Aby rozwinąć działalność, niezależnie od tego, jaka ma być jej skala, potrzebne są środki finansowe. Fundusze można pozyskiwać na różne sposoby. Najpierw warto wyszczególnić podział ze względu na ich pochodzenie. Wyróżnia się tutaj źródła zewnętrzne i wewnętrzne. Źródła zewnętrzne to wszystkie podmioty niezwiązane bezpośrednio z daną firmą. Środki, które można z nich pozyskać to przede wszystkim pożyczki, darowizny, obligacje czy faktoring. A czym są źródła wewnętrzne? To wkład własny, a także wpływy z działalności, np. ze sprzedaży lub zysk netto.

Instytucje pożyczkowe – jakie są ich zalety?

Instytucje pożyczkowe – jak sama nazwa wskazuje – zajmują się udzielaniem pożyczek. Przykładem tego typu źródła finansowania jest nowoczesna instytucja pożyczkowa https://plmfund.pl/. Instytucje tego typu nie są bankami, więc działają według nieco innych zasad. Między innymi stosują uproszczoną procedurę weryfikacji wniosku, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą otrzymać potrzebne środki nawet w ciągu 48 godzin. To naprawdę dobry sposób, aby zdobyć fundusze na rozpoczęcie czy rozwinięcie działalności albo uzyskać pomoc w razie kłopotów finansowych!

Skąd mogą pochodzić dotacje i czym się one wyróżniają?

Inną z metod na pozyskanie zasobów finansowych dla przedsiębiorstwa są dotacje. Mogą one pochodzić na przykład z funduszy inwestycyjnych, a także programów rządowych i unijnych. Środki udzielane są na konkretny cel. Może być to pomoc na start, np. by założyć przedsiębiorstwo i wypromować swoje działania. Można też uzyskać dofinansowanie na dalszy rozwój technologiczny albo przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Akcje i obligacje – czy to opcja dla wszystkich?

Sprzedaż akcji na giełdzie to kolejna z metod finansowania firmy. Niestety, wydawanie akcji jest zarezerwowane wyłącznie dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Nie skorzystają więc na niej na przykład biznesmeni prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Obligacje przynoszą niewielki zysk, ale w przeciwieństwie do akcji jest on zawsze pewny.

Zalety i wady wkładu własnego jako źródła finansowania

Wkład własny jest w większości przypadków niezbędny, aby założyć działalność gospodarczą. Do wkładu można zaliczyć środki zarówno od jednej osoby, jak i wszystkich wspólników. Dużą niedogodnością tego sposobu finansowania jest obowiązek zgromadzenia funduszy. Korzyścią jest zaś bezpieczeństwo, ponieważ nie ma obowiązku spłaty tego wkładu. Nie trzeba także ewidencjonować tego typu środków, więc są one jednym z najbezpieczniejszych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Nie zawsze jednak wkład własny jest na tyle duży, aby obyło się bez pożyczki. Nie ma się jednak co bać pozabankowych instytucji pożyczkowych, ponieważ dzięki nim można szybko i bez zbędnych formalności zyskać potrzebne środki na pokrycie aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. 

Zyski ze sprzedaży – możliwość dużego, ale niestabilnego wpływu

Główny cel zakładania działalności gospodarczej to, rzecz jasna, generowanie funduszy. Zarobione środki mogą później zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Są tutaj jednak pewne ograniczenia związane z rodzajem działalności. O ile jednoosobowe działalności gospodarcze mogą swobodnie dysponować środkami bez ograniczeń, o tyle spółki powinny przeznaczać fundusze na cele, które uwzględniono w przepisach.

Wymienione źródła finansowania przedsiębiorstw to tylko kilka sposobów na zdobycie funduszy. Warto przeanalizować wszystkie dostępne opcje i wybrać tę, która będzie najodpowiedniejsza. Często zdarza się, że można (a nawet trzeba) skorzystać z kilku. Pamiętaj, że zewnętrzne źródła, czyli dotacje i pożyczki bez formalności należą do tych, z których zdecydowanie najwygodniej i najłatwiej korzystać!

Archiwum: październik 2021
finansowanie przedsiębiorstw