Jeśli chodzi o biznesplan, przykład stanowi w pełni darmową pomoc, dzięki której każdy aspirujący przedsiębiorca będzie mógł w sposób uporządkowany przedstawić swój pomysł na działalność. Pobierz wzór w PDF!

Przykład biznesplanu to schemat dokumentu, na bazie którego można opisać w prostej i czytelnej formie wszystkie niezbędne kwestie na etapie planowania działalności. Do jego prawidłowego wykonania należy mieć nie tylko pomysł, ale również świadomość działania rynku, trendów wśród konsumentów oraz potencjalnych kosztów oraz konkurencji. 

Biznesplan – przykład 

Poniżej znajduje się darmowy wzór biznesplanu. Możesz pobrać go w formacie PDF lub docx. Sprawdź, jakie elementy powinien zawierać:

 • tytuł;
 • dane realizatora projektu (imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe, kwalifikacje niezbędne do zrealizowania planu);
 • opis planowanego projektu (nazwa projektu, rodzaj działalności, forma organizacyjno-prawna, lokalizacja, motywacja założenia przedsiębiorstwa, uzasadnienie, posiadane i planowane źródła finansowania
 • informacje o produktach/usługach (nazwa produktu, charakterystyka produktu, grupa docelowa, innowacyjność produktu, przewaga konkurencyjna, informacje dodatkowe);
 • analiza rynku (gdzie produkt będzie dostępny, koszty wejścia na rynek, bariery wejścia na rynek, szanse, zagrożenia, tendencja rynkowa);
 • profil odbiorcy (wiek, płeć, styl życia, miejsce zamieszkania, klienci hurtowi czy indywidualni, popyt);
 • profil dostawcy (liczba i rodzaj dostawców, nazwa i lokalizacja dostawcy, forma rozliczenia, stopień zależności);
 • profil konkurenta (liczba firm konkurencyjnych, charakterystyka 3 głównych konkurentów, przewaga nad konkurencją, potencjalni konkurenci);
 • działania marketingowe (cele, polityka cenowa, opakowania, dystrybucja i łańcuch dostaw, promocja i reklama, zachowania konsumentów, analiza SWOT);
 • harmonogram realizacji planu (data rozpoczęcia, data zakończenia, etapy realizacji)
 • plan finansowy (kapitał własny, poniesione koszty, przewidywane wydatki, przewidywane przychody).

W jakim celu konstruuje się biznesplan?

Biznesplan to schemat umożliwiający opisanie pomysłu na przedsiębiorstwo wraz z niezbędnymi danymi na temat otoczenia, dostawców, klientów oraz finansów. Zebranie tych danych w jednym miejscu pozwala realnie ocenić ryzyko i opłacalność takiego przedsięwzięcia. 

Dodatkowo w wielu przypadkach przykład biznesplanu przyda ci się, ponieważ dokument jest wymagany podczas ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania. 

Kiedy warto napisać dopracowany biznesplan?

Kluczowym celem pisania biznesplanów jest podjęcie decyzji czy dane przedsięwzięcie będzie opłacalne. Niezależnie od tego, czy ta decyzja ma zostać podjęta przez bank, przedsiębiorcę czy inwestora, we wszystkich tych sytuacjach, konieczne jest przeprowadzenie rzetelnych badań rynku, a następnie napisanie skrupulatnego,  realnego biznesplanu. 

W jaki sposób trzeba przygotować się do pisania biznesplanu?

Przygotowując się do napisania rzetelnego biznesplanu, należy rozpocząć od ogólnych analiz, przechodząc stopniowo do coraz bardziej szczegółowych. 

Pierwszym krokiem jest oczywiście sformułowanie oryginalnego pomysłu oraz opisanie planu na przedsiębiorstwo. Jego dokładna charakterystyka pomoże w późniejszym wyznaczeniu potencjalnego klienta. 

Następnym krokiem jest dokładne zaplanowanie konkretnego produktu lub usługi, na bazie której ma działać całe przedsiębiorstwo. 

Kolejnym etapem jest przeanalizowanie rynku oraz konkurencji. Mając te informacje, można stworzyć profil idealnego klienta. A na tej podstawie można przejść do strategii marketingowej, będącej odpowiedzią na potrzeby konsumentów i rynku. 

Jakich błędów należy unikać podczas pisania biznesplanu? 

Biznesplan jest zbiorem badań, analiz, pomysłów oraz planów. Nie można jednak swoich szacunków opierać o przypuszczenia i przeczucia. Jeśli na podstawie biznesplanu chce się uzyskać dofinansowanie, przekonać inwestorów, a nawet podjąć samodzielną decyzję o zasadności wchodzenia w taki biznes, należy robić to odpowiedzialnie. 

Nierealne oczekiwania, nieprawdziwe dane lub przekłamane wyniki mogą prowadzić jedynie do porażki podczas prowadzenia potencjalnej działalności. Nawet jeśli biznesplan jest pisany jedynie na użytek własny, to przy korzystaniu z zakłamanych danych jest się on dokumentem bezużytecznym. 

Przeszacowane lub celowo zakłamane dane nie pomogą także w procesie pozyskiwania środków. Specjaliści na co dzień analizujący rynek oraz różnego rodzaju biznesplany bardzo szybko zorientują się, że tak spreparowany dokument nie przełoży się na rentowny biznes. 

Jak podsumować dobry biznesplan?

Profesjonalnie przygotowany biznesplan zawsze jest formułowany w konkretnym celu. Choć czasem jest to działanie wyłącznie na użytek własny, w większości przypadków przedsiębiorca będzie ten biznesplan komuś pokazywał. Może mieć to na celu przekonanie współpracowników, pozyskanie inwestorów lub uzyskanie kredytu. 

