Jedna z form pomocy dla obywateli, którzy mogą mieć problemy z opłaceniem ogrzewania nieruchomości, jest określana jako dodatek węglowy. Terminy, do kiedy wnioski mogą być składane, poznasz poniżej. Sprawdź graniczne daty już teraz!

Stale rosnące koszty energii elektrycznej i paliw stałych służących do ogrzewania nieruchomości sprawiają, że wiele gospodarstw domowych nie radzi sobie z kosztami. Polski rząd w ramach pomocy opracował program wsparcia dla każdego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Warto jednak dodać, że ustawa przewiduje wypłatę dodatkowych pieniędzy na rzecz gospodarstw, które ogrzewają domy kotłem na paliwa stałe, kozą, ogrzewaczami powietrza, kuchniami węglowymi lub piecami kaflowymi. Dowiedz się więcej o dodatku węglowym, terminach, do kiedy wnioski mogą być składane i sprawdź, dla kogo przeznaczone są dodatkowe środki. Przeczytaj i bądź na bieżąco!

Dodatek węglowy – terminy. Do kiedy wnioski? Ile można dostać?

W ramach jednorazowej pomocy każde gospodarstwo domowe może otrzymać aż 3000 złotych dopłaty na źródło ogrzewania. Jedyny warunek to zgłoszenie źródła ciepła do CEEB – można to też zrobić w trakcie składania wniosku o dodatek węglowy. Pamiętaj, że w razie chęci otrzymania dodatkowej gotówki w ramach programu rządowej pomocy musisz dopełnić formalności i dochować ustawowych terminów. Prezydent 11 sierpnia 2022 podpisał ustawę, która pozwoliła na składanie dokumentów o przyznanie dopłaty do zakupu węgla lub innego paliwa stałego. W jakim okresie można ubiegać się o dodatek węglowy? Terminów, do kiedy wnioski mogą być rozpatrywane, zostały należy dopilnować. Oto daty rozpoczęcia i zakończenia okresu, w którym można się starać o wsparcie:

  • od 17 sierpnia 2022 roku można składać wniosek o wypłatę świadczenia w formie dodatku węglowego;
  • do 30 listopada 2022 roku każdy może złożyć wniosek o dodatek węglowy.

Gmina ma 2 miesiące od daty złożenia wniosku na wypłatę należnego świadczenia, ale musi to zrobić przed 30 grudnia 2022 roku. Uzupełniony wniosek o dodatek węglowy musisz złożyć swoim urzędzie miasta lub gminy. Jeśli przekroczysz ostateczny termin na złożenie dokumentów, urząd nie przyjmie już twojego wniosku i stracisz możliwość uzyskania dopłaty do węgla.

Warunki wypłaty świadczenia dodatku węglowego w 2022 roku

Podstawowym warunkiem do wypłaty dodatku węglowego w kwocie 3000 złotych jest fakt posiadania pieca kaflowego lub innego źródła ogrzewania, które wykorzystuje paliwa stałe (np. pellet zawierający minimum 85% węgla kamiennego). Pamiętaj, że do otrzymania dodatku konieczne jest zgłoszenie źródła ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Podstawowy termin na składanie deklaracji minął już 30 czerwca 2022 roku. Jeśli tego nie dopilnowałeś, urząd nie wypłaci ci dodatku, a dodatkowo może naliczyć karę (5000 złotych) za niedopełnienie formalności.

Dodatek węglowy – jak wypłacane są środki?

Wiesz już więcej o formalnościach związanych z dodatkiem węglowym. Terminy, do kiedy wnioski mogą być składane i ostateczna data na wypłacenie świadczenia, są ci już znane. Czego możesz oczekiwać, gdy wykonasz wszystko prawidłowo? Po złożeniu stosownej dokumentacji dodatek węglowy w wysokości 3000 złotych zostanie przelany przez urząd miasta lub gminę bezpośrednio na numer rachunku bankowego, który wskazałeś we wniosku. Na pewno otrzymasz pełną kwotę. Dodatek węglowy jest bowiem całkowicie zwolniony z podatku i zajęć komorniczych. 

Dopłaty do innych źródeł ogrzewania

Warto także zapoznać się z przepisami, jakie zostały przyjęte na mocy ustawy z 2 września. Dzięki ich wprowadzeniu osoby posiadające inne źródła ciepła w domach również będą mogły ubiegać się o dopłaty. Są one jednak przewidziane w innych kwotach, a mianowicie:

  • 1000 złotych dla osób ogrzewających kotłem na paliwo stałe, kozę, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy;
  • 500 złotych dla nieruchomości ogrzewanych kotłem gazowym LPG;
  • 2000 złotych dla domów z ogrzewaniem w postaci kotła olejowego;
  • 3000 złotych dla domów z głównym źródłem ciepła w postaci kotła na paliwo stałe na pellet drzewny lub brykiet/słomę.

Takie dopłaty do ogrzewania niestety nie przysługują już obywatelom, którzy skorzystali wcześniej z dodatku węglowego. Warto także mieć świadomość, że ustawa czeka dopiero na podpis prezydenta, dlatego na na początku września jedyną opcją na uzyskanie dopłaty jest dodatek węglowy obowiązujący na dotychczasowych zasadach. 

Wiesz już o wiele więcej o zasadach wypłacania dodatku węglowego. Terminy, do kiedy wnioski można składać, a także graniczną datę wypłacania wsparcia już znasz. Wystarczy zatem, że złożysz wniosek do urzędu odpowiedniego do twojego miejsca zamieszkania i poczekasz na wypłatę świadczenia (maksymalnie 60 dni). Jeśli dochowasz terminów na składanie wniosków, na pewno szybko otrzymasz 3000 złotych należnego dodatku węglowego na 2022 rok.

Archiwum: wrzesień 2022
Dodatek węglowy - terminy