Jeżeli chcesz wystawić fakturę, wzór zamieszczony poniżej stanowi w pełni darmową pomoc pozwalającą szybko i poprawnie skonstruować dokument. Zawiera wszystkie niezbędne informacje i miejsce, aby wpisać dane na temat klienta oraz zakupionych przez niego towarów. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Jest to wygodny i prosty schemat pozwalający na poprawne wypisanie faktury. Dzięki temu przedsiębiorca może udokumentować transakcję. Niezależnie od tego, co jest przedmiotem umowy, faktura jest pewnym i prawidłowym sposobem jej zapisania. W przypadku transakcji pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami wystawienie faktury jest obowiązkowe, zaś dla klientów prywatnych jest opcją. 

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanej fakturze?

Faktura to dokument handlowy potwierdzający dokonanie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem (który również może być przedsiębiorstwem). 

Kluczowe informacje, które muszą się na niej znaleźć, to przede wszystkim dokładne dane obu stron, zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta. 

Równie dokładnie opisane muszą być nabyte produkty lub usługi, łącznie ze sposobem oraz terminem opłacenia należności. 

Trzeba umieścić także jednostkową oraz zsumowaną cenę za produkty, stawkę oraz kwotę podatku, a także końcową kwotę do zapłaty. 

W jakim celu wypisuje się fakturę?

Po co tworzy się fakturę? Wzór to schemat dokumentu, będącego potwierdzeniem sprzedaży. Może występować zarówno w formie papierowej, jak i online. Druk faktury oraz różnego rodzaju wzory mogą być dowolne, o ile zawierają wszystkie niezbędne informacje. 

Kto może stworzyć fakturę?

Faktura-wzór to prosty, intuicyjny schemat umożliwiający szybkie udokumentowanie sprzedaży. 

Obecnie obowiązek wystawiania faktur spoczywa zarówno na przedsiębiorcach będących płatnikami VAT, jak i tych z niego zwolnionych. 

Tym samym prawo do wystawienia faktury ma każdy przedsiębiorca oraz uprawniony do tego pracownik działający w imieniu firmy. 

Jak powinna przebiegać procedura wystawienia faktury?

Wystawianie faktur wymaga zastosowania odpowiedniego wzoru, zawarcia niezbędnych informacji oraz danych klienta i sprzedawcy. Niemniej jednak sam proces wystawiania faktury nie jest uregulowany. 

Przedsiębiorca ma prawo korzystać z gotowych druków, prostych wzorów, a także profesjonalnych programów przeznaczonych do prowadzenia działalności. Schemat faktury można przygotować także samodzielnie. 

Jeśli gotowy dokument zawiera wszystkie konieczne informacje, będzie uznany za prawidłowy. 

Jak prawidłowo przechowywać faktury?

Przedsiębiorcy wystawiający faktury mają obowiązek ich przechowywania. Zarówno oryginały, jak i kopie należy magazynować przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danej faktury. 

Warto mieć na uwadze, że prawidłowe oraz zgodne z przepisami przechowywania faktur może mieć miejsce zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Kluczową kwestią jest jednak odpowiednio długi dostęp do wszelkich dokumentów, a także ich odpowiednie zabezpieczenie. 

Faktura jest kluczowym dokumentem handlowym. Potwierdza dokonanie zakupu, a także jego okoliczności, takie jak data, cena oraz dane klienta i sprzedawcy. Do jej wystawienia nie trzeba korzystać z profesjonalnych programów. Bazując na prostym, intuicyjnym wzorze można bez trudu przygotować poprawny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami dokument. 

Faktura – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy wzór faktury. Możesz pobrać go w formacie PDF lub docx. Poniżej wymieniamy elementy, które musi zawierać:

 • tytuł (z uwzględnieniem numeru i daty);
 • dane sprzedawcy (nazwę firmy, adres,NIP, dane kontaktowe);
 • dane nabywcy (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, dane kontaktowe);
 • nazwę usługi;
 • ilość towaru;
 • kwotę netto;
 • VAT (w %);
 • rabat (w %);
 • kwotę VAT;
 • kwotę brutto;
 • podsumowanie (kwota netto, VAT, kwota brutto);
 • kwotę słownie;
 • podpis osoby upoważnionej do odbioru;
 • podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury.
Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
faktura wzór