Faktura VAT – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Faktura VAT jest dokumentem księgowym potwierdzającym sprzedaż towarów lub usług na rzecz przedsiębiorstw.Powinien on zostać wystawiony zgodnie z konkretnymi zasadami. Sprawdziliśmy, co powinieneś wiedzieć na ten temat! Zapraszamy do lektury! Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż towarów lub usług na rzecz przedsiębiorstw. Na wyraźne życzenie mogą ją również otrzymać podmioty prywatne nieposiadające działalności gospodarczej. Termin wystawienia faktury, jej wygląd oraz sposób postępowania z nią zostały dokładnie określone przez ustawodawstwo. Stworzyliśmy krótkie, ale treściwe kompendium wiedzy na temat trybu i zasad wystawiania faktury VAT. Spis treści pokaż 1 Co to jest faktura VAT? 2 Kto powinien wystawić fakturę VAT? 3 Kiedy przedsiębiorca powinien wystawić fakturę VAT? 4 Transakcje objęte fakturą 5 Jakie elementy powinien zawierać dokument? 5.1 Faktura VAT – informacje dodatkowe 6 Termin rozliczenia podatku VAT z faktury 7 Uproszczona faktura VAT Co to jest faktura VAT? Faktura VAT jest dokumentem księgowym potwierdzającym dokonanie transakcji kupna-sprzedaży. Obowiązek jej wystawienia leży po stronie sprzedawcy, który zbył towary lub usługi na rzecz innego przedsiębiorcy. Fakturę mogą otrzymać również osoby fizyczne nieposiadające działalności gospodarczej. Wówczas konieczne jest wyrażenie wyraźnego żądania pozyskania dokumentu. Fakturę można wystawić w formie papierowej lub elektronicznej, ale ważne, aby została ona wystawiona w dwóch egzemplarzach – kopii dla