Musisz wystawić fakturę zaliczkową? Wzór, który znajdziesz poniżej, na pewno ci się przyda. Warto korzystać z takiej pomocy, zwłaszcza jeśli na co dzień nie masz do czynienia z dokumentami zaliczkowymi. Pozwoli to uniknąć przeoczeń i błędów. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Faktura zaliczkowa to dokument wystawiany po otrzymaniu zaliczek na produkty lub usługi. Same zaliczki muszą być ściśle przyporządkowane do dóbr, które klient otrzyma w przyszłości. Zwykle tego typu formę rozliczenia stosuje przy bardzo kosztownych przedsięwzięciach, np. remontach. Sprawdź, co musi znaleźć się w treści dokumentu i kto wystawia fakturę zaliczkową. Wzór możesz znaleźć w artykule i pobrać w formacie PDF!

W jakim celu wypisuje się fakturę zaliczkową?

Faktura zaliczkowa wystawiana jest przez przedsiębiorcę po otrzymaniu części kwoty za produkt lub usługę realizowaną w przyszłości. Obowiązek jej wystawienia następuje w sytuacji, gdy obie strony prowadzą działalność gospodarczą

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanej fakturze zaliczkowej?

Na fakturze tego typu muszą pojawić się wszystkie dane sprzedawcy oraz kupującego, podobnie jak w przypadku klasycznej faktury. Muszą się tam znajdować nazwa firmy, a także dane kontaktowe, adres oraz numer PIN. W tytule faktury należy zawrzeć jej numer oraz datę. Przede wszystkim jednak w treści faktury zaliczkowej (wzór znajdziesz poniżej) trzeba zamieścić datę zakończenia przekazywania towarów, ich nazwy, ilości oraz kwoty. 

Na koniec trzeba podać otrzymaną kwotę, a także to, ile pozostało do zapłaty w kolejnym terminie. 

Faktura zaliczkowa – wzór 

Poniżej znajduje się przykład faktury zaliczkowej. Wzór możesz pobrać całkowicie za darmo w formacie PDF lub docx, by następnie wpisać niezbędne dane. Ponownie wymieniamy te, które muszą się znaleźć w treści. Oto one:

 • tytuł;
 • dane sprzedawcy (nazwa firmy, adres, NIP, kontakt);
 • dane nabywcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, kontakt);
 • nazwa usługi;
 • ilość;
 • kwota netto;
 • VAT;
 • rabat;
 • kwota VAT;
 • kwota brutto;
 • razem;
 • zapłacono;
 • pozostało do zapłaty;
 • razem do zapłaty;
 • kwota słownie;
 • podpisy stron (osoba upoważniona do odbioru, osoba uprawniona do wystawienia faktury).
Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Kto może stworzyć fakturę zaliczkową? Kiedy nie ma konieczności jej wystawiania?

Fakturę zaliczkową wystawiają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy działający w ich imieniu. Jednak zgodnie z ustawą w niektórych sytuacjach nie ma konieczności wystawiania takiej faktury. Dotyczy to wszelkich usług telekomunikacyjnych i energetycznych. Obowiązku nie ma także przy obsłudze prawnej, dzierżawie czy ochronie i dozorze. 

Jak można w krótkim podsumowaniu określić faktury zaliczkowe? Wzorem takiego dokumentu należy się wesprzeć, gdy podmioty prowadzą działalność gospodarczą i część umówionej kwoty została już przekazana. Jest to także podstawa zabezpieczająca interesy obu stron umowy. 

Archiwum: wrzesień 2022
Faktura zaliczkowa wzór