Faktura sprzedaży – krótki poradnik dla początkujących

Faktura sprzedaży to w Polsce podstawowy dokument księgowy.Pozwala na zaewidencjonowanie wszelkich transakcji kupna-sprzedaży towarów i usług zachodzących głównie pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Podpowiadamy, co warto o niej wiedzieć! Faktura sprzedaży to dokument księgowy o większym znaczeniu niż paragon. Za jego sprawą dokonuje się ewidencji transakcji zachodzących pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Dodatkowo faktura jest dowodem na poniesione koszty, co otwiera drogę dla dokonywania odliczeń podatkowych. W Polsce wyróżnić można kilka rodzajów faktur sprzedażowych, wśród których zdecydowanie najpopularniejszą jest faktura VAT. Spis treści pokaż 1 Faktura sprzedaży – definicja 2 Elementy składowe faktury sprzedaży 3 Kto jest zobowiązany do wystawienia faktury sprzedaży? 4 Paragon jako faktura? Faktura uproszczona 5 Faktura sprzedaży: podstawowa faktura VAT 6 Faktura sprzedaży: faktura zaliczkowa 7 Faktura sprzedaży: faktura VAT marża 8 Faktura sprzedaży: faktura VAT RR 9 Faktura sprzedaży: faktura pro forma Faktura sprzedaży  – definicja W Polsce fakturę sprzedaży traktuje się jako podstawowy dokument księgowy, który świadczy o dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży towarów lub usług. Faktura stanowi podstawę dla prawidłowego rozliczenia podatku, dlatego dla transakcji zwolnionych z opodatkowania, nie występuje obowiązek jej wystawienia. Mianem faktury sprzedaży określa się fakturę VAT, a więc najpopularniejszy rodzaj dokumentu potwierdzającego zachodzące transakcje sprzedażowo-usługowe. Obowiązek wystawienia faktury VAT leży zazwyczaj po stronie sprzedającej.