość względem ceny nabycia. 

Co zrobić w chwili, gdy nie ma żadnych towarów?

Co dzieje się, gdy w chwili sporządzania spisu z natury przedsiębiorca nie posiada żadnych towarów ani materiałów, które zgodnie z przepisami można ująć w remanencie? Wówczas zobowiązany jest do utworzenia remanentu zerowego. Nie można pominąć tego kroku. Taki spis nadal trzeba przechowywać i uwzględniać, mimo że wpisana wartość opiewa na 0 złotych. 

Czy wyniki spisu z natury należy przekazać do Urzędu Skarbowego?

Sporządzasz spis z natury? Wzór wypełniony danymi, czyli efekt remanentu, nie musi być przekazywany do urzędu skarbowego. Każdy przedsiębiorca może w dowolnej chwili sprawdzić i spisać stany magazynowe. 

Jeśli jednak remanent przeprowadza się w celu rozliczenia podatku VAT lub gdy jest nakazany w danym momencie przez urząd skarbowy, jego wyniki należy bezwzględnie przekazać. 

Spis z natury to prosty i najbardziej podstawowy sposób przeanalizowania i udokumentowania stanu magazynowego. Może być przeprowadzany niezależnie od branży. Jego wyniki należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów. Sporządzanie spisu z natury można przeprowadzać na wydrukowanych wzorach, ale również w programie komputerowym. Jeśli masz dane dotyczące stanów magazynowych, które da się skopiować do pliku ze spisem, będzie to bardzo wygodna opcja. Niezależnie od tego sprawdź, jak wygląda spis z natury. Wzór wystarczy edytować i wydrukować!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: