Wzory

Aneks do umowy – wzór

Nie wiesz, jak napisać aneks do umowy? Wzór do pobrania poniżej stanowi w pełni darmową pomoc, pozwalającą szybko i poprawnie skonstruować dokument. Dowiedz się więcej o samych aneksach i przekonaj się, co powinny zawierać.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Aneks do umowy pozwala na naniesienie różnego rodzaju zmian do dokumentu już podpisanego i obowiązującego. Obie strony mogą wystosować takie pismo, lecz aby mogło wejść w życie, konieczna jest pełna zgoda na temat wprowadzanych zmian. Obie strony muszą oczywiście podpisać aneks do umowy. Wzór, który przedstawiamy poniżej, pozwoli ci zorientować się, jakie elementy muszą zostać uwzględnione. Na jego podstawie będziesz mógł stworzyć taki dokument. Sprawdź! 

W jakim celu formułuje się aneks do umowy?

Aneks do umowy to pismo niezbędne do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w obowiązującym dokumencie. Niezależnie od tego, jakiej kwestii ma dotyczyć modyfikacja, obie strony muszą na nią przystać i potwierdzić tę zgodę podpisami. 

Bardzo często taki aneks jest dołączany do umowy o pracę. Aneksy są dołączane również do umów mieszkaniowych oraz związanych z wynajmem lub innego rodzaju usługami. 

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanym aneksie do umowy?

Jak wygląda aneks do umowy? Wzór, który znajdziesz poniżej, sprawi, że bez trudu wyszczególnisz jego elementy. 

 1. Taki dokument musi zawierać przede wszystkim dane obu stron umowy, a także informacje na jej temat. 
 2. Następnie można podać fragmenty, które ulegną zmianie, a także zapisać ich nową treść.

Najczęściej zmiany dotyczą kwestii terminu obowiązywania, jej zakresu lub związanych z nią kosztów. 

Kto może stworzyć aneks do umowy?

Aneks do umowy może sformułować każda ze stron. Aby jednak mógł wejść w życie, musi być potwierdzony podpisami zainteresowanych. Wstępna część umowy zawiera informację o zgodzie obu stron na rozszerzenie zakresu umowy lub inne zmiany. O poszczególnych elementach wspomnimy poniżej.

Aneks do umowy – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy przykład aneksu do umowy. Wzór możesz pobrać w formacie PDF lub edytowalnym docx, dzięki czemu swobodnie go zmodyfikujesz. Oto jego elementy:

 • tytuł;
 • numer/nazwa/rodzaj umowy, która będzie modyfikowana;
 • data zawarcia umowy;
 • strony umowy;
 • określenie, który paragraf/punkt ulega zmianie i jakie jest jego nowe brzmienie;
 • wskazanie, jaka treść zostaje dodana do umowy;
 • określenie, kiedy porozumienie wchodzi w życie;
 • adnotacja o tym, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie;
 • dopisek o liczbie egzemplarzy dla stron;
 • podpisy stron, które w ramach aneksu wprowadzają zmiany w dotychczasowej umowie.
Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Ile razy można aneksować umowę?

W przypadku dodawania aneksów do umowy nie ma żadnych istotnych ograniczeń. Gdy wszystkie zmiany są wprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami i odpowiadają obu stronom umowy, można wielokrotnie modyfikować zakres i obszar obowiązywania. Zarówno korygowanie błędów, przedłużanie umowy, jak i dodawanie oraz odejmowanie punktów może być przeprowadzane bez ograniczeń. 

Aneks do umowy, choć nie ma skomplikowanej formy, jest dokumentem o dużym znaczeniu. W ten sposób można z łatwością nanieść zmiany do obowiązującej umowy, niezależnie od jej przedmiotu. Strony mają możliwość dodawać lub uchylać punkty i paragrafy bez konieczności pełnego rozwiązywania lub ponownego sporządzania umowy. 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: