Hiperinflacja a inflacja – wpływ na gospodarkę i ceny

Wielu ekonomistów jest zdania, że Polska obecnie stoi na progu hiperinflacji.