Jeżeli chodzi o fakturę bez VAT, wzór stanowi w pełni darmową pomoc pozwalającą szybko i poprawnie skonstruować dokument. Dzięki temu nawet za pierwszym razem ma się pewność, że żadna istotna kwestia nie została przeoczona. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Faktura bez VAT jako wzór to dokument, który mogą wystawiać przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż zwolnioną z VAT. W obrębie tego prawa są jednak pewne ograniczenia oraz wymogi, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemności podczas rozliczenia rocznego. 

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanej fakturze bez VAT?

Faktura tego typu od standardowej różni się przede wszystkim obecnością informacji o zwolnieniu z VAT. Trzeba dodać taki zapis wraz z przyczyną, chyba że wynika ona ze specyfiki świadczonej usługi. 

Na fakturze bez VAT muszą znaleźć się dane sprzedawcy oraz kupującego, data oraz numer faktury, a także nazwę towaru, jego ilość i cenę. 

Nie ma obowiązku umieszczania numeru NIP, stawki oraz kwoty podatku, a także numeru VAT-UE. 

Faktura bez VAT – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy wzór faktury bez VAT. Możesz pobrać go w formacie PDF lub docx. Oto dane, które powinny się znaleźć w treści takiego dokumentu:

 • tytuł (Faktura nr…);
 • dane sprzedawcy (nazwa firmy, adres, NIP, kontakt);
 • dane nabywcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, kontakt);
 • nazwa usługi;
 • ilość;
 • wartość;
 • razem do zapłaty;
 • łączna kwota słownie;
 • uwagi (podatnik zwolniony z VAT);
 • podpis osoby upoważnionej do odbioru;
 • podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury).

W jakim celu wypisuje się fakturę bez VAT?

W przypadku faktury bez VAT wzór to schemat dokumentu mającego dokładnie taki sam cel oraz ważność, co klasyczna faktura zawierająca VAT. Różnica obejmuje kwestie podatkowe oraz prawne, a także sposób rozliczania się przedsiębiorcy, lecz sam dokument jest bliźniaczo podobny. 

Kto może stworzyć fakturę tego typu?

Fakturę wystawia przede wszystkim osoba prowadząca działalność, a więc oferująca produkty lub usługi. Możliwe jest jednak przekazanie tego działania firmie zajmującej się wystawianiem faktur lub pracownikowi w imieniu przedsiębiorcy. 

Fakturę VAT należy wystawić maksymalnie do 15. dnia miesiąca, po którym miała miejsce sprzedaż, a także na każde żądanie kupującego. 

Należy mieć na uwadze, że każda wystawiona faktura jest ważna, nawet jeśli nie ma podpisu. 

Faktura bez VAT to bardzo wygodny dokument, dzięki któremu każdy może bez trudu rozliczyć się za wykonaną usługę lub sprzedany przedmiot. Obecnie przepisy dopuszczają zarówno wystawianie takiego dokumentu w formie elektronicznej, jak i papierowej. Korzystając z wygodnego wzoru faktury bez VAT, każdy swobodnie poradzi sobie z prawidłowym uzupełnieniem danych. Przed rozpoczęciem sprzedaży na podstawie faktury bez VAT warto sprawdzić, czy wszystkie formalności zostały dopełnione. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
Faktura bez VAT wzór