Osoby mieszkające na osiedlach mieszkalnych jak najbardziej mogą ubiegać się o dodatkowe 3000 złotych. Dowiedz się, jakie zasady obowiązują na linii dodatek węglowy a wspólnota mieszkaniowa.

Dodatek węglowy a wspólnota mieszkaniowa to często poruszana kwestia, szczególnie przez mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dotyczy to jednak gospodarstw domowych, które do ogrzewania wykorzystują opał w kotłowniach wspólnoty mieszkaniowej.

W takich sytuacjach każda rodzina w budynku może złożyć indywidualny wniosek o dodatek węglowy. Warto dodać, że budynki obsługiwane przez zewnętrzne firmy w kwestii ogrzewania nie są objęte dopłatami, a więc dodatek węglowy rodzinom mieszkającym w takich nieruchomościach po prostu nie przysługuje.

Dodatek węglowy a wspólnota mieszkaniowa – najważniejsze informacje

Zmiany wynikające ze stale rosnących cen węgla i paliw służących do opału spowodowały, iż rząd zaproponował ciekawe rozwiązania w postaci dopłat do zakupu źródeł ogrzewania. Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie dotychczas miały prawo do zakupu tony węgla w cenie 966,60 złotych.

To niemalże trzy razy mniej niż obecna cena rynkowa węgla w kopalniach. Nowa ustawa dodatek węglowy powoduje, że osoby mieszkające w blokach ogrzewanych piecem węglowym mogą ubiegać się o dopłatę na zakup węgla i nie tylko w kwocie 3000 złotych.

Taka pomoc jest nieodpłatna, nieopodatkowana oraz niepodlegająca zajęciom komorniczym. Dodatkowo otrzymane pieniądze możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, gdyż urzędy gmin i miast nie kontrolują tego, w jaki sposób beneficjenci programu spożytkują środki.

Dodatek węglowy a wspólnota mieszkaniowa – warunki przyznania dopłaty

Warunkiem przyznania dopłaty do zakupu węgla lub innego paliwa opałowego o zawartości minimum 85% węgla kamiennego jest zarejestrowanie swojego źródła grzewczego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin na rejestrowanie deklaracji minął 30 czerwca 2022 roku. Osoby, które nie dopełniły formalności z tym związanych, są narażone na naliczenie kary w wysokości nawet do 5000 złotych. Brak rejestracji w CEEB skutkuje też brakiem możliwości wnioskowania o dodatek węglowy. To podstawowy warunek przyznawania dopłat w ramach tego programu rządowego. 

Podczas ubiegania się o dodatkowe 3000 złotych warto pamiętać, iż kwota jest przyznawana tylko dla gospodarstw ogrzewających nieruchomości źródłami ciepła uwzględnionymi w ustawie, a mianowicie: kotły, kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnie węglowe i ogrzewacze powietrza. Pamiętaj, że rząd nie sprecyzował warunków dochodowych w celu przyznania dopłaty, dlatego praktycznie każdy może ubiegać się o dodatkowe 3000 złotych.

Uwaga! Złożenie wniosku przez więcej niż jedną osobę w gospodarstwie rolnym skutkuje tym, iż dodatek zostanie przyznany tylko tej pierwszej, która złożyła kompletne dokumenty do urzędu.

Dodatek węglowy a wspólnota mieszkaniowa – jakie zmiany szykuje rząd?

Z racji, iż początkowa ustawa nie była idealnie doprecyzowana w kwestii przyznawania dodatku węglowego, rząd zdecydował się na wprowadzenie pewnych zmian, a mianowicie:

  • przyznawanie dodatku węglowego tylko na jeden adres – ma to wykluczyć powstawanie sztucznych gospodarstw domowych;
  • wydłużenie terminu dla urzędów na weryfikację wniosków – z 30 do 60 dni;
  • konieczność oświadczenia świadomości o odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji – tutaj grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Dodatek węglowy a wspólnota mieszkaniowa – gdzie złożyć wniosek, mieszkając w bloku?

Wniosek o dodatek węglowy złożysz do 30 listopada 2022 roku bezpośrednio przez Internet i swój indywidualny profil e-PUAP wraz z podpisem kwalifikowanym. Możesz też zrobić to osobiście w urzędzie gminy lub miasta, a także przesłać uzupełnione dokumenty pocztą tradycyjną. 

Archiwum: wrzesień 2022
Dodatek węglowy a wspólnota mieszkaniowa