Zmiany 2023

Ulga podatkowa 2023– ulga dla młodych, ulga na internet, ulga dla klasy średniej. Kiedy możliwa jest obniżka PIT?

W większości przypadków obywatel płaci podatek dochodowy naliczany na podstawie wynagrodzenia za pracę, lecz są takie rozwiązania, jak ulga podatkowa. 2023 to czas wprowadzenia niektórych przepisów, które pozwalają na zmniejszenie zobowiązań. Oto kilka ulg!

Zgodnie z często stosowaną definicją podatki to powszechne, obowiązkowe, nieodpłatne i pieniężne świadczenie, jakie na mocy prawa mają realizować obywatele (podatnicy). Często można spotkać się z krytyką podatków. Ich przeciwnicy twierdzą, że państwo mogłoby opodatkować dochody obywateli w znacznie mniejszym stopniu, niż ma to miejsce dotychczas. Należy jednak pamiętać, że stawki podatków to nie jedyny aspekt, jaki należy analizować. Odpowiednio zastosowana ulga podatkowa (2023 rok to czas, gdy weszło w życie wiele nowych rozwiązań w tej kwestii) może znacząco obniżyć wysokość zaliczek na podatek. Sprawdź, jaka ulga może ci przysługiwać!

Podatek PIT – podstawowe informacje

PIT (ang. Personal Income Tax) to inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to rodzaj zobowiązania podatkowego, które obejmuje między innymi osoby uzyskujące dochody w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Oprócz tego PIT-em objęci są podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa jako osoby fizyczne (zalicza się tu m.in. jednoosobową działalność gospodarczą). Podstawowe stawki PIT to 17% oraz 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł rocznie.

Jaką ulgę podatkową (2023) przewiduje ustawa podatkowa PIT?

Jaka jest najkorzystniejsza ulga podatkowa (2023)? Obecnie istnieje szereg udogodnień dla podatników. Poniżej przedstawiono niektóre z nich:

 • ulga termomodernizacyjna;
 • ulga na powrót z zagranicy;
 • ulga dla młodych (tzw. zerowy PIT);
 • ulga dla klasy średniej;
 • ulga na internet.

Na czym polega każde z tych rozwiązań? W jaki sposób poszczególne ulgi wpływają na wysokość zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Ulga termomodernizacyjna

Ulga jest skierowana do podatników, którzy w swoim domu jednorodzinnym wprowadzają ekologiczne ulepszenia w zakresie ogrzewania. Maksymalna kwota wsparcia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynosi aż 53 tysiące złotych. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy przedstawić faktury VAT dokumentujące poniesienie wydatków. Ulga może zostać zastosowana w okresie sześciu lat od roku, w którym poniesiono pierwszy z dokumentowanych wydatków.

Ulga na powrót z zagranicy

To nowa ulga podatkowa (2023). Jest skierowana do tych osób z polskim obywatelstwem, które po co najmniej trzech latach przebywania za granicą zdecydowały się na powrót do swojej ojczyzny. Ulga na powrót z zagranicy daje prawo do zwolnienia z podatku PIT aż przez cztery lata (z uwzględnieniem limitu rocznego na poziomie 85528 złotych).

Ulga dla młodych

Zerowy PIT to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w sierpniu 2019 roku. Jego celem jest poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy oraz zwiększenie ich dochodów. Idea tej ulgi jest bardzo prosta – dochody osiągane przez osoby fizyczne z tytułu m.in. umowy o pracę oraz zlecenia są zwolnione z podatku dochodowego PIT. Zerowy podatek nie obejmuje za to umowy o dzieło ani dochodów osiąganych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga dla klasy średniej

W pewnym uproszczeniu ulga dla klasy średniej to rozwiązanie, które daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania PIT. Dotyczy ono podatników (pracowników, przedsiębiorców), których dochody miesięczne brutto zawierają się w przedziale od 5700 zł do 11141 zł brutto. Jeśli chodzi o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, na potrzeby ustalenia prawa do ulgi wartość rocznego przychodu pomniejsza się o koszty jego uzyskania (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne ZUS).

Rozwiązanie to zostaje jednak wycofane z dniem 1 lipca 2022 roku, zgodnie z projektem ustawy rządowej określanej potocznie jako Nowy Polski Ład.

Ulga na internet

Jaka sama nazwa wskazuje, ulgę można zastosować w celu zrekompensowania wydatków za korzystanie z internetu. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj połączenia, czyli to, czy masz internet stacjonarny, sieć dla urządzeń mobilnych itp. Jest to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać podatnicy korzystający:

Taki stan rzeczy oznacza, że jest to ulga przeznaczona nie tylko dla pracowników czy osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. Z możliwości obniżenia podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Warunki, które należy spełnić

Aby możliwe było skorzystanie z ulgi, podatnik musi, zgodnie z ustawą o PIT, spełnić kilka warunków.

