Jaka jest treść klauzuli RODO? Wzór przez nas przygotowany zawiera zgodę, którą zazwyczaj umieszcza się na dole CV, lecz nie tylko. Sprawdź, gdzie jeszcze można spotkać się z treścią klauzuli RODO!

Ochrona danych osobowych jest od kilku lat unormowana odpowiednią ustawą. Wiążę się z nią konieczność umieszczania pewnych zapisów w dokumentach, które są określane jako klauzula RODO. Wzór takiej formuły należy włączyć do CV i ewentualnie użyć go w innych sytuacjach, które wymagają zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli znajdziesz poniżej i będziesz miał również możliwość jej pobrania w PDF i docx. Zapraszamy!

W jakim celu korzysta się z klauzuli RODO?

Klauzula RODO to tekst zawierający formalną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zawiera podstawę prawną oraz informacje na temat celu, w jakim dane będą wykorzystywane. 

Co znajduje się w prawidłowo napisanej klauzuli RODO?

Treść klauzuli RODO jest dość schematyczna i przede wszystkim zawiera nazwę ustaw, które regulują przetwarzanie danych osobowych. Trzeba w niej zawrzeć również informacje, w jakim celu dane osobowe będą przetwarzane. 

W jakich okolicznościach najczęściej zamieszcza się klauzulę RODO?

Gdzie najczęściej spotykana jest klauzula RODO? Wzór jej brzmienia wykorzystuje się przede wszystkim podczas rekrutacji. Aby wysłane CV mogło być rozpatrywane przez rekruterów, musi zawierać taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Miej też na uwadze fakt, że czasem ulega ona zmianie i warto upewnić się, że wykorzystujesz aktualną wersję. 

Jakie dane może przetwarzać pracodawca?

Podczas aplikowania na nowe stanowisko należy podać potencjalnemu pracodawcy informacje na swój temat. Dotyczą one zarówno wykształcenia, doświadczenia, jak i umiejętności. Mogą to być także podstawowe dane osobowe. 

Pracodawca ma prawo, zgodnie z Kodeksem pracy, wymagać od kandydata podania imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a także konkretnych informacji na temat wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i historii zawodowej. 

Czy bez zawarcia klauzuli RODO pracodawca ma prawo przetwarzać kluczowe dane na temat kandydata?

Klauzula RODO jest zazwyczaj wymogiem, bez którego CV i kandydatura nie będą rozpatrywane. Warto jednak wiedzieć o pewnym rozróżnieniu. Dane osobowe, kontaktowe czy wykształcenie nie są uznawane za dane wrażliwe. Pracodawca ma prawo do ich przetwarzania nawet jeśli kandydat nie zawarł klauzuli RODO.

Z kolei informacje dodatkowe, zdjęcie, stan cywilny czy zainteresowania już wykluczają takie CV z legalnego przetwarzania, jeśli pominięta została klauzula RODO. Wzór życiorysu zawodowego, który jej nie uwzględnia, może być więc bezużyteczny. Warto także pamiętać, że jeśli w przyszłości pracodawca przedstawi atrakcyjną ofertę dopasowaną do danego CV, nie będzie mógł skontaktować się z kandydatem. 

Dlaczego nie warto pomijać klauzuli RODO podczas pisania CV?

Pominięcie prawidłowo sformułowanej klauzuli RODO zazwyczaj wyklucza takie CV z procesu rekrutacyjnego. Z tego względu warto zawsze o niej pamiętać. 

Co zrobić w przypadku CV przygotowanego w języku obcym?

Czasem w ramach rekrutacji w Polsce pracownicy dostarczają CV pisane w języku angielskim. W takiej sytuacji konieczne jest zawarcie klauzuli zawierającej wszelkie niezbędne zgody. Szablony wyglądają podobnie jak w przypadku wzoru w języku polskim. 

Podobnie wygląda kwestia CV pisanego w innym języku obcym i kierowanym do firmy europejskiej. Każdy tego typu dokument musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w języku danego państwa. 

Jeśli taka aplikacja ma trafić do firmy działającej np. na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych państw, gdzie pracownicy posługują się w sytuacjach zawodowych językiem angielskim, należy sprawdzić, czy tamtejsze prawo tego wymaga. 

W Stanach Zjednoczonych nie występuje żaden wzór CV, a tym samym nie ma formuły zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Gdzie należy umieścić klauzulę RODO?

Klauzulę RODO (wzór takiej formuły znajdziesz poniżej) zazwyczaj umieszcza się na końcu CV. Doj dopełnienia tej formalności konieczne jest jedynie skopiowanie i wklejenie treści aktualnie obowiązującej formuły. 

Jeśli CV ma spójny, estetyczny styl, można tekst zgody RODO zapisać drobniejszą, jaśniejszą czcionką. Nie jest to z pewnością informacja kluczowa, która powinna rzucać się rekruterowi w oczy od razu po otwarciu pliku. 

W wielu kreatorach CV znajduje się specjalne okno do wklejenia jej treści. Można z powodzeniem umieścić klauzulę RODO także w stopce. Warto tak ją sformatować, aby CV nie było dłuższe, niż oczekuje tego pracodawca lub aby nie przekroczyło jednej strony. 

Klauzula RODO – wzór 

Poniżej znajduje się gotowy schemat klauzuli RODO. Wzór możesz następnie pobrać za darmo w formacie PDF lub docx.

Archiwum: wrzesień 2022
Klauzula RODO wzór