Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku – jakie dokumenty można zniszczyć w 2024?

Wraz z końcem 2022 roku przedawnieniu uległy niezapłacone faktury z roku 2020.Dotyczy to umów sprzedaży, świadczenia usług i o dzieło. Według nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 2018 roku termin przedawniania długów związanych z działalnością gospodarczą to ostatni dzień roku kalendarzowego. Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku – dowiedz się więcej! Faktury za 2020 rok przedawniły się 1 stycznia 2023 roku. Po tym czasie przedsiębiorcy nie mogą odzyskać pieniędzy od dłużników przed sądem. Dotyczy to jednak tylko umów sprzedaży, świadczenia usług i o dzieło. Eksperci szacują, że wartość faktur, które pozostaną nieopłacone, wynosi nawet kilkanaście miliardów złotych. Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku obowiązuje od 2018 roku. Spis treści pokaż 1 Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku 2 Co zrobić, jeżeli dłużnik dąży do przedawnienia długu? 3 Czym jest windykacja polubowna w ? Zmiana przepisów o przedawnieniu faktur z 2020 roku Przedsiębiorcy być świadomi, że nowelizacja Kodeksu Cywilnego z 2018 roku przesunęła termin przedawnienia długów związanych z działalnością gospodarczą. Faktury z 2020 roku przedawniły się wraz z końcem 2022 roku. Jeżeli towar został sprzedany 30 września 2020 roku, to kupujący miał obowiązek spłaty do 30 września 2022, a jeżeli nie uregulował on kwoty, to dług