Niemniej jednak niezależnie od przyczyny biznesplan ma za zadanie przekonać czytelnika do sensowności i opłacalności danego pomysłu. Z tego względu warto go zgrabnie podsumować. 

W ostatnim akapicie warto opisać swoje odczucia, wyrazić wiarę w powodzenie tego biznesu, a także zapewnić, że poczynione założenia dobrze rokują. Dobrze jest jednak wszystkie te informacje opierać o zawarte wcześniej badania i analizy. 

Kiedy warto ocenić oraz opisać ryzyko danego przedsięwzięcia?

Prawidłowo przeprowadzona oraz opisana analiza ryzyka jest swego rodzaju podstawą każdego biznesplanu. Choć nie zaleca się umieszczania informacji o potencjalnym ryzyku na jego początku, można zawrzeć taką informację w jego podsumowaniu. Dzięki temu inwestor będzie miał pewność, że dany przedsiębiorca patrzy trzeźwo na swój pomysł, a mimo to w niego wierzy. 

Jakie załączniki warto dodać do dobrego biznesplanu?

Biznesplan tylko pozornie jest jednym dokumentem. W rzeczywistości jest to bardzo obszerny zbiór analiz, kosztorysów oraz harmonogramów. 

Dodatkowo do biznesplanu warto dołączyć posiadane badania, zarówno rynku, jak i trendów, konsumentów oraz w niektórych przypadkach także badania technologiczne dotyczące potencjalnego wprowadzenia produktu. 

Warto dołączyć także grafiki i fotografie mające na celu zobrazowanie danego biznesu, jego lokalizacji czy cech charakterystycznych. 

Kluczową kwestią jest dodanie także szczegółowego harmonogramu. Jest on swego rodzaju podsumowaniem oraz klamrą całego biznesplanu. Dzięki temu inwestor ma możliwość realnie przeanalizować dany pomysł. Powinien on zawierać szacunkowy termin wszystkich prac niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Mogą być to zarówno prace konstrukcyjne, jak i remontowe oraz logistyczne. 

Rodzaj i forma dołączanych dokumentów w pełni zależy od specyfiki danego pomysły, branży oraz stopnia zaawansowania. W tym przypadku nie ma jednej konkretnej oraz uniwersalnej listy załączników, które każdy autor biznesplanu musi posiadać. 

Co powinien zawierać profesjonalny biznesplan?

Nasz przykład biznesplanu zawiera wszystkie niezbędne elementy, które składają się na profesjonalny dokument. Przede wszystkim trzeba zawrzeć w nim opis oraz cel działania firmy. Następnie przedstawia się charakterystykę oferowanych usług, plan rozwoju i mocne oraz słabe strony. 

Warto wspomnieć także o profilu klienta, konkurenta oraz dostawcy. Przykład dobrze napisanego dokumentu, który został np. stworzony przez znajomego przedsiębiorcę, może ci posłużyć jako inspiracja. Weź jednak pod uwagę specyfikę swojej branży i zawsze twórz taki zarys, oceniając realistycznie rynek i własne możliwości.

Kto może napisać biznesplan?

Biznesplan może napisać każdy przedsiębiorca pragnący rozszerzyć działalność oraz aspirujący przedsiębiorca planujący pierwszą firmę. Przed rozpoczęciem pisania warto jednak przeanalizować rynek oraz profil konsumenta w danej branży. 

Biznesplan jest dokumentem w teorii bardzo prostym do sformułowania. Niemniej jednak wymaga wnikliwej analizy rynku, potrzeb konsumentów oraz posiadanych zasobów i środków. Z tego względu warto przygotować go świadomie i maksymalnie profesjonalnie. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie dobrej decyzji biznesowej, a także uzyskanie np. niezbędnych dotacji i dofinansowań na rozwinięcie przedsiębiorstwa. 

Biznesplan – wzór

Poniżej znajduje się darmowy wzór biznesplanu. Możesz pobrać go w formacie PDF lub docx. Sprawdź, jakie elementy powinien zawierać:

 • tytuł;
 • dane realizatora projektu (imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe, kwalifikacje niezbędne do zrealizowania planu);
 • opis planowanego projektu (nazwa projektu, rodzaj działalności, forma organizacyjno-prawna, lokalizacja, motywacja założenia przedsiębiorstwa, uzasadnienie, posiadane i planowane źródła finansowania: 
 • informacje o produktach/usługach (nazwa produktu, charakterystyka produktu, grupa docelowa, innowacyjność produktu, przewaga konkurencyjna, informacje dodatkowe);
 • analiza rynku (gdzie produkt będzie dostępny, koszty wejścia na rynek, bariery wejścia na rynek, szanse, zagrożenia, tendencja rynkowa).

Oprócz tego należy uwzględnić:

 • profil odbiorcy (wiek, płeć, styl życia, miejsce zamieszkania, klienci hurtowi czy indywidualni, popyt);
 • profil dostawcy (liczba i rodzaj dostawców, nazwa i lokalizacja dostawcy, forma rozliczenia, stopień zależności);
 • profil konkurenta (liczba firm konkurencyjnych, charakterystyka 3 głównych konkurentów, przewaga nad konkurencją, potencjalni konkurenci);
 • działania marketingowe (cele, polityka cenowa, opakowania, dystrybucja i łańcuch dostaw, promocja i reklama, zachowania konsumentów, analiza SWOT);
 • harmonogram realizacji planu (data rozpoczęcia, data zakończenia, etapy realizacji)
 • plan finansowy (kapitał własny, poniesione koszty, przewidywane wydatki, przewidywane przychody).
Archiwum: wrzesień 2022
biznesplan przykład