Embargo – podstawowe informacje i przykłady. Dlaczego stosuje się takie sankcje?

Embargo to pojęcie, z którym zetknęły się nawet osoby niemające dużej wiedzy na temat gospodarki.Co właściwie oznacza wprowadzenie takich ograniczeń? Kiedy mogą zostać nałożone i jaki rezultat chce przez to uzyskać państwo? Odpowiadamy! Embargo to termin, który często pojawia się w mediach w kontekście dużych konfliktów politycznych i zbrojnych. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ we współczesnym świecie gospodarka i polityka (zarówno krajowa, jak i światowa) przenikają się wzajemnie. Czasem okazuje się, że brak dostępności wielu produktów na półkach sklepowych okazuje się skuteczniejszą bronią niż działania militarne. Każdy, kto interesuje się gospodarką, powinien poszerzyć swój słownik o pojęcie, którego definicję przedstawimy. Sprawdź, Spis treści pokaż 1 Embargo – definicja 2 Dlaczego wprowadza się embargo? 2.1 Skutki wprowadzenia takich sankcji 3 Embargo na przykładach konkretnych sankcji Embargo – definicja Embargo to całkowity lub częściowy zakaz prowadzenia wymiany gospodarczej z danym państwem w celu zmuszenia go do pożądanego działania. W zależności od sytuacji może być to na przykład zakaz eksportu produktów i usług do danego kraju lub importu dóbr stamtąd pochodzących. Czasem podejmuje się jeszcze dalej idące działania, w tym na przykład zamrożenie kont bankowych i innych aktywów należących do osób z danego kraju, które aktualnie przebywają na terenie państwa nakładającego