Wynagrodzenie brutto i netto: jak obliczyć dochód netto?

Dochód i przychód często są pojęciami traktowanymi jednoznacznie.