Planujesz odstąpienie od umowy? Wzór stanowi schemat, gwarantujący bezproblemowe i prawidłowe przygotowanie pisma. Pobierz bezpłatnie taki szablon dokumentu i sprawdź, jakie elementy zawiera.

Zawierając w ciągu wielu lat życia liczne umowy, trzeba liczyć się z ewentualnością ich rozwiązania bądź odstąpienia od dalszego wypełniania jej postanowień. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele, a dana umowa może dotyczyć różnorodnych sfer życia. Jeśli chodzi o odstąpienie od umowy, wzór może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

W jakim celu formułuje się odstąpienie od umowy?

Nie wiesz, jak sporządzić odstąpienie od umowy? Wzór to schemat, dzięki któremu każdy poradzi sobie ze sformułowaniem odpowiedniego oraz w pełni poprawnego pisma. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w sytuacji, gdy jedna ze stron z jakiegoś powodu nie wywiązuje się z przyjętej odpowiedzialności. 

Niemożność spełnienie warunków umowy i pełnienia świadczeń ze względu na okoliczności, a także niedotrzymanie terminu, są to przyczyny rozwiązania umowy. Najczęściej tego rodzaju pismo formułuje strona pokrzywdzona. 

Zobacz także  Wzór – lista obecności zwykła

Co powinno zawierać prawidłowo sformułowane odstąpienie od umowy?

Jak napisać odstąpienie od umow? Wzór to przykład dokumentu zawierający przede wszystkim miejsce na wpisanie danych oby stron umowy, a także jej przedmiotu. 

Następnie należy zawrzeć przyczynę odstąpienia od umowy, np. opóźnienia realizacji, a także oczekiwania, np. zwrot pełnej lub częściowej kwoty. 

Kto może napisać odstąpienie od umowy?

Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie przez 14 dni po zakupie na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jednak w sytuacji niedopełnienia warunków umowy strona pokrzywdzona ma prawo do odstąpienia umowy po podaniu przyczyny. 

Odstąpienie od umowy może dotyczyć również umowy o pracę lub najem. Wtedy również konieczne jest podanie przyczyny. Po jej złożeniu umowa zostaje uznana za nieważną.

Umowne prawo odstąpienia

W przypadku umów zawieranych tradycyjnie prawo do odstąpienia regulowane jest poprzez ogólne przepisy Kodeksu cywilnego wobec zobowiązań umownych. 

Warto jednak pamiętać, że takie uprawnienie jest uzależnione od woli stron. W tym przypadku zawarte zobowiązanie nie musi być zrealizowane, aby którakolwiek ze stron mogła z niej zrezygnować. 

Zwykle w umowie występuje zapis określający zasady odstąpienia, okoliczności oraz dodatkowe zastrzeżenia, np. konieczność wzniesienia odstępnego. 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest niepodważalne i przysługuje konsumentowi przed 14 dni od momentu otrzymania rzeczy. Wynika to z ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku. 

Warto mieć jednak na uwadze, że w tej sytuacji zawarcie umowy liczy się nie od dnia jej zawarcia, opłacenia lub podpisania, lecz od rzeczywistego wejścia w posiadanie danego przedmiotu fizycznego lub wirtualnego. 

Obowiązki sprzedawcy 

O przysługującym prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny musi poinformować sprzedawca. Na tym etapie konieczne jest przedstawienie zasad dokonywania zwrotu, a także udostępnić wzór odstąpienia od umowy. Klient nie ma jednak obowiązku z niego skorzystać, może taki dokument przygotować samodzielnie. 

Zobacz także  Oficjalny mail – wzór

Prawa klienta 

W sytuacji gdy sprzedawca nie przekazał informacji o prawie do odstąpienia od umowy, okres 14 dni zostaje wydłużony nawet do 12 miesięcy. 

Warto pamiętać, że 14 dni obejmuje dni kalendarzowe, a nie robocze. Znajdujące się w tym czasie święta lub dni wolne nie przedłużają terminu. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której dzień ustawowo wolny od pracy przypada na 14. dzień tego okresu, w takiej sytuacji czas klienta na odstąpienie od umowy kończy się w dniu następnym. 

Jak przekazać dokument odstąpienia od umowy? 

Odstąpienie od umowy jest dokumentem formalnym mającym określone skutki prawne. Z tego względu sposób jego przekazywania również jest określony. 

Zazwyczaj tego rodzaju oświadczenie składa się w formie papierowej. Obecnie jednak coraz chętniej wybieraną opcją jest odstąpienie od umowy drogą elektroniczną. Podanie można sformułować w edytorze tekstu i uzupełnić odręcznie, a następnie zeskanować i wysłać. Możliwe jest również opisanie sytuacji w wiadomości i jej przesłanie. 

Wiele osób zawierających usługi oferuje swoim klientom wygodne formularze, które mogą samodzielnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną. 

Czym różni się odstąpienie od umowy od wypowiedzenia?

W przypadku nieprawidłowego realizowania umowy konsument ma prawo ją wypowiedzieć lub od niej odstąpić. Niemniej jednak należy pamiętać, że są to dwa działania mające zupełnie inne konsekwencje, zarówno dla strony realizującej, jak i otrzymującej. 

Odstąpienia 

Po złożeniu wniosku o odstąpienie od umowy stosunek zobowiązania został zakończony. Ze względu na to, że podstawą tej relacji była jedynie dana umowa, po jej odstąpieniu sytuacja wraca do momentu przed jej zawarciem. W tym przypadku musi nastąpić także zwrócenie przedmiotu umowy, jeśli któraś ze stron je otrzymała. 

Wypowiedzenie 

W przypadku wypowiedzenia danej umowy, konieczne jest określenie praw oraz obowiązków, na podstawie których wygaśnie stosunek zobowiązania. Po złożeniu wypowiedzenia, strony nie zwracają otrzymanych świadczeń. Niemniej jednak następne nie muszą być spełnione.

Zobacz także  Aneks do umowy – wzór

Odstąpienie od umowy – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy wzór odstąpienia od umowy. Możesz pobrać go w formacie PDF lub skopiować.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
odstąpienie od umowy wzór