Przepisy wynikające z ustawy o dodatku węglowym jasno wskazują na to, kto może ubiegać się o dopłatę. Jak wygląda zależność między dodatkiem węglowym a mieszkaniem w bloku? Przepisy mówią wprost, że zasady są takie same jak dla domów. Poznaj konkrety!

Dodatek węglowy to forma pomocy rządowej dla gospodarstw domowych, które mają problemy z opłaceniem rachunków za ogrzewanie i potrzebują środków na zakup węgla lub pelletu. Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że dodatkowe pieniądze przysługują wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce, które korzystają z węgla jako głównego źródła ogrzewania.

Czy to oznacza, że są spójne, a mieszkanie w bloku lub domu nie zmienia wysokości świadczenia? Odpowiedź przedstawiamy poniżej!

Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku. Komu przysługuje dopłata?

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, czyli w omawianym przypadku każdej rodzinie mieszkającej w bloku. Warunkiem możliwości ubiegania się o dodatek węglowy jest posiadanie centralnego źródła ogrzewania w postaci kotła na węgiel lub inne paliwo zawierające minimum 85% węgla kamiennego w składzie.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej każde z gospodarstw domowych powinno złożyć osobny wniosek i otrzymać dodatkowe pieniądze. Obsługa kotłowni bloku mieszkalnego przez zewnętrzną firmę wyklucza możliwość ubiegania się o dodatek węglowy.

Czy najemca mieszkania może ubiegać się o wsparcie?

W kwestii zależności między dodatkiem węglowy a mieszkaniem w bloku warto wiedzieć, że świadczenie przysługuje nie tylko właścicielom mieszkań, lecz także ich mieszkańcom. Aby można było ubiegać się o dodatek, nie jest wymagany meldunek pod konkretnym adresem.

Jako najemca mieszkania w bloku jak najbardziej masz prawo do tego, by złożyć wniosek o dodatek węglowy. Musisz jednak przestrzegać warunków uprawniających do przyznawania świadczenia – w przeciwnym razie urząd miasta lub gminy ma prawo odrzucić twój wniosek.

Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku – jakie warunki trzeba spełnić?

Jako mieszkaniec bloku, który jest ogrzewany piecem węglowym, masz pełne prawo starać się o wypłatę dodatkowych pieniędzy. Pamiętaj jednak o podstawowym warunku, czyli zgłoszeniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Niedopełnienie tej formalności sprawia, że nie masz prawa do ubiegania się o dodatek węglowy. Zgłoszenie źródła ciepła do CEEB to podstawa. Oczywiście musisz też posiadać odpowiedni piec na węgiel lub inne źródło ciepła uwzględnione w ustawie jako uprawniające do wypłaty pieniędzy.

Ile można otrzymać w ramach dodatku węglowego na mieszkanie w bloku?

W ramach pomocy rządowej na zakup węgla kamiennego lub innego źródła opału zawierającego minimum 85% węgla kamiennego otrzymasz 3000 złotych. Kwota ta jest bezzwrotna i nieopodatkowana, a także nie podlega żadnym zajęciom komorniczym.

Warto wspomnieć, że urząd nie weryfikuje tego, na co w rzeczywistości zostaną przeznaczone otrzymane pieniądze i czy przeznaczysz je na zakup węgla lub innego źródła paliwa opałowego.

Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku – gdzie i jak złożyć wniosek?

Do 30 listopada 2022 roku masz czas, aby złożyć poprawnie uzupełniony wniosek o dodatek węglowy. Pamiętaj, że za podawanie informacji niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym grozi ci odpowiedzialność karna nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Wniosek o dodatek węglowy złóż w swoim urzędzie miasta lub gminy. Zrobisz to osobiście w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, a także elektronicznie poprzez profil zaufany ePUAP. 

Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku – podsumowanie

Jak widzisz, nie tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych są uprawnieni do dodatku węglowego, a mieszkanie w bloku, które spełnia warunki programu, także jest objęte wsparciem.

Pamiętaj, aby złożyć dokumenty zgodne z prawdą i jako jedno gospodarstwo domowe uprawnione do wypłaty świadczenia. Tylko po spełnieniu warunków w kwestii typu źródła ogrzewania oraz zarejestrowaniu go w CEEB będziesz w stanie uzyskać dopłatę w wysokości 3000 złotych. 

Archiwum: wrzesień 2022
Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku