Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku – czy można wnioskować i w jaki sposób?

Przepisy wynikające z ustawy o dodatku węglowym jasno wskazują na to, kto może ubiegać się o dopłatę.Jak wygląda zależność między dodatkiem węglowym a mieszkaniem w bloku? Przepisy mówią wprost, że zasady są takie same jak dla domów. Poznaj konkrety! Dodatek węglowy to forma pomocy rządowej dla gospodarstw domowych, które mają problemy z opłaceniem rachunków za ogrzewanie i potrzebują środków na zakup węgla lub pelletu. Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że dodatkowe pieniądze przysługują wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce, które korzystają z węgla jako głównego źródła ogrzewania. Czy to oznacza, że są spójne, a mieszkanie w bloku lub domu nie zmienia wysokości świadczenia? Odpowiedź przedstawiamy poniżej! Spis treści pokaż 1 Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku. Komu przysługuje dopłata? 1.1 Czy najemca mieszkania może ubiegać się o wsparcie? 2 Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku – jakie warunki trzeba spełnić? 3 Ile można otrzymać w ramach dodatku węglowego na mieszkanie w bloku? 4 Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku – gdzie i jak złożyć wniosek? 5 Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku – podsumowanie Dodatek węglowy a mieszkanie w bloku. Komu przysługuje dopłata? Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, czyli w omawianym przypadku każdej rodzinie mieszkającej w bloku. Warunkiem możliwości ubiegania