Chcesz złożyć reklamację? Wzór, który tutaj pobierzesz, stanowi w pełni darmową pomoc, pozwalającą szybko i poprawnie skonstruować dokument. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że żadna istotna kwestia nie została przeoczona. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Reklamacja-wzór to przydatny, bezpłatny schemat ułatwiający sformułowanie skutecznego pisma. Większość osób dość rzadko sporządza tego typu wnioski, można więc łatwo przeoczyć jakiś istotny element, a tym samym zmniejszyć swoją szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanym wniosku reklamacyjnym?

We wniosku o reklamację należy podać swoje dane, a także dane sprzedawcy. Następnie należy opisać wadę produktu oraz przedstawić swoje oczekiwania. Mogą one dotyczyć zarówno naprawy lub wymiany towaru, jak i zwrotu części lub całości poniesionych kosztów. 

W jakim celu pisze się wniosek o reklamację?

Jeżeli chodzi o reklamację, wzór to wygodny schemat pozwalający napisać wniosek. Konsument ma prawo skorzystać z możliwości wnioskowania o wymianę naprawę lub zwrot poniesionych kosztów w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, lub niezgodnego z umową. 

Chcąc złożyć wniosek o reklamację, należy upewnić się, kto jest gwarantem w tej konkretnej sprawie. Na tym etapie można wybrać, czy będzie ona składana z tytułu rękojmi, czy gwarancji. 

Niemniej jednak, w zależności od typu reklamacji, wniosek składa się do innej osoby. Przy rękojmi jest to zawsze sprzedawca i ma on taki obowiązek. 

Reklamacja z tytułu gwarancji leży w gestii producenta. Zazwyczaj jednak sprzedawca pośredniczy w takiej procedurze. 

Kto może napisać wniosek o rozpatrzenie reklamacji?

Prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie reklamacji ma każdy konsument, który otrzymał towar uszkodzony lub niezgodny z umową. Jeśli chcesz złożyć reklamację, wzór ułatwi ci zadanie. Pamiętaj, by wskazać dokładnie wadę produktu, datę jej rozpoznania, a także swoje oczekiwania względem sprzedawcy.

O czym warto pamiętać, pisząc reklamacje?

Pisanie reklamacji nie jest skomplikowane. Korzystając z wygodnych wzorów, można z łatwością przygotować prawidłowe i skuteczne pismo. 

Przede wszystkim należy mieć na uwadze to, by opis niezgodności był maksymalnie precyzyjny. Dzięki temu można znacząco zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie przez przedsiębiorstwo. Dodatkowo nie zaleca się opierania swojej argumentacji o emocje. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z przepisów oraz punktów regulaminu sklepu. 

Osoby pragnące złożyć reklamacje powinny zapoznać się również z uprawnieniami konsumenta oraz prawami wynikającymi z zawartej umowy

Wygodny i w pełni prawidłowy wzór reklamacji pozwala bezbłędnie i efektywnie przygotować pismo. Dzięki temu można uzyskać pozytywne rozpatrzenie podania, a także otrzymać oczekiwaną wymianę lub zwrot pieniędzy. 

Reklamacja – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy wzór reklamacji. Możesz pobrać go w formacie PDF lub docx. Oto elementy, które zawiera taki dokument:

 • tytuł;
 • miejscowość, data;
 • imię i nazwisko/nazwa reklamującego, adres i dane kontaktowe;
 • imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy;
 • adres sprzedawcy i dane kontaktowe;
 • nazwa przedmiotu;
 • liczba sztuk;
 • cena;
 • numer paragonu/faktury;
 • opis wady towaru;
 • data rozpoznania wady;
 • oczekiwania w związku z wystąpieniem wady (naprawa produktu/zwrot pieniędzy/wymiana);
 • data i czytelny podpis reklamującego.
Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
reklamacja wzór