Wraz z końcem 2022 roku przedawnieniu uległy niezapłacone faktury z roku 2020. Dotyczy to umów sprzedaży, świadczenia usług i o dzieło. Według nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 2018 roku termin przedawniania długów związanych z działalnością gospodarczą to ostatni dzień roku kalendarzowego. Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku – dowiedz się więcej!

Faktury za 2020 rok przedawniły się 1 stycznia 2023 roku. Po tym czasie przedsiębiorcy nie mogą odzyskać pieniędzy od dłużników przed sądem. Dotyczy to jednak tylko umów sprzedaży, świadczenia usług i o dzieło. Eksperci szacują, że wartość faktur, które pozostaną nieopłacone, wynosi nawet kilkanaście miliardów złotych. Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku obowiązuje od 2018 roku.

Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku

Przedsiębiorcy być świadomi, że nowelizacja Kodeksu Cywilnego z 2018 roku przesunęła termin przedawnienia długów związanych z działalnością gospodarczą. Faktury z 2020 roku przedawniły się wraz z końcem 2022 roku. Jeżeli towar został sprzedany 30 września 2020 roku, to kupujący miał obowiązek spłaty do 30 września 2022, a jeżeli nie uregulował on kwoty, to dług przedawnił się wraz z końcem 2022 roku. Są jednak wyjątki. W branży transportowej okres przedawnienia wynosi jeden rok. W przypadku usługi międzynarodowej czas ten jest trochę dłuższy i wynosi rok i trzy miesiące.

Przedawnienie faktury nie oznacza jednak, że dług znika całkowicie. Przedsiębiorca nie będzie mógł jednak dochodzić swoich praw przed sądem po przedawnieniu. Możliwe będzie jednak umieszczenie informacji o zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów

Co zrobić, jeżeli dłużnik dąży do przedawnienia długu?

Zdarzają się przypadki dłużników, którzy celowo grają na zwłokę, aby ich dług uległ przedawnieniu. Przedsiębiorca nie jest w tym przypadku bezbronny. Istnieją rozwiązania prawne, które pomagają wierzycielowi poradzić sobie w takich sprawach. Dług może między innymi zostać sprzedany do firmy windykacyjnej, której pracownicy doprowadzą do zawarcia ugody z dłużnikiem jeszcze przed terminem przedawnienia. Drugą opcją jest skierowanie sprawy do sądu. Warto zaznaczyć, że zwykle trwa to jednak dłużej.

Czym jest windykacja polubowna w 2023?

Windykacja polubowna bywa również nazywana windykacją miękką. Chodzi tutaj o bardzo ugodowe podejście do dłużnika i skłonienie go, aby dobrowolnie, bez przymusu sądowego, uregulował należność. W tym wypadku warunki spłaty miałyby być korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Warunkiem w przypadku windykacji polubownej jest dobry kontakt z dłużnikiem na początkowym etapie oraz wypracowane wcześniej relacje partnerskie. Wszystko to ma prowadzić do kompromisu i zakończenia sprawy polubownie. Dzięki temu można uniknąć generowania dodatkowych kosztów.

Zwykle pierwszym krokiem w przypadku windykacji polubownej jest standardowy kontakt z dłużnikiem i przypomnienie o zalegającej fakturze. Brak podjęcia dialogu ze strony dłużnika może poważnie zachwiać relacją z wierzycielem. W wielu przypadkach zwykły kontakt jest wystarczający. Dłużnik zdaje sobie wtedy sprawę z sytuacji, w której się znalazł i dąży do jak najszybszego uregulowania długu.

Wśród przykładów polubownych działań windykacyjnych można wymienić:

  • wiadomość e-mail lub SMS;
  • kontakt za pomocą wcześniej uzyskanych danych kontaktowych, czyli między innymi wiadomość SMS oraz e-mail;
  • wysłanie przedsądowego wezwania do spłaty długu;
  • podjęcie współpracy z firmą windykacyjną, która zajmie się wysyłaniem odpowiednich wiadomości oraz pism do dłużnika;
  • kontakt osobisty, ale w ograniczonej formie.

Jeżeli windykacja polubowna nie przyniesie skutku, to zachodzi konieczność sprzedania długu lub wejścia na drogę sądową, aby nie doprowadzić do przedawnienia się należności.

Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 sprawiła, że przedsiębiorcy musieli podjąć kroki przed upływem roku kalendarzowego 2022. Po tym czasie dług przedawnił się i nie ma możliwości dochodzenia swoich praw w sądzie.

Archiwum: styczeń 2023
Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020