Chcesz dowiedzieć się, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Poradnik krok po kroku dostępny poniżej znacznie ułatwi ci proces wnioskowania. Uzupełnienie dokumentu zajmie ci maksymalnie kilkanaście minut.

Poprawne uzupełnienie wniosku potrzebnego na etapie ubiegania się o dodatek węglowy to kluczowa kwestia. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w dokumentacji urząd miasta lub gminy może odrzucić wniosek lub poprosić o wyjaśnienia. Pamiętaj, aby na etapie wnioskowania zawsze podawać tylko prawdziwe informacje. Inaczej narazisz się na odpowiedzialność karną, która wynosi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Poradnik krok po kroku to dobra opcja, by jak najszybciej dopełnić formalności urzędowych.

Czym jest dodatek węglowy i od kiedy obowiązuje?

Dodatek węglowy to wsparcie, które umożliwia pozyskanie kwoty do 3000 zł dopłaty w ramach posiadania węglowego źródła ogrzewania w nieruchomości. Poprawka ustawy obecnie przewiduje, że o dopłatę możesz ubiegać się tylko na nieruchomość pod konkretnym adresem, a nie na rzecz każdego gospodarstwa domowego w domu lub w mieszkaniu. Niweluje to ryzyko występowania nadużyć programu oraz tworzenia sztucznych gospodarstw domowych. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku, sprawdź terminy, w jakich przyjmowane będą dokumenty oraz kiedy zrealizowane zostaną wypłaty. Wygląda to następująco:

  • od 17 sierpnia do 30 listopada gospodarstwa domowe mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia w kwocie 3000 zł;
  • urząd miasta/gminy ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę należnej kwoty,
  • warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest wcześniejsze zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 30 czerwca 2022 roku.

Jeśli nie dopełnisz formalności związanych ze zgłoszeniem źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, możesz to zrobić w każdej chwili – nawet tuż przed wnioskowaniem o dodatek węglowy. Pamiętaj też, że w razie kontroli CEEB może nałożyć na gospodarstwo domowe karę w wysokości do 5000 zł.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy złożysz na trzy sposoby:

  • poprzez elektroniczną platformę ePUAP wraz z podpisem kwalifikowanym;
  • tradycyjną pocztą na adres urzędu;
  • osobiście w urzędzie miasta lub gminy.

Chcesz wiedzieć, jaka metoda jest najszybsza? Zdecydowanie polecaną opcją jest uzupełnienie dokumentu w elektronicznej formie. To znacznie przyśpiesza proces wnioskowania oraz pozwala na szybszą weryfikację dokumentów przez urząd. Sam proces składania dokumentów jest dość prosty. Warto jednak wiedzieć, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy. Poradnik – krok po kroku, który znajdziesz poniżej, pomoże ci przebrnąć skutecznie przez papierologię.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Poradnik krok po kroku

Zanim zaczniesz uzupełniać wniosek o dodatek węglowy, zapoznaj się z początkową klauzulą, która dotyczy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji wprowadzających urząd w błąd. Tutaj grozi ci kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Na początku dokumentu musisz wskazać organ, do którego kierujesz wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Sprawdź adres swojego urzędu gminy lub miasta i wpisz go we wskazane pole.

Pierwsza część dokumentu to dane informacyjne o wnioskodawcy, czyli:

  •  imię i nazwisko;
  •  obywatelstwo; 
  • PESEL;
  • seria i numer dokumentu tożsamości. 

Wypełnij te dane poprawnie, gdyż w przeciwnym razie urząd nie będzie w stanie zaakceptować twojego wniosku.

Kolejne punkty to adres zamieszkania, dla którego przyznany zostanie dodatek węglowy w kwocie 3000 zł. Pamiętaj, że poprawki ustawy przewidują wnioskowanie tylko jednorazowo na konkretny adres nieruchomości.

Kolejny etap uzupełniania dokumentu wymaga podania numeru rachunku bankowego wnioskodawcy, na jaki zostaną przekazane środki w ramach dodatku węglowego. Pamiętaj, że urząd ma 60 dni na zrealizowanie przelewu i akceptację wniosku.

Sekcja z numerem drugim wymaga określenia typu gospodarstwa domowego. Masz do wyboru gospodarstwo jednoosobowe lub wieloosobowe. Wybierając pierwszą opcję, możesz przejść do sekcji 3 dotyczącej informacji o źródle ogrzewania nieruchomości. Zaznaczenie opcji gospodarstwa wieloosobowego wymaga podania danych osobowych innych osób wchodzących w skład rodziny.

W sekcji 3 wskaż źródło ogrzewania twojej nieruchomości. Możesz wybrać kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza lub jakiekolwiek inne źródło uwzględnione w ustawie dodatku węglowego.

Po wyborze źródła ogrzewania musisz też zapoznać się z informacją, że fakt posiadania konkretnego rodzaju źródła grzewczego wymaga jego zgłoszenia do CEEB. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dodatek w wysokości 3000 zł. W sekcji 4 zaznacz, gdzie znajduje się twoje gospodarstwo domowe. Do wyboru masz opcję budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz lokalu mieszkalnego, gdzie ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą.

Finalna część wniosku to oświadczenia wnioskodawcy o tym, że podane informacje są prawdziwe, a także wymienione we wniosku osoby przynależą do jednego gospodarstwa domowego. Musisz też podać spis załączników, które dołączysz do wniosku. Ostatecznie złóż swój czytelny podpis (jeśli składasz dokument w tradycyjnej formie) wraz z miejscowością i datą sporządzenia.

Wniosek o dodatek węglowy 2022 – podsumowanie

Pamiętaj, że na etapie wnioskowania o dodatek węglowy w 2022 roku nie musisz otrzymywać świadczenia na konto bankowe. Masz możliwość odbioru świadczenia w gotówce. Urzędy nie określają tego, czy na etapie wnioskowania potrzebne będą dodatkowe dokumenty jako załącznik do wniosku. Jeśli jednak wnioskujesz jako właściciel nieruchomości ogrzewanej przez lokalną sieć ciepłowniczą, musisz dostarczyć oświadczenie zarządcy budynku o takiej metodzie ogrzewania wraz ze zgłoszeniem do CEEB. Teraz wiesz już, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy. Poradnik krok po kroku to zbiór najważniejszych informacji, które na pewno są przydatne podczas samodzielnego uzupełniania dokumentu – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Archiwum: wrzesień 2022
Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy