Embargo to pojęcie, z którym zetknęły się nawet osoby niemające dużej wiedzy na temat gospodarki. Co właściwie oznacza wprowadzenie takich ograniczeń? Kiedy mogą zostać nałożone i jaki rezultat chce przez to uzyskać państwo? Odpowiadamy!

Embargo to termin, który często pojawia się w mediach w kontekście dużych konfliktów politycznych i zbrojnych. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ we współczesnym świecie gospodarka i polityka (zarówno krajowa, jak i światowa) przenikają się wzajemnie. Czasem okazuje się, że brak dostępności wielu produktów na półkach sklepowych okazuje się skuteczniejszą bronią niż działania militarne. Każdy, kto interesuje się gospodarką, powinien poszerzyć swój słownik o pojęcie, którego definicję przedstawimy. Sprawdź,

Embargo – definicja

Embargo to całkowity lub częściowy zakaz prowadzenia wymiany gospodarczej z danym państwem w celu zmuszenia go do pożądanego działania. W zależności od sytuacji może być to na przykład zakaz eksportu produktów i usług do danego kraju lub importu dóbr stamtąd pochodzących.

Czasem podejmuje się jeszcze dalej idące działania, w tym na przykład zamrożenie kont bankowych i innych aktywów należących do osób z danego kraju, które aktualnie przebywają na terenie państwa nakładającego te szczególnego rodzaju sankcje.

Dlaczego wprowadza się embargo?

Embargo to jedno z najbardziej radykalnych działań, jeżeli chodzi o oddziaływanie z użyciem narzędzi ekonomicznych i handlowych. Podczas gdy cła czy inne bariery pozataryfowe lub parataryfowe mają za zadanie przyczynić się do zmniejszenia eksportu lub importu, embargo zakłada automatyczny, a jednocześnie całkowity zakaz handlu z danym krajem. Praktyka pokazuje, że jeśli zostaje ono wprowadzone przez wiele krajów w stosunku do jednego państwa, może pomóc w osiągnięciu przede wszystkim celów strategicznych, wojskowych lub politycznych.

Zobacz także  Kurs korony duńskiej – prognozy [cnt-year]. Sprawdź, jaki będzie kurs DKK względem PLN

Sankcje są w XXI wieku ważnym elementem polityki zagranicznej. Mają one za zadanie skłonić dany kraj do określonego działania. Praktyka pokazuje, że sankcje nakłada się przede wszystkim w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. Prawne bariery w handlu są wówczas wprowadzane w odniesieniu do państwa, które rozpoczęło wojnę i prowadzi ją jako agresor.

Skutki wprowadzenia takich sankcji

W takiej sytuacji embargo pokazuje, że społeczność międzynarodowa wyraża zdecydowany sprzeciw wobec polityki państwa atakującego. Efekty prowadzonych działań w tym zakresie mogą:

  • osłabić morale społeczeństwa (oraz sił zbrojnych) strony atakującej;
  • zniechęcić inwestorów do aktywności na danym terenie;
  • spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw lub nawet doprowadzić do ich przerwania.

Opisywane rozwiązanie to świetny przykład, który pokazuje, że we współczesnym świecie kwestie polityczne przenikają się z ekonomią.

Embargo na przykładach konkretnych sankcji

Historia zna wiele sytuacji, w których zdecydowano się na wprowadzenie embarga. Zazwyczaj tak zdecydowane środki były podejmowane w związku z zawirowaniami politycznymi. Już Napoleon Bonaparte wprowadził zakaz wywozu towarów do Wielkiej Brytanii w ramach tzw. blokady kontynentalnej.

W trakcie zimnej wojny Stany Zjednoczone nałożyły w 1958 roku na Kubę blokadę gospodarczą, by skłonić ją do poszanowania praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Znacznie większe i bardziej dalekosiężne efekty przyniosło embargo, które należące do OPEC kraje arabskie nałożyły – w zakresie ropy naftowej – na Stany Zjednoczone. Powód był bardzo prosty – wspieranie przez USA Izraela w trakcie toczonego przez to państwo konfliktu z krajami arabskimi. Solidarne działanie tych ostatnich przyczyniło się do tzw. kryzysu surowcowego, który dotykał państwa zachodnie przez całą dekadę 70. XX wieku.

Jak widać, embargo ma dość długą historię i jest stosowane również obecnie (przykładem może być zakaz importu polskich jabłek do Rosji i niedawno wprowadzone przez Polskę embargo na rosyjski węgiel). Takie działania mogą mieć bardziej lub mniej dotkliwy charakter, jednak presja ekonomiczna często bywa bardziej skuteczna niż działania zbrojne.

Zobacz także  Aniołowie biznesu w Polsce – wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć
embargo