Podanie wzór to wygodny szablon, umożliwiający sformułowanie swojej prośby w sposób urzędowy oraz poprawny. Darmowy wzór dokumentu pozwoli w odpowiedni sposób złożyć wniosek do instytucji publicznej lub innego miejsca wymagającego formalnego sposobu komunikacji.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Jeśli chodzi o podanie, wzór to ogromne ułatwienie w jego przygotowaniu. Dla wielu osób sformułowanie formalnego pisma zawierającego elementy języka urzędowego oraz wiele innych rzadko stosowanych zasad jest dużą trudnością. Nie warto jednak odkładać napisania tego typu dokumentu. Znacznie lepszą opcją jest skorzystanie z darmowego szablonu.

W jakim celu formułuje się podanie?

Podanie wzór to prosty schemat, dzięki któremu można bezpłatnie skonstruować w pełni poprawny i czytelny dokument. Najczęściej formułuje się go w celu uzyskania jakiejś korzyści, spełnienia prośby popartej logicznymi argumentami.

Podanie kieruje się do instytucji, urzędów oraz różnego rodzaju przedstawicieli władzy. Pisząc je, warto mieć to na uwadze i stosować odpowiednie zwroty grzecznościowe oraz poprawny język formalny.

Jak napisać podanie?

Pierwszym krokiem podczas pisania podania jest staranne i dokładne uzupełnienie swoich danych. Powinno być to nie tylko podanie imienia oraz nazwiska, lecz również adresu i wszelkich niezbędnych danych kontaktowych, takich jak numer telefonu lub adres mailowy.

W jakie formie najlepiej napisać podanie?

Na etapie edukacji zwykle zaleca się pisanie tego typu pism odręcznie na kartce A4. Dzięki temu można podkreślić rangę prośby oraz szacunek do adresata, a także bez trudu umieścić odręczny podpis na dole strony.

Aktualnie jednak bez obaw można wybrać wersję elektroniczną. W zależności od potrzeb podanie można w skróconej wersji umieścić w e-mailu lub oddzielnym pliku.

Powszechnym zwyczajem jest również pisanie podania w edytorze tekstu, drukowanie oraz podpisywanie się odręcznie. Następnie takie pismo można wysłać tradycyjną pocztą lub przekazać osobiście, a także zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną

Dane osobowe

Następnie koniecznie trzeba podać datę oraz adres miejsca, w którym dane podanie jest formułowane. Te informacje należy umieścić w prawym górnym rogu.

Dane adresata

Podanie to pismo wymagające podanie danych adresata. W tym przypadku kluczowa jest oczywiście nazwa lub dane personalne.

Nagłówek

W następnej kolejności należy wyraźnie zaznaczyć cel formułowania tego pisma. Czytelny nagłówek zawierający słowo PODANIE może zostać wzbogacony także o konkretną przyczynę, np. podanie o urlop.

Część główna

Część główna każdego dobrze sformułowanego podania powinna być rzeczowa, klarowna i zwięzła. Na tym etapie nie ma miejsca na ozdobniki, niepotrzebne słowa i barwne opisy. Liczy się konkretny przekaz.

We wstępie należy sformułować prośbę, następnie ją uzasadnić, a na koniec warto zamieścić prośbę o pozytywne rozpatrzenie podania.

Zwrot grzecznościowy

Na zakończenie podania warto dodać formalne pożegnanie, np. „z wyrazami szacunku” lub „z poważaniem”. Na podaniu warto unikać pozdrowień lub klasycznych pożegnań. Należy pamiętać, że jest to pismo formalne.

Odręczny podpis

Dobrym zwyczajem jest umieszczenie odręcznego podpisu na dole podania. Jeśli jest to niemożliwe, a pismo wysyłamy drogą elektroniczną, nadal konieczne jest zamieszczenia swojego imienia oraz nazwiska pod zwrotem pożegnalnym.

Załączniki

W przypadku wielu podań konieczne jest dodanie załączników. W zależności od typu pisma oraz okoliczności mogą być to skany lub oryginały dokumentów takich jak dyplom uczelni wyższej, referencje zawodowe lub np. ksero dokumentu potwierdzającego zakup.

Spis załączników umieszcza się na dole strony, zwykle po lewej stronie. Warto wizualnie rozdzielić podpis oraz formalne pożegnanie od fragmentu o załącznikach.

Jakie elementy powinno zawierać poprawne podanie?

Prawidłowo sformułowane podanie powinno przede wszystkim zawierać dane osobowe oraz kontaktowe, a także informacje o odbiorcy.

Następnie trzeba w sposób jasny i przejrzysty opisać swoją prośbę, a także podać logiczne uzasadnienie.

Cel podania powinien znaleźć się tuż pod nagłówkiem, natomiast zwrot grzecznościowy, obejmujący np. prośbę o rozpatrzenie podania, należy umieścić na końcu podania, przed własnoręcznym podpisem.

O czym należy pamiętać, pisząc podanie?

Niezależnie od rodzaju adresata podanie nadal pozostaje pismem urzędowym. Z tego względu należy stosować się do zasad korespondencji oficjalnej. Warto stosować formalne zwroty, pamiętać o umieszczeniu imienia i nazwiska, a także danych osoby lub instytucji, do której kieruje się swoje podanie.

Kluczową kwestią jest także rzetelne umotywowanie swojej prośby. Tych kilka zdań napisanych oficjalnym, zwięzłym i czytelnym językiem ma przekonać adresata do pozytywnego rozpatrzenia podania.

Jakie sformułowania można wykorzystać podczas pisania podania?

Formułując poprawne podanie, warto wykorzystać wszystkie posiadane informacje tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że adresat pozytywnie ustosunkuje się do prośby.

Podstawowymi zwrotami umieszczanymi w głównej części podania są:

  • zwracam się z uprzejmą prośbą o…
  • uprzejmie proszę o
  • swoją prośbę motywuję…
  • swoją prośbę uzasadniam
  • w uzasadnieniu chciałbym zaznaczyć
  • proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy
  • będę wdzięczny
  • liczę na przychylną decyzję

Choć takie różnice mogą wydawać się błache, w środowisku formalnym oraz urzędowym pewne zasady są ściśle przestrzegane.

Kto może napisać podanie? 

Podanie jest pismem dostępnym dla każdego. Niezależnie od wieku, rodzaju wykonywanych obowiązków oraz pozycji. Zarówno uczeń, jak i student, pracownik oraz przełożony mogą pisać podania.

Jest to także forma przekazywania próśb w sytuacjach pozazawodowych. Różnorodnego rodzaju prywatne sprawy urzędowe związane z kwestiami własnościowymi również są rozstrzygane na podstawie podania. Z pewnością każdy choć raz pisał podanie o wymianę jakiegoś przedmiotu, podłączenie internetu lub zmianę abonamentu telefonicznego.

Najczęściej popełniane błędy podczas pisania podania urzędowego

Wiele osób uczy się, jak napisać prawidłowo sformułowane podanie już w szkole lub na początku studiów. Jeśli jednak na żadnym etapie edukacji nie pojawiła się konkretna instrukcja, można łatwo popełnić kilka podstawowych błędów.

W efekcie adresat może negatywnie zareagować na otrzymane podanie i nie ustosunkować się do zawartej w nim prośby.

Kluczową kwestią jest forma oraz urzędowy język. W trakcie przygotowania podania należy stosować szereg utartych, lecz mile widzianych sformułowań.

Podanie – wzór

Poniżej znajduje się darmowy wzór podania. Możesz pobrać go w formacie PDF lub skopiować.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
podanie wzór