W skrócie:

 • Faktura WDT dokumentuje dostawę towarów na teren innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 • Podobnie jak standardowa faktura VAT, faktura WDT również musi zawierać informacje na temat transakcji oraz stron ją zawierających.

Faktura WDT. Co warto wiedzieć na jej temat?

Faktura WDT jest dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy dokonujący w ramach codziennej działalności biznesowej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Taka dostawa jest dokonywana z Polski na teren innych państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym np. Niemiec, Francji czy Hiszpanii). Jednocześnie, wewnątrzwspólnotowej dostawy nie można mylić z eksportem; ten ostatni jest realizowany w stosunku do krajów znajdujących się poza strukturami Unii Europejskiej. A zatem eksport z Polski może być dokonywany np. do Chin, Turcji, Stanów Zjednoczonych czy Rosji.

Faktura WDT to jeden z podstawowych dokumentów, które wykorzystuje się w obrocie towarowym realizowanym na szczeblu Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawienie faktury WDT jest niezbędne w przypadku, gdy przedsiębiorca dostarcza towar klientowi, który działa na terenie kraju członkowskiego UE, a nabywca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT) w innym kraju członkowskim niż państwo sprzedawcy.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Jakie warunki muszą zostać spełnione, by wystawić fakturę WDT?

Aby można było zrealizować transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (a co za tym idzie, wystawić fakturę WDT), powinny zostać spełnione następujące warunki:

 • w przypadku dostawcy:
  • musi być on podatnikiem, który zajmuje się prowadzeniem zarobkowej działalności gospodarczej,
  • powinien mieć status czynnego podatnika VAT-UE przed dniem, w którym dokonano transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • w przypadku nabywcy towaru w ramach transakcji:
  • musi być on czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT), zidentyfikowanym na potrzeby państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju sprzedawcy.
Zobacz także  Faktura bez NIP-u – co warto o niej wiedzieć?

Faktura WDT. Jakie informacje powinien zawierać ten dokument?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku standardowej faktury VAT, faktura WDT również musi zawierać informacje wymagane przez przepisy. Wśród danych tych powinny znajdować się między innymi:

 • data wystawienia dokumentu oraz dokonania transakcji sprzedaży,
 • wskazanie stron transakcji, w tym w szczególności pełnej nazwy, numeru identyfikacji podatkowej oraz adres działalności gospodarczej,
 • opis przedmiotu transakcji (w zależności od rodzaju operacji gospodarczej może być to na przykład podanie nazwy sprzedanego produktu, jego masa, ilość itp.),
 • wartość transakcji.

Faktura WDT a VAT

Zgodnie z ogólnym podejściem przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towaru lub usługi uwzględnia VAT należny – będzie on stanowił zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego.Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o faktury WDT. Jeśli przedsiębiorca dokonuje transakcji w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, nie nalicza on podatku VAT należnego. W pewnym uproszczeniu będzie do tego zobowiązany nabywca, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

faktura wdt