 1. Przede wszystkim, możliwe jest odliczenie rocznych wydatków do maksymalnego dopuszczalnego limitu wynoszącego 760 złotych, czyli około 63 złote miesięcznie. Taki limit pokrywa się z miesięcznymi wydatkami na internet, jakie ponosi zazwyczaj gospodarstwo domowe.
 2. Odliczenia można dokonać jedynie dwukrotnie, w następujących po sobie latach podatkowych.
 3. Ponadto, w celu skorzystania z ulgi należy przedstawić faktury/rachunki potwierdzające poniesienie kosztów. Powinny one jasno precyzować, że doszło do zapłaty, a nabywcą usługi jest podatnik.

Nie tylko ulga podatkowa 2023. Polski Ład i Polski Ład 2.0

Ulga podatkowa 2023 różnego typu nie jest jedynym rozwiązaniem korzystnym dla podatników PIT w tym roku. Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje także szereg innych rozwiązań. Weszły one w życie w ramach tzw. Polskiego Ładu, czyli pakietu zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej osób zarabiających poniżej średniej krajowej. Kolejne korzystne dla podatników zmiany zaczęto wprowadzać w trakcie roku, jako jeden z elementów walki z wysoką inflacją. Reformy wprowadzane w trakcie roku są określane jako Nowy Polski Ład. Do ciekawych rozwiązań w tym zakresie należą między innymi:

 • nowa skala podatkowa,
 • podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • obniżenie stawki podatku PIT.

Skala podatkowa po zmianach w 2022 roku

Zmiany, które pojawiły się w podatku PIT, dotyczą także progów podatkowych. Jeszcze w 2021 roku podstawowa stawka podatku (17%) odnosiła się do dochodów rocznych na poziomie poniżej 85528 złotych. Obecnie próg ten jest znacząco wyższy od 1 stycznia 2022 r. wynosi on aż 120 tysięcy złotych. Zmiana ta była oczekiwana już od wielu lat. Podniesienie progu oznacza uwzględnienie wzrostu płac, jaki miał miejsce w ciągu kilku ostatnich lat.

Nowe zasady zakładają opodatkowanie na poziomie:

 • 17% dochodów minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5100 zł – dla dochodów na poziomie do 120 tysięcy złotych. Kwota ta jest obliczana jako (120000 x 17%)-5100. Dla dochodów z I progu podatek wyniesie 15300 zł (obliczenia uproszczone, bez uwzględnienia ulg i odliczeń);
 • 32% dla nadwyżki dochodów ponad 120000 zł.

Podwyższenie kwoty wolnej od PIT. Kwota wolna od podatku a Nowy (Polski) Ład

Przez lata kwota wolna od podatku wynosiła zaledwie kilka tysięcy złotych brutto (w 2021 roku było to 8 tysięcy złotych). W życie od stycznia weszły jednak nie tylko niektóre ulgi podatkowe. 2022 rok zmienił sytuację także pod tym względem, ponieważ nowa kwota wolna od podatku wynosi trzydzieści tysięcy złotych brutto rocznie. Co ważne, taka kwota wolna obowiązuje nie tylko w przypadku osób o dochodach do 30 tysięcy złotych rocznie. W przypadku osób, które zarabiają więcej, także nie dokonuje się poboru zaliczek na podatek do tego limitu.

Nowa, niższa stawka PIT

Obniżenie stawki PIT z 17% do 12% to z pewnością dobra informacja dla podatników. Z tego rozwiązania skorzystają podatnicy uzyskujący dochody w ramach skali podatkowej. Takie działanie ma pomóc podatnikom w ich walce z inflacją. Jest to wymierna korzyść nie tylko pod kątem finansowym (spadek stawki PIT o 5 punktów procentowych oznacza obniżenie obciążeń o około jedną trzecią). Do pozytywnych efektów zmian można zaliczyć również uproszczenie przepisów.

Obniżona stawka PIT została wprowadzona jako alternatywa dla zniesionej od lipca 2022 r. ulgi dla klasy średniej. To ostatnie rozwiązanie było obiektem częstej krytyki z uwagi na wysoki poziom skomplikowania. Nowe przepisy w tym zakresie są korzystne, a jednocześnie przejrzyste dla podatników.

Analizowanie podatków wyłącznie przez pryzmat stawek nie daje pełnego obrazu. Takie rozwiązanie jak ulga podatkowa (w 2023, ale także w każdym innym okresie) może znacząco wpłynąć na wysokość obciążeń. Kompleksowa analiza tego zagadnienia powinna uwzględniać także ulgi podatkowe czy prawo do zwolnienia z podatku. W efekcie może się okazać, że nawet pomimo wysokich nominalnych stawek opodatkowania realny poziom obciążeń jest znacznie niższy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: