Podatki

Podatki do 26 roku życia, czyli ulga dla młodych i zerowy PIT. Sprawdź, jak rozliczyć PIT i przychód, gdy masz mniej 26 lat

Podatek dochodowy od osób fizycznych musi opłacać każdy pracownik. Od 1 sierpnia 2019 roku nie dotyczy to osób do 26 roku życia. Wynika to ze zwolnienia od podatku, które zaczęło wówczas obowiązywać. Sprawdź szczegóły!

Ulga dla młodych, czy też tak zwany podatek zerowy, nie dotyczą co prawda wszystkich. Z tych udogodnień podatkowych może skorzystać jednak wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Oto, jak wyglądają podatkowe zwolnienia dla młodych i co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Ulga dla młodych w PIT – czy możesz z niej skorzystać?

Mowa tu o obniżonych, a w zasadzie wyzerowanych, podatkach dla osób, które nie skończyły 26 lat. Ulga dotyczy pracowników, którzy mają przychody z tytułu:

  • stosunku pracy;
  • stosunku służbowego;
  • stosunku pracy nakładczej;
  • umowy zlecenia z firmą;
  • spółdzielczego stosunku pracy.

Od 2021 r., zarządzeniem Ministerstwa Finansów, ulga ta dotyczy także osób, które odbywają staż i praktyki oraz spełniają powyższe kryteria. Warto zauważyć, że rozwiązania podatkowe związane z zerowym PIT-em dotyczą dużej liczby podatników w Polsce. Obecnie aż 2 mln młodych pracowników może rozliczać się na tych zasadach. Jednak, na czym dokładnie to polega?

Zwolnienie z PIT dla młodych – zasady

Z ulgi możesz skorzystać, jeżeli twoje przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 85 tys. 528 zł. Jeżeli nie wyszedłeś poza ten limit, możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (PIT).

Ma to zastosowanie bez względu niezależnie od liczby umów, które wykonujesz, czy od tego, o ilu płatnikach mowa. Co równie istotne, to fakt, że jeżeli przekroczysz limit przychodu zwolnionego z podatku, to dopiero kwota wykraczająca poza wskazany pułap będzie podlegać opodatkowaniu. To oznacza, że jeżeli przychody uzyskane wyniosą 90 tys. 528 zł, podatek zostanie pobrany od 5 tys. zł.

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – jakie zmiany w 2021?

Rok 2021 przyniósł pewne zmiany w programie „Bez PIT dla młodych”. Zostały one już tu wskazane. Ograniczały się jedynie do rozszerzenia katalogu form zatrudnienia, dzięki którym pracownik może liczyć na podatek zerowy. Było to istotne rozszerzenie programu. Wcześniej na ulgi mogli liczyć tylko ci zatrudnieni na umowie o pracę lub umowie zlecenie.

Niestety nie ma dobrych wieści dla osób, które zarabiają w formie umowy o dzieło. One w dalszym ciągu nie mogą skorzystać z ulgi dla młodych. Ta forma nie podlega wskazanym tu udogodnieniom podatkowym. Podoba sytuacja ma miejsce w przypadku tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Nawet jeżeli spełniasz warunek dotyczący wieku, jako przedsiębiorca nie możesz liczyć na niższe podatki.

PIT zerowy – kto jest z niego wykluczony?

Umowa o dzieło to jednak nie jedyna forma zatrudnienia, która podlega wykluczeniu z zasad niższych podatków do 26 r.ż. Wykluczona z ulg pozostaje choćby także umowa zlecenie. Mowa tu jednak o sytuacji, w której jej wartość nie przekracza 200 zł, i która podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym; jego wysokość to 17%.

Ulgi nie dotyczą też umowy zlecenia ze zbyciem praw autorskich. Mowa tu o umowach, przy których zastosowanie ma wykorzystanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Ostatnim typem umów, przy których nie możesz liczyć na niższe podatki, są zlecenia, które zostały zawarte z osobami, które nie są rezydentami Polski.

Rozliczenie podatkowe dla młodych – od kiedy funkcjonuje w Polsce?

Przepisy wprowadzające ulgi zaczęły funkcjonować nad Wisłą od sierpnia 2019 r. Co ciekawe, jako że niższe podatki poniżej 26 roku życia pojawiły się w połowie roku, dotyczyły jedynie tych przychodów, które podatnik uzyskał po 1 sierpnia. Co za tym idzie, również limit przychodów podlegających zwolnieniu z podatku był odpowiednio niższy.

W tamtym roku, jeżeli pracownik mający mniej niż 26 lat złożył pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości nie podlegają potrącaniu PIT, pracodawca nie musiał obliczać i pobierać od niego zaliczek na podatek dochodowy. Po 1 stycznia 2020 roku sytuacja uległa zmianie. Ulga dla uzyskanych przychodów jest uwzględniania przy obliczaniu zaliczek na podatek. Młody pracownik nie ma obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń.

Kiedy ulga podatkowa dla młodych przestaje obowiązywać?

Jak sama nazwa wskazuje, niższe podatki poniżej 26 roku życia przestają obowiązywać, gdy pracownik skończy wskazany wiek. Warto pamiętać o tym, że ulga dotyczy tych przychodów, które uzyskasz, zanim ukończysz 26 lat. Wszelkie późniejsze zarobki nie podlegają jej, i to już od kolejnego miesiąca po dacie urodzin.

Warto jednak ową kwestię omówić na przykładach. Jeśli wypłatę utrzymujesz każdego piątego dnia miesiąca, a urodziny obchodzisz we wrześniu, to twoja pensja, którą otrzymasz we wrześniu, będzie ostatnią wyliczoną wraz zastosowaniem tych przepisów PIT. Natomiast, jeżeli obchodziłbyś urodziny czwartego września, wypłata, którą otrzymałbyś piątego, byłaby wyliczana już bez stosowania ulgi. Wtedy pracodawca musiałby pobrać i odprowadzić zaliczkę i zapłacić podatek od twojego wynagrodzenia, opierając się przy tym na standardowych zasadach.

Podatki do 26 roku życia – jak obliczyć przychód i rozliczyć PIT?

Pracujące osoby młode mogą liczyć na brak potrąceń z tytułu podatku dochodowego. Warto przy tym jednak pamiętać, że wynagrodzenie bez podatku nie oznacza braku konieczności uiszczania wszystkich opłat. Pracownik, który nie skończył dwudziestu sześciu lat, dalej jest zobowiązany do opłacania składek na NFZ i ZUS.

Jak jednak obliczyć wysokość wynagrodzenia przy niższych podatkach? Jak wspomnieliśmy, limit do którego pracownik jest zwolniony z PIT, wynosi 85 tys. 528 zł. Jest on tożsamy z limitem pierwszego progu podatkowego w Polsce. W nim płaci się podatek w wysokości 17%. uzyskanej wypłaty. Po przekroczeniu pierwszego progu wynosi on już 32%. To znaczy, że każda złotówka powyżej limitu 85 tys. 528 zł jest opodatkowana według tej stawki.

Obliczanie wynagrodzenia przy uldze do 26 roku życia – przykład

Przykładowo, twoja pensja wynosi 4 tys. zł brutto. Rocznie daje to kwotę 48 tys. złotych. Jest ona więc niższa niż limit, do którego można mówić o zerowym PIT dla młodych. W takim przypadku, aby obliczyć ostateczną wartość swojej wypłaty, od pensji brutto musisz jedynie odjąć wartość składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Może pomóc ci w tym też kalkulator wynagrodzeń.

Z drugiej strony – twoja pensja wynosi 8 tys. zł brutto. Rocznie oznacza to łączne wynagrodzenie w wysokości 96 tys. złotych. W związku z tym 85 tys. 528 zł z tej kwoty nie będzie podlegać opodatkowaniu. Podatek dochodowy będzie pobrany od kwoty 10 tys. 472 zł (96 tys. minus 85 tys. 528 zł). Pamiętaj, że jest to dochód obciążony stawką dla drugiego progu według skali podatkowej. Od tej kwoty zapłacisz więc 32% daniny. Daje to dokładnie 3 tys. 351 zł i 4 gr. Oczywiście, od wynagrodzenia, podobnie jak w poprzednim przypadku, musisz odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zerowy PIT – ile dokładnie zyskasz?

Dzięki zwolnieniom z PIT dla młodych ludzi najwięcej mogą zaoszczędzić ci młodzi pracownicy, którzy zarabiają ok. 7 tys. zł, a dokładnie 7127 zł. Taki dochód mieści się jeszcze w pierwszym progu podatkowym. To oznacza, że roczne oszczędności, dzięki niższym podatkom do 26 roku życia, wyniosą dokładnie 6789 zł. Miesięcznie jest to kwota 564 zł.

Jednak zyskują także inni. Ci pracownicy, których zarobki to pensja minimalna, czyli 1592 zł, miesięcznie oszczędzą dzięki tym regulacjom podatkowym 133 zł.

Podsumowanie

Jak więc widzisz, zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 lat, wiąże się z określonymi profitami i może być korzystne dla twojej pensji. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że takie przepisy podatkowe mogą być stosowane jedynie przy określonych typach umów. Miej na uwadze, że pracując na zasadach umowy o dzieło lub będąc przedsiębiorcą, nie możesz liczyć na ulgi.

Jednak wszyscy ci, którzy zatrudnieni są inaczej, powinni być zadowoleni z efektów finansowych, jakie niesie za sobą opisywany przepis. Jak pokazują powyższe wyliczenia, dla pracodawcy są to oszczędności nawet rzędu kilkuset złotych. 